30/7/20

Η Εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά και τις απαλλαγές που ενέκρινε το ΔΣ του ΙΕΠ

Δελτίο Τύπου σχετ. με την υπ’ αρ. 37/23-07-2020 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ- Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά

Αθήνα, 30-07-2020
Με την υπ’ αρ. 37/23-07-2020 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά

σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όσον αφορά στο Μάθημα των Θρησκευτικών. Δίνεται στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της εισήγησης.


Για την απόφαση ΔΣ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)