12/2/12

Μασονία και θρησκευτικός συγκρητισμός (Ε΄)

Καύχημα των Μασόνων είναι η παγκοσμιότητά τους. Άνθρωποι όλων των θρησκειών υποκλίνονται στην μασονική πανθρησκεία. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρονται στο λήμμα «Χριστιανισμός και Τεκτονισμός» στο βιβλίο του Β.Α.Λαμπροπούλου, Το μαύρο λεξικό της ελληνικής Μασονίας – εκδ. Βασδέκης. Εκεί σημειώνεται:
«Εάν ο Ελευθεροτεκτονισμός ήτο, απλώς, Χριστιανική Οργάνωσις, οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι, οι Βραχμανισταί και οι Βουδδισταί δεν ήτο δυνατόν να μετέχουν της διαφωτίσεώς του. Αλλ’ η παγκοσμιότης του είναι ακριβώς το καύχημά του. Οι πολίται παντός έθνους είναι δυνατόν να συνεννοούνται εις την γλώσσαν του. Προ του βωμού του είναι δυνατόν να γονυπετούν οι άνθρωποι όλων των θρησκειών. Και οι άνθρωποι πάσης πίστεως δύνανται να απαγγέλουν τα «πιστεύω» του…

Οι Χριστιανοί Τέκτονες καίτοι αναγνωρίζοντες και εκτιμώντες τα μεγάλα δόγματα τα οποία διδάσκει ο Τεκτονισμός, επιθυμούν, εν τούτοις, να προσδώσουν εις αυτά χριστιανικήν μορφήν και να φέρουν εγγύτερον προς τα ιδικά των θρησκευτικά αισθήματα την ερμηνείαν των συμβόλων του.
Το αίσθημα αυτό είναι ενστικτώδες και διά τούτο ευρίσκομεν Χριστιανούς Τέκτονας συγγραφείς οι οποίοι με την προσπάθειάν των αυτήν, ως λέγει ο Μάκεϋ, βλάπτουν τον κοσμοπολίτικον χαρακτήρα του Θεσμού».
Δείτε και 

Μασονία και θρησκευτικός συγκρητισμός (Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)