8/2/12

Μασονία και θρησκευτικός συγκρητισμός (Α΄)

Με μια σειρά δημοσιεύσεων θα αναδείξουμε την άμεση σχέση της Μασονίας με τον ποικιλοτρόπως προωθούμενο σήμερα θρησκευτικό συγκρητισμό.
Ξεκινούμε σήμερα με απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου καθηγητού Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα «Μασσωνισμός»:
«Εσωτερισμόν δε ή ενδότερον φως της ψυχής ή εσωτέραν διαίσθησιν καλούσιν οι Μασσώνοι αυτό το θρησκευτικόν συναίσθημα, το υποκείμενον ως θεμέλιον, αλλ’ εν ταυτώ και αποτελούν αυτήν την γενεσιουργόν αιτίαν πάσης θρησκευτικής κινήσεως. Εντεύθεν οι κορυφαίοι αυτών διδάσκουσιν, ότι εις πάσαν θρησκείαν υπάρχει η αλήθεια και ότι “ευρίσκομεν μεταξύ των Μωαμεθανών, των Βουδδιστών, των Ιουδαίων, των Ινδών και των Χριστιανών ανθρώπους, οι οποίοι, ενώ συχνάκις χρησιμοποιούσι διάφορα σύμβολα, μεταχειρίζονται ταύτα διά να περιγράψωσιν ακριβώς τας αυτάς θρησκευτικάς πείρας”[1]...
“Οι Βέδαι των Ινδιών, οι Zend-Avestas των Περσών, τα υψηλά και άγια παραγγέλματα του Βουδδισμού, αι μοναδικαί παρακελεύσεις του El Quran, το προφητικόν πυρ του Ισραήλ και οι περιστατικοί ύμνοι και οι ψαλμοί διαφόρων θρησκειών δεικνύουσιν, ότι υπήρξαν πάντοτε άνθρωποι, οι οποίοι, έλαβον το Πνεύμα της Ζωής”[2]. Eντεύθεν εν ταις στοαίς ακούονται μετ’ ίσου ενδιαφέροντος διαλέξεις και ανακοινώσεις πεί των διαφόρων θρησκειών.
πηγή: Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, Μασσωνισμός, έκδ. πέμπτη, Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήναι, Μάρτιος 1986.

Υποσημειώσεις
1. Ward παρά F.Hunt, σελ. 11-12
2. Rome Hall, Universal Origins and Enolution εν Masonic Record του Απριλίου 1926

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάντως στην περίφημη απόφαση του Οκτωβρίου 1933 για τον αν η Μασονία είναι θρησκεία ή όχι που πήρε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπήρξε έντονο παρασκήνιο. Μόνο ο αείμνηστος Μπρατσιώτης από τους υπολοίπους καθηγητές της θεολογικής του ΕΚΠΑ εισηγήθηκε το χαρακτηρισμό της Μασονίας ως θρησκεία. Οι υπόλοιποι καθηγητές είπαν ότι δεν αντιστρατεύεται(!) η μασονία το χριστιανισμό. Βεβαια η Εκκλησία τελικά χαρακτήρισε την Μασονία ως θρησκεία.Δεν ξέρω ο Π. Τρεμπέλας ήταν τότε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθήνας ή όχι;

Ανώνυμος είπε...

Ὁ μακαριστός Καθηγητής Παν. Τρεμπέλας δέν ήταν τότε Καθηγητής, διότι ψηφίσθηκε μεν παμψηφεί Έκτακτος Καθηγητής της Ιστορίας των Δογμάτων το 1918, αλλά δεν διορίσθηκε, και μετά επανεξελέγη τακτικός Καθηγητής το 1939, υπηρετώντας μέχρι το 1957.Πάντως, ο ίδιος συμφωνεί απόλυτα με τη γνώμη του Καθηγητή Μπρατσιώτη, γι αυτό και γράφει στο βιβλίο του "Ο Μασσωνισμός", σελ. 203, υποσημ. 42: "Παραθέτομεν ταύτην [σ.σ. τη γνωμάτευση του Μπρατσιώτη] ολόκληρον, διότι λόγῳ της επιστημονικής κατοχυρώσεώς της εβοήθησε σημαντικώς εις την ορθήν τοποθέτησιν του ζητήματος υπό της Ι.Συνόδου Την εντύπωσιν ην ενεποίησεν εις αυτήν δεικνύει και το σχετικόν ευχαριστήριον έγγραφον, το οποίον απέστειλεν ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος" κ.τ.λ.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)