31/7/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.7.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ! ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ; Οὐχὶ ὁ τόπος, ἀλλὰ ἡ ὀρθοτόμησις τῆς ἀληθείας καὶ ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ μέγιστον! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ἡ Ἱ. Μονὴ Σινᾶ προσεύχεται διὰ τὴν Ἁγ. Σοφίαν.
➢ Θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς διά τήν Ἁγίαν Σοφίαν. Τοῡ Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος.
➢ «Κερὶ στὴν κρυφὴ Ἁγία Ρωμιοσύνη, τὴ μυστικὴ Ἁγία Σοφία».
➢ Ἡ κατακτητικὴ θρασύτης, ἀντιμίσθιον τῶν εὐφημιῶν διὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἡ παγκοσμιοποίησις στρέφεται κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
➢ Ἔχομεν σοβαρὰν διπλωματίαν; Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.
➢ Σεβ. Καναδᾶ, Σᾶς προδίδουν τὰ γεγονότα! Τῆς κας Εἰρήνης Πολυδούλη, Καναδάς.
➢ Θὰ ἀντισταθῶμεν. Γράφει ὁ κ.Παῦλος Στραβομύτης, ΗΠΑ
➢ Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Τατάρνης: «Ἡ Unesco δὲν ἔχει καμία δυνατότητα νὰ παρέμβει».
➢ Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Ἀπάντησις τῆς ΠΕΘ εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦ τμήματος «Θεολογίας καὶ ἰσλαμικῶν σπουδῶν».
➢ ΗΠΑ – Τουρκία: Ἀπὸ τὸ 1975 "παίζουν" εἰς τὸ Αἰγαῖον, εἰς βάρος τῆς Κύπρου. Γράφει ὁ Μανώλης Β. Βολουδάκης.
➢ Νέα ἀμφισβήτησις πεπραγμένων τῆς ΔΙΣ καὶ ἐπεισοδιακαὶ ἀποχωρήσεις!
➢ Μὲ ἀφορμὴν τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Ἑλλάς, ΗΠΑ καὶ Αὐστραλία προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμόν!
➢ Ἡ Ἁγία Σοφία ἀρχὴ διωγμῶν;
➢ Ὁ Ἀμερικῆς ἐπεσκέπτετο τζαμιά;
➢ Αἱ εὐεργεσίαι ποὺ μᾶς παρέχουν αἱ Παρακλήσεις εἰς τὴν Παναγίαν μας. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ψυχή, ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
➢ «Μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα». Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. α΄ 10-17). Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
➢ Νὰ ἀγγίζουμε σωματικὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς Ἁγίους Του! Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)