30/7/20

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Αλήθειες για την Αγία Σοφία

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ν Πειραιε τ 30 ουλίου 2020
ΑΛΗΘΕΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ

Τό οκτρότατο θέαμα τς βεβηλώσεως το Πανιέρου Ναο τς γίας Σοφίας μέ τίς ποδηματοθκες στόν πρόναο μέ χιλιάδες ζεύγη ποδημάτων, τήν κάλυψη το περόχου μαρμαρίνου δαπέδου καί τν μοναδικς τεχνοτροπίας περόχων ψηφιδογραφιν καί ταυτόχρονα τς ναρτήσεως δαφίων το Κορανίου, δηγε σέ κάποιες πολύ πικρές σκέψεις. ναοδομία το Πανιέρου Ναο εναι ν χώρ καί χρόν ντοποίηση καί ασθητοποίηση τς ρθοδόξου Θεολογίας, νθρωπολογίας καί κοσμολογίας, πως ξαιρέτως κατέδειξε Σεβ. Μητροπολίτης ργολίδος κ. Νεκτάριος σέ πολυσήμαντη παρέμβασή του.
γνοια τς «θεολογίας» το σλάμ δήγησε σέ στοχες κρίσεις, τι δθεν Πανίερος Ναός «διεσώθη» πό τήν κκοσμίκευση το τουρισμο μέ τήν μετατροπή του σέ τέμενος, γνοώντας τι Θεός το σλάμ εναι νοποιημένοι ο δύο Θεοί το Γνωστικισμο σέ ναν, πολυεύσπαγχνος Θεός το καλο καί αμοδιψής καί αμοσταγής το κακο. «Ατό ποδεικνύεται πό τίς ποικίλες μοιότητες νάμεσα στό θρησκευτικό σύστημα το Γνωστικισμο καί τό Κοράνιο. Βασική ντίληψη εναι τι Θεός στέλνει κατά καιρούς διάφορους προφτες γιά νά ποκαλύψη τήν λήθεια λλά ο βραοι καί ο Χριστιανοί λλοίωσαν τήν ποκάλυψη το Θεο. Γι’ ατό καί στάλη Μωάμεθ ς τελευταος καί κορυφαος προφήτης. Τό Κοράνιο θεωρε ς Προφτες κορυφαα Βιβλικά πρόσωπα πως τόν νώχ (Idris), τόν Nε (Nuh), τόν ακώβ (Yaqub), τόν ωσήφ (Yusuf), τόν Μωϋσ (Musa), τόν βραάμ (Ibrahim), τόν Δαυΐδ (Dau), τόν Σολομώντα (Sulayman), τόν ωάννη Πρόδρομο (Yahua), τόν ησον (Isa). ησος το Κορανίου εναι ψεύτικος ησος τν Γνωστικν. πό τό γνωστικό πόκρυφο «Εαγγέλιο» το Θωμ προλθε μθος τι Κύριος στήν παιδική του λικία πλαθε πτηνά μέ πηλό, τά φυσοσε καί ατά ζωντάνευαν (Σορα 3, 49). πό τό πόκρυφο γνωστικό κείμενο «ποκάλυψη το Πέτρου» προέρχεται Σορα 4, 157 που ναφέρεται τι ο βραοι νόμιζαν τι σταύρωσαν τόν Χριστό ν στήν πραγματικότητα σταύρωσαν κάποιον πού το μοιαζε. Γνωστικισμός προσπάθησε νά πείση τούς νθρώπους τι Σατανς δέν εναι κακός πως τόν παρουσιάζει γία Γραφή. Τό διο κάνει καί τό Κοράνιο πού ναφέρει τι διάβολος δέν εναι χθρός το Θεο λλά μόνο το νθρώπου καί τό μάρτημά του ταν τι δέν προσκύνησε τόν δάμ (Σορα 7, 12) πως κριβς ναφέρεται στό πόκρυφο γνωστικό «Εαγγέλιο» το Βαρθολομαίου. πόκρυφα γνωστικά κείμενα πού πηρέασαν τόν Μωάμεθ ταν τό Βιβλίο τν ωβηλαίων καί τά Βιβλία το νώχ. Μωάμεθ δέν εχε διαβάσει τά βιβλία ατά πως ποδεικνύει ρευνα καί πως διος παραδέχεται τι ταν γράμματος (Σορα 7, 157) λλά τά γνώριζε πό προφορικές διηγήσεις τν γνωστικν φίλων του. λλωστε γνωστικός καί μάλιστα βιονίτης ταν Βάρακα (Waraqah Ibn Nawfal) συγγενής τς πρώτης γυναίκας το Μωάμεθ καί «πνευματικός πατέρας» του. Μέσα στό Κοράνι καί τό σλάμ κρύβονται πιρροές πό τόν ρμητισμό. ρμητική ντίληψη τν 7 ορανν υοθετήθηκε πίσημα πό τόν Μωάμεθ πως φαίνεται στό δθεν νυκτερινό ταξείδι του πρός τήν ερουσαλήμ καί πειτα πρός τόν λάχ. Idris το Κορανίου εναι συνδυασμός το βιβλικο νώχ καί το Τρισμέγιστου ρμ. Μέσα στό σλάμ πάρχει πίστη στή μαγεία πως ποδεικνύεται πό τήν πίστη στά τζίνι (Djinn), δηλ. σέ πνεύματα μέ μαγικές δυνάμεις. Μωάμεθ πρξε μέγιστος τν γνωστικν πού περέβη τόν Μάνη τν Περσν (Μανιχαϊσμός) καί τόν λκεσαο καί πέτυχε τήν διάδοση τς γνωστικς του θρησκείας χάρη σέ μία πρωτοποριακή νέργεια πού κανείς ως τότε δρυτής θρησκείας δέν εχε σκεφτε. ποφάσισε νά χρησιμοποιήσει τόν πόλεμο καί τό μαχαίρι ς βασικό τρόπο διαδόσεως τς διδαχς του, ταν εδε, τι μέ τόν λόγο του δέν εχε κανένα ποτέλεσμα.
νάμεσα σέ λους τούς γνωστικούς ρχηγούς κατέχει δικαιωματικά τήν κορυφαία θέση, λες ο λλες γνωστικές θρησκευτικές μάδες σβησαν πιβιώνουν μέ λάχιστους παδούς, ν γνωστική θρησκεία το Μωάμεθ ριθμε κατομμύρια παδούς, πού λατρεύουν τόν λάχ, τόν Θεό το Γνωστικισμο δηλ. τόν μεταμφιεσμένο ωσφόρο». Τό θέμα ατό χει καταδείξει μέ πόλυτη πληρότητα μέ τό ψευδώνυμο πογράφων Διόδωρος Ράμμος, ρχαιολόγος, κλεκτός συμπρεσβύτερος ν Κυρί.
πομένως Θεός το σλάμ εναι ρχέκακος φις, ατός πού «νέπνευσε» τον ρειο τό 325, τόν Μωάμεθ τό 610 καί τόν Κάρολο Ρσελ τό 1894 νά πον κριβς τό διο πού ναφέρεται στήν Σορα 3, 59 στό Κοράνιο « ησος νώπιον το Θεο εναι σάν τόν δάμ, Θεός τόν πλασε πό χμα καί πειτα επε νά γίνει καί γινε» καταργώντας λο τό σωτηριολογικό μήνυμα το Εαγγελίου. Συνεπς εναι ποτέ δυνατόν ωσφορική λατρεία το σλάμ νά μήν ποτελε βρι καί βλασφημία γιά τόν ποκεκαλυμένο ν Τριάδι Θεό; Καί διερωτμαι, δέν χουν λεγχο συνειδήσεως σήμερα ο γαπητοί δελφοί το θεολογικο συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ πού συνέπραξαν στά καταργηθέντα πό τήν λομέλεια το ΣτΕ προγράμματα θρησκευτικν σπουδν τν Φίλη-Γαβρόγλου καί πού παρενέβησαν πέρ ατν στίς δίκες ταν ραιοποιεται σέ ατά τό σλάμ ο γαπητοί δελφοί Καθηγητές το Θεολογικο Τμήματος τς Θεολογικς Σχολς το ΑΠΘ γιά τήν κατεύθυνση σλαμικν (Γνωστικν) Σπουδν πού νίδρυσαν στήν Σχολή τους; Τί θά καταθέσουν νώπιον το Κυρίου ν μέρ τς κρίσεως; Τό χουν ποτέ λίγο συλλογισθε;
Πέραν τν νωτέρω μετατροπή το πανιέρου Ναo τς το Θεο Σοφίας σέ τέμενος πό τά δυστυχ θύματα το ρχεκάκου φεως, τούς σλαμιστές φείλεται καί στήν δυναμία το πολιτικο μας συστήματος καί στήν γεωστρατηγική του ξάρτηση πό τόν Ερωατλαντικό παράγοντα. άν εχε δηλωθε στόν Πρόεδρο τς γείτονος πού πό μνες προετοίμαζε τό γκλημα τι 1. κ. μπραήμ Μουσλέμ, κπρόσωπος το Συροκουρδικο κόμματος δημοκρατικς νότητος PYD στήν θήνα, θά ναβαθμισθ σέ πρέσβυ Κουρδικο Κράτους, πού θά ναγνωρίση λλάς καί γιά τήν ναγνώριση το ποίου θά γωνισθ μέσα στήν ΕΕ, 2. τι μετέχουσα στόν σκληρό πυρνα τς ΕΕ θά θέση veto γιά ποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο γιά τήν Τουρκία καί γιά τήν πίζηλη visa τν Τούρκων πολιτν. 3. τι θά καταργήση τά χρηστα λληνικά Προξενεα νδριανουπόλεως καί Σμύρνης γιά κλείσουν κατ’ ναλογίαν τά Τουρκικά Προξενεία Κομοτινς καί Ρόδου καί 4. τι θα κλείση συνοριακή διάβαση τν Κήπων γιά τίς διεθνες δικές μπορικές μεταφορές πό Τουρκία πρός Ερώπη πού κτελονται μέσ τς γνατίας δο, δέν θά εχε γίνει συγκεκριμένη δυσώδης νέργεια πό τόν κ. ρντογάν.
Κάποιοι φελες χαρακτήρισαν κάποια πό τά μέτρα πού προτείναμε ς μικρότητες καί κάποιοι λλοι σπευσαν νά πον τι φείλομε ς Χριστιανοί νά μήν νταποδίδομε τά σα, λλά λησμονον τι Κύριος μς χει καλέσει νά βαδίζομε «φρόνιμοι ς ο φεις καί κέραιοι ς α περιστεραί» (Μτθ. 10,16) καί δέν πάρχει φίδι πού νά το πιτίθεσαι καί νά μήν μύνεται καί βέβαια στίς διακρατικές σχέσεις σχύει ρχή τς μοιβαιότητος καί χι καθωσπρεπισμός βροφροσύνη. λλωστε πειρατής τς περιοχς μας Τουρκία, μπασε τό στόλο του στήν ττάλεια, ταν εδε τά εροπλανοφόρα ϊζενχάουερ καί Ντέ Γκώλ καί ταν διεπίστωσε τήν ποφασιστικότητα τς Χώρας μας.
Τέλος χωρίς νά παρορται τό διαχρονικό σύμπλεγμα κατωτερότητος τς Ρωσικς κκλησίας καί Πολιτείας πέναντι στόν λληνισμό γκληματική πέλαση πό τήν προηγούμενη Κυβέρνηση Ρώσων διπλωματν ς δθεν πρακτόρων, τό σπρώξιμο στήν γκαλιά το ΝΑΤΟ τν Δυτικν Βαλκανίων μέ τήν «συμφωνία» τν Πρεσπν, καί τυχεστάτη καί πρόδηλα ντικανονική πως χομε καταδείξει μπλοκή μας στήν οκρανική κρίση μέ τήν χορήγηση Ατοκεφαλίας σέ σχισματικούς καί παρασυναγώγους κατ’ πιταγήν το μερικανικο παράγοντα, πέτειναν τό χάσμα καί διέσπασαν τήν νότητα το ρθοδόξου κόσμου σέ σημεο στε «γία Ρωσία» νά «δηλώνει» τι πνευματική μήτρα πού τήν γέννησε, γία Σοφία, πως γιος Βλαδίμηρος παρέδωκε, εναι σωτερική πόθεση τς Τουρκίας!!! ρωτνται δέ ο διάφοροι ποστηρικταί το θλίου Οκουμενισμο νά μς νημερώσουν πέραν μερικν συλλυπητηρίων, ν κουσαν κάποια νέργεια το ΠΣΕ, το κράτους το Βατικανο, το Πριμάτου τς γγλικανικς Κοινωνίας, τν Συνελεύσεων τν Ρωμαιοκαθολικν καί λλων πισκόπων τς Ερώπης καί λων ατν στούς ποίους χει πενδύσει πί 100 χρόνια (1920) μαρτυρική μας κκλησία γιά τήν δθεν νότητα το Χριστιανικο κόσμου. 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)