4/9/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 4.9.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ «ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ» Ο ΑΘΕΪΣΜΟΣ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙᾼ ΤΟΥ COVID-19. Οἱ ἀθεϊσταί ζητοῦν οἱ «εἰδικοὶ» νὰ ἀποφανθοῦν, ἐὰν μεταδίδεται ὁ ἰὸς διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας! Tοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.

➢ Καταγγελία – διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἐπί τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων, λόγῳ τοῦ covid-19, εἰς τήν Αὐτοδιοίκητον Ἁγιορειτικήν Πολιτείαν.
➢ Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;! Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Δὲν μολυνόμεθα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν! Ἡ μάσκα εἶναι περιττὴ εἰς τὸν Ἱ. Ναόν! Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
➢ Τὸ θαῦμα δομικὸν στοιχεῖον τῆς Δημιουργίας, ἐνῶ ἡ γνῶσις παράγωγον τοῦ θαύματος. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ «Στόν Ἱερό Ναό φορᾶμε μάσκες;». Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
➢ Ἔλαβε τὸ «χρῖσμα» διὰ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς;
➢ Τὸ Φανάρι θὰ ἐπιχειρήση νὰ κηρύξη καὶ τὴν Λευκορωσίαν αὐτοκέφαλον;
➢ Βλάσφημον θράσος ἀπὸ τὴν Τουρκίαν καὶ διὰ τὴν Ἱ. Μονὴν τῆς Χώρας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Οἱ διδάσκαλοι τοῦ Γένους καὶ οἱ Ὅσιοι τοῦ Ἑλληνομουσείου τῶν Ἀγράφων. Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.
➢ Ἐν ὄψει τῆς μεταβάσεως τοῦ ΥΠΕΞ εἰς Τίρανα. Τοῦ Σεβ. Κονίτσης κ. Ἀνδρέου.
➢ Σχόλια κοσμικῶν διὰ τὴν μάσκα τοῦ Κων/λεως.
➢ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ. Μία χαμένη εὐκαιρία καὶ μία πρόκλησις διὰ μίαν μεγάλην νίκην.
➢ Πνευματικὸς καὶ διανοητικὸς ζῆλος. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ποῖος προσεβλήθη τελικά; «Ἡ Ἁγία Σοφία ντράπηκε διακριτικά, ὁ ἰσλαμιστὴς ταραξίας προσποιήθηκε πὼς δὲν τὸ κατάλαβε. Γράφει ὁ κ. Μιχαὴλ Κικριλής.
➢ «Νέα Ἐποχή»- κάποιαι εἰσαγωγικαὶ σκέψεις. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
➢ «Στήκετε ἐν τῇ πίστει» Κυριακὴ ΙΓ΄ Ματθαίου (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-14). † Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μητροπολίτου Φλωρίνης.
➢ Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
➢ Ἐκοιμήθη ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Κουμεντάκης (1921-2020).
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)