13/3/09

Πρωινή προσευχή στα σχολεία (1): Είναι υποχρεωτική;

Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε σε μια σειρά άρθρων με το θέμα της πρωινής προσευχής στα σχολεία. Και τούτο γιατί μαθαίνουμε ότι σε πολλά σχολεία η πρωινή προσευχή ή έχει καταργηθεί (στην πράξη) ή εκτελείται πλημμελώς.


Η πρωινή προσευχή μαθητών και εκπαιδευτικών πριν την έναρξη των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Αυτό ορίζουν Προεδρικά Διατάγματα και πολλές εγκύκλιοι του Υπ. Παιδείας. Στο πρώτο μας άρθρο παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες από αυτές με χρονολογική σειρά (οι υπογραμμίσεις με διαφορετικά χρώματα είναι δικές μας). Θα ακολουθήσουν και άλλα άρθρα στα οποία θα παρουσιάσουμε πρακτικά πως πρέπει να εφαρμόζονται οι παρακάτω νόμοι και τι οφείλουμε να κάνουμε όταν παραβιάζονται:

Εγκύκλιος Φ200/21/16/139240/26-11-1977 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (απόσπασμα)
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές εκδηλώσεις και επετείους είναι υποχρεωτική, για να δίδεται σ` αυτούς η ευκαιρία να παραδειγματίζονται και να διδάσκονται την Ιστορία της Φυλής μας και έξω από τις αίθουσες και τους κλειστούς χώρους του Σχολείου που καθημερινά διδάσκονται. Επίσης προκύπτει ότι στην τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών, εκτός των άλλων, θα βοηθήσει η καθημερινή κοινή προσευχή, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να γίνεται με την απαιτούμενη ευλάβεια, κάθε ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων, σε κοινή συγκέντρωση μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του Σχολείου, καθώς και ο εκκλησιασμός των μαθητών.

_______________________________________

Εγκύκλιος Γ/6251/22-10-1979 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Εκκλησιασμός μαθητών και έπαρση Σημαίας Παρακαλούμε να υπενθυμίσετε στους κ.κ. Επιθεωρητές των Εκπαιδευτικών Περιφερειών της δικαιοδοσίας σας ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν τον προγραμματισμό του εκκλησιασμού των μαθητών που γίνεται από τους Δ/ντές των Σχολείων, ώστε να τηρηθούν όσα διαλαμβάνει η εγκύκλιος Δ/γή μας 200/21/16/139240/26.11.77 περί εκκλησιασμού μαθητών. Εξ άλλου παρακαλούμε να συστήσετε την τήρηση της αποφάσεως του κ. Υπουργού Παιδείας περί επάρσεως και υποστολής της Σημαίας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εκπαιδευτήρια εν γένει (Υ.Α. 200.21/1/Γ/2046/23.3.79) με τη διευκρίνιση ότι όταν τα σχολεία λειτουργούν σε μια βάρδια, δηλ. μόνον πρωί, τότε η υποστολή θα γίνεται την τελευταία διδακτική ώρα.
______________________________________________

Προεδρικό Διάταγμα 201/98 (απόσπασμα)
Άρθρο 13 5. Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός.
i. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπ/κών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε. τάξης. Oι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή κοινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθόδοξων εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους. Η συμμετοχή των ετερόδοξων μαθητών στην πρωινή προσευχή γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 13
10. Μη Ορθόδοξοι μαθητές
i. Μαθητές που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση. Όταν ένας από τους γονείς ανήκει σε άλλο δόγμα ή θρησκεία, για να γίνει απαλλαγή χρειάζεται κοινή δήλωση των γονέων. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ισχύει η δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ. . Οι γονείς των μη ορθόδοξων μαθητών ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα και την ώρα του εκκλησιασμού ώστε αυτοί να οδηγηθούν στο σχολείο μετά τη λήξη του. Όταν ο εκκλησιασμός γίνεται έκτακτα ή δεν ειδοποιούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, η απασχόληση και η επιτήρησή τους γίνεται με ευθύνη του σχολείου. Οι προαναφερόμενοι μαθητές συμμετέχουν στον εορτασμό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου.
ii.Οι παραπάνω μαθητές απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών και με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζεται ο τρόπος απασχόλησής τους εντός ή εκτός της αίθουσας ή σε άλλη αίθουσα, την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού.
iii. Αν οι γονείς τους επιθυμούν να αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ή βιβλία του σχολείου ότι ακολουθούν άλλο δόγμα ή θρησκεία πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο να αναφέρεται ότι ακολουθούν το συγκεκριμένο δόγμα.
iv. Οι παραπάνω μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.

___________________________________

Εγκύκλιος Γ2/131757/22-11-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Στοιχεία σύνταξης στους τίτλους σπουδών
Απαντώντας στα υπ. αριθ. πρωτ. 4658/10-11-2004 ερωτήματα σας, σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία σύνταξης στους τίτλους σπουδών, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα.
1. Ο αριθμός Μητρώου αρρένων αναγράφεται στο απολυτήριο Γυμνασίου, το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο εγγραφής του μαθητή στο Λύκειο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αυτός υπάρχει η δυνατότητα στο σχολείο να ζητήσει από τον μαθητή να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο σχετικό έγγραφο (ταυτότητα) που θα παρέχει την πληροφορία.
2. Σε ότι αφορά την αναγραφή του Θρησκεύματος στη σύνταξη του τίτλου απόλυσης, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την Γ2/61723/13-6-2002, ο χαρακτηρισμός Χ.Ο. αναγράφεται, εκτός αν έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία αναφέρεται το αντίθετο.
3. Τέλος, σε ότι αφορά την πρωινή προσευχή, σύμφωνα με την Φ. 200.21 /16 / 139240 /26-11-77, την οποία σας επισυνάπτουμε, η καθημερινή κοινή προσευχή γίνεται με την απαιτούμενη ευλάβεια κάθε ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε κοινή συγκέντρωση μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου.

___________________________________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2005
Με αφορμή δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου που αναφέρονται σε δήθεν προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να «τονώσει» το θρησκευτικό συναίσθημα των μαθητών, από το Γραφείο Τύπου διευκρινίζονται τα εξής: Η παρακολούθηση και συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας σε ότι αφορά τόσο στο μάθημα των Θρησκευτικών, όσο και στην συμμετοχή τους στην πρωινή προσευχή και τον εκκλησιασμό, καθορίζονται από την Εγκύκλιο Φ. 200.21/16/139240/26-11-77 του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, για όσους μαθητές δεν επιθυμούν την παρακολούθηση, ή την συμμετοχή τους στις ανωτέρω δραστηριότητες, το Υπουργείο Παιδείας με την Εγκύκλιο Γ2/ 61723-13/6/2002, παρέχει το δικαίωμα της πλήρους απαλλαγής τους, αρκεί ο ίδιος ο μαθητής, ή ο γονέας αυτού, να δηλώσει εγγράφως την επιθυμία του χωρίς να υποχρεούται σε καμία περαιτέρω εξήγηση, ή διευκρίνιση. Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θεωρεί πως το όλο θέμα καλύπτεται επαρκώς και με απόλυτο σεβασμό στην μη παραβίαση θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων των πολιτών.
______________________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ερμού 15 101 85 Αθήνα
Τηλέφωνο : 010 32.46.031
FAX : 32.24.249
Πληροφορίες: Μ.Τζουανάκη

Αθήνα 13/6/2002.
Αριθ. Πρωτ: 61723 /Γ2

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις και Γραφεία Δ,Ε, της χώρας. Έδρες τους
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών
Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό, σας κάνουμε γνωστό ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να στηρίζεται σε δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του αν είναι ανήλικος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του Θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.
Σε περίπτωση απαλλαγής του μαθητή από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, στη θέση "Θρήσκευμα" στον Απολυτήριο Τίτλο δεν υπάρχει λόγος αναγραφής ενδείξεως.
Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5) Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. /Τμήμα Γ'
6) Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
7) Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
8) Δ/νση Ξένων και Μειον. Σχολείων
9) Δ/νση Ειδικής Αγωγής
10) ΔΙΠΟΔΕ
11) Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής εξετάσεων
12) ΓΕΠΟ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
__________________________________________

12 σχόλια:

mimis είπε...

ΕΞΩ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΠ' ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ!!! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ; ΑΝ ΝΑΙ, ΚΑΛΩΣ!!! ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΠΑΕΙ!!!!

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Συγχαίρω τον Μίμη γιατί θέλει πραγματική παιδεία . Ελπίζω να γνωρίζει ( και αν δεν γνωρίζει δεν είναι υπεύθυνος αυτός πάντως ) ότι άλλο είναι παιδεία και άλλο εκπαίδευση . Για την πραγματική παιδεία λοιπόν , οφείλω να του πω ότι η προσευχή είναι απαραίτητη . Τώρα ίσως δεν μπορεί να το καταλάβει. Ας με εμπιστευθεί όμως ως μεγαλύτερο και άρα εμπειρότερο γαιτί όλοι στην ηλικία του κάναμε λάθη για τα οποία μετανιώσαμε μετά και με βάση αυτή την εμπειρία μιλάμε .
Όσον αφορά τον Θεό μας , θέλω να του πω ότι δεν είναι Θεός ΜΑΣ , αλλά Θεός ΟΛΩΝ ΜΑΣ , είτε κάποιοι το θέλουν , είτε όχι . Αυτός λοιπόν ο Θεός έκανε κάτι . Μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε . Στο χέρι μας είναι να το κάνουμε , αν θέλουμε να έχουμε πραγματική παιδεία ( και από ότι βλέπω εσύ Μίμη θέλεις σε πείσμα πολλών που δεν θέλουν ) . Δεν κερδίζει ο Θεός από την προσευχή , εμείς κερδίζουμε . Νάσαι καλά Μίμη , καλή πρόοδο στα μαθήματά σου και πρόσεχε παιδί μου στη ζωή σου να μην λες ή κάνεις πράγματα για τα οποία θα μετανιώσεις αργότερα ( όσο είναι δυνατό βέβαια γιατί λόγω της νεότητας δεν είναι πάντα εύκολο )

mimis είπε...

Ξέρω τι διαφορά μεταξύ παιδείας και εκπαίδευσης!!! Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η παιδεία, την οποία θα πετύχουμε μέσα από την εκπαίδευση!!!
Δικός μου Θεός δεν είναι, γιατί απλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει!!!
Αν το μετανιώσω στο μέλλον, τουλάχιστον θα το κάνω συνειδητά και όχι μετά από 10 χρόνια πλύσης εγκεφάλου!!!
Και η προσευχή δεν με έχει βοηθήσει καμία φορά μέχρι τώρα σε κάτι, ειδικά στο να τα πάω καλύτερα στο σχολείο!!!
Ότι καταφέρνω το καταφέρνω με την αξία μου!!!
Γιατί τις 2 ώρες που ξοδεύουμε τόσα χρόνια για τα θρησκευτικά, θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε για κάποια πραγματικά χρήσιμα μαθήματα!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο mimis καλά τα λέει. Να υποθέσω πως είναι μαθητής; Πραγματικά τα παιδιά θα μπορούσαν να μαθαίνουν πολύ πιο χρήσιμα πράγματα στο σχολείο αυτές τις δύο παντελώς άχρηστες ώρες.

Ανώνυμος είπε...

Κ. Μάριε προφανώς τα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, σαφώς καλύτερα από το δικό μας, όπου δεν υπάρχει προσευχή δεν παρέχουν παιδεία. Ευτυχώς που και σε αυτό τους περάσαμε και αυτό χάρη στα Θρησκευτικά και δη στην προσευχή. Βοήθεια μας.

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Αγαπητέ Μίμη , χαίρομαι που γνωρίζεις τη διαφορά .Πράγματι "Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η παιδεία, την οποία θα πετύχουμε μέσα από την εκπαίδευση!!!" Όμως από τα λεγόμενά σου και τα γραφόμενά σου φαίνεται ότι δεν έχεις λάβει ακόμη σωστή εκπαίδευση , χωρίς να είσαι εσύ υπαίτιος βέβαια .
Λες ότι δεν είναι δικός σου Θεός . ΕΙΝΑΙ δικός σου Θεός και ας μην Τον πιστεύεις . Είναι γιατί Αυτός σε έπλασε , Αυτός λυπάται με τις αποτυχίες σου και χαίρεται με τις επιτυχίες σου , Αυτός σε περιμένει κοντά Του , χωρίς να σε υποχρεώνει βέβαια . Είναι αποκλειστικά δικό σου θέμα . Αν σε μια οικογένεια ο πατέρας πεθάνει ή χωρίσει ή είναι άγνωστος ή είναι ανάξιος και τον διαγράψει το παιδί του , αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού .
Λες ότι "Αν το μετανιώσω στο μέλλον, τουλάχιστον θα το κάνω συνειδητά και όχι μετά από 10 χρόνια πλύσης εγκεφάλου!!! " Κατ' αρχάς δεν νομίζω να σου έχει κάνει κανείς πλύση εγκεφάλου . Αν ναι , είναι λάθος του και συγχώρησέ τον . Η συνειδητή μετάνοια στο μέλλον είναι σαφώς η καλλίτερη . Όμως πρόσεχε γιατί κανείς μας δεν γνωρίζει πόσο είναι το μέλλον του και υπάρχει περίπτωση να μην προλάβει , έστω και αν θέλει .
Χαίρομαι που πιστεύεις στην αξία σου . Όμως ο Θεός δεν βοηθάει κάποιον ας πούμε αδιάβαστο . Κάποιον διαβασμένο όμως την κρίσιμη στιγμή θα τον φωτίσει να θυμηθεί αυτό που πρέπει , αν βέβαια Του το ζητήσει αυτός ο κάποιος . Ο Θεός ΠΑΝΤΑ απαντάει στις προσευχές μας . Εμείς πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε την απάντηση αυτή , γιατί δεν μας δίνει πάντα το ζητούμενο , αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει ,έστω και αν προσωρινά δεν κατανοούμε ποιό είναι το μελλοντικό μας ώφελος .Όταν ένα παιδί ζητάει από τον πατέρα του να του αγοράσει μία μηχανή και αυτός δεν του την αγοράζει γιατί πιστεύει ότι το παιδί τρέχει και θα σκοτωθεί , το παιδί στεναχωριέται και νομίζει ότι ο πατέρας του δεν το αγαπάει . Αργότερα όμως ο πατέρας του αγοράζει αυτοκίνητο .
ΟΛΑ τα μαθήματα στο σχολείο είναι χρήσιμα . Στο μέλλον θα φανεί η αξία τους , έστω και αν δεν είναι του άμεσου επαγγελματικού μας ενδιαφέροντος . Όλοι στο σχολείο θεωρούσαμε άχρηστα κάποια μαθήματα . Η ζωή όμως τα φέρνει έτσι που θα δεις τη χρησιμότητά τους αργότερα . Εξαρτάται βέβαια και από τον κάθε καθηγητή το πώς κάνει το μάθημα και αν μας προσελκύει το ενδιαφέρον . Σ' αυτό έχεις δίκιο ότι μπορεί κάποια να φαίνονται άχρηστα .
Καλή Δύναμη !

Ανώνυμος είπε...

Όποιοι απέρριψαν τον ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ από τη ζωή τους καταστράφηκαν. Ο καθένας ας κάνει την επιλογή του, η οποία έχει αιώνιες συνέπειες.

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Σε ανώνυμα σχόλια δεν συνηθίζω να απαντάω .Και αυτό γιατί πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει , αλλά με το θάρρος της γνώμης του , δηλαδή επώνυμα . Αν κάτι είναι σωστό και νόμιμο κατά την άποψη του λέγοντος ή γράφοντος , τότε γιατί δεν το υπογράφει κιόλας ; Παρόλα αυτά ο πρώτος ανώνυμος τι θεωρεί πιο χρήσιμο για αυτές τις ώρες ; Βέβαια το άρθρο μιλάει περί προσευχής και δεν νομίζω ότι γίνεται δυο ώρες προσευχή , άρα είναι εκτός θέματος ο ανώνυμος . Επειδή όμως μάλλον εννοεί το μάθημα των θρησκευτικών , αφού του υπενθυμίσω ότι δεν είναι σε όλες τις τάξεις δύο ώρες , ας μας πει τι θεωρεί πιο χρήσιμο . Ό,τι και να πει θα υπάρχει αντίλογος . Γιατί εγώ μπορεί να θεωρώ ότι πρέπει να μην γίνεται Πολιτική Αγωγή , ο άλλος να μην θεωρεί χρήσιμα τα Αρχαία , ο τρίτος τη Γεωγραφία , κοκ. Άρα είναι προσωπική του εντελώς άποψη . Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες ώρες θρησκευτικά . Ο ανώνυμος καθόλου .
Για τον δεύτερο ανώνυμο έχω να πω ότι τα άλλα κράτη ασφαλώς και παρέχουν παιδεία , όχι όμως ολοκληρωμένη για τον άνθρωπο . ( άνθρωπος = άνω θρώσκω = βλέπω προς τα άνω , προς τον Πλάστη μου ). Καλά κάνετε , και εγώ μαζί σας , και ζητάτε την άνωθεν βοήθεια .

mimis είπε...

Φίλε Μάριε,
δεν γίνεται 2 ώρες προσευχή αλλά 2 ώρες τη βδομάδα μάθημα θρησκευτικών, εκτός από την τρίτη λυκείου που γίνεται 1 (αυτό το blog υποστηρίζει ότι και της τρίτης πρέπει να αυξηθούν). Επίσης, δεν είμαι σίγουρος αν είναι 2ωρο το μάθημα στο δημοτικό. Πάντως 1ωρο δεν είναι σίγουρα!!!
Για την προσευχή χάνουμε καθημερινά 10 με 15 λεπτά, επί 5 μέρες μας κάνει πάνω από 1 διδακτική ώρα!!!
Από την άλλη δεν διδασκόμαστε άλλα ιδιαίτερα χρήσιμα μαθήματα καθόλου ή τα διδασκόμαστε λιγότερο!!!
Το πια μαθήματα είναι απαραίτητα, νομίζω ότι όλοι μπορούν να το καταλάβουν με λίγη σοβαρή σκέψη. Αν και στα περισσότερα η ύλη είναι υπερβολική και ουσιαστικά άχρηστη!!!
Ρωτάς πια μαθήματα είναι χρήσιμα.
Λοιπόν:
-Η πληροφορική, που τώρα είναι μάθημα επιλογής και μπορείς να το επιλέξεις μόνο σε 2 από τα 3 χρόνια του λυκείου.
-Το δίκαιο, που έχει καταντήσει μάθημα χαβαλέ.
-Όπως και τα αγγλικά και οι ξένες γλώσσες γενικά, αναγκάζοντας έτσι τους γονείς μας να πληρώνουν τεράστια ποσά στα φροντιστήρια κάθε μήνα.
-Η γεωγραφία, την οποία διδασκόμαστε μόνο 1 φορά στα 6 χρόνια του λυκείου και του γυμνασίου, με αποτέλεσμα να μη ξέρουμε ούτε τα όρια του νομού μας.
-Τα αρχαία, γιατί διαβάζοντας ένα κείμενο του Δημοσθένη αυτούσιο, παίρνεις το μεγαλύτερο μάθημα για πολύ βασικά θέματα, όπως τη δημοκρατία και το δίκαιο.
Ενώ αντίθετα, τα θρησκευτικά και η πρωινή προσευχή (εμένα προσωπικά τουλάχιστον) δεν με έχουν βοηθήσει ΠΟΤΕ και ΠΟΥΘΕΝΑ!!!

Και γι΄ αυτά που λες στο πρώτο σου σχόλιο.
Ο πατέρας που παρατάει τα παιδιά του, που είναι ανάξιος, που δεν τα βοηθά και δεν τα στηρίζει, ΠΑΥΕΙ να είναι πατέρας. Πατέρας δεν είναι αυτός που συμμετείχε στη σεξουαλική επαφή με τη μητέρα, αλλά που είναι εκεί όταν τον χρειάζονται τα παιδιά. Γιατί αυτό έχει σημασία και όχι ποιανού είναι το DNA (για το οποίο μαθαίνουμε στη βιολογία, την οποία κάνουμε μόνο 1 ώρα τη βδομάδα).
Επίσης, ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο και από όπου αλλού λέει η θεωρία του Δαρβίνου, την οποία δεν έχω διδαχτεί ποτέ στο σχολείο αν και θα πρεπε!!!
Τα περί θεού, παραδείσου, πλευρών και τα λοιπά είναι παραμύθια για παιδάκια, για να πετυχαίνει καλύτερα και πιο εύκολα ο προσηλυτισμός τους!!!

ΜΑΡΙΟΣ είπε...

Φίλε Μίμη , δεν είχα σκοπό να συνεχίσω τον σχολιασμό επάνω στο θέμα " Πρωινή προσευχή στα σχολεία (1)" . Και δεν θα το κάνω άλλο . Χαίρομαι που έχεις ωραίο επίπεδο συζητήσεως , έστω και αν διαφωνούμε σε κάποιες απόψεις , που πιστεύω ότι εν μέρει είναι λογικό , λόγω της διαφοράς ηλικίας και εμπειριών . Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα είναι να σου ευχηθώ Καλή Δύναμη στα μαθήματά σου και να σου υποσχεθώ ότι θα προσεύχομαι εγώ και για σένα .
Με αυτά που είπες περί Δαρβίνου , μου θύμισες ένα ανέκδοτο και με αυτό θα κλείσω .
Σε συζήτηση στο σχολείο για την καταγωγή του ανθρώπου , πετάγεται ο Γιωργάκης και λέει :Κύριε , εμένα ο μπαμπάς μου , μου είπε ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο . Και ο δάσκαλος του απαντά : Δεν μας ενδιαφέρουν τα οικογενειακά σας Γιωργάκη , τώρα κάνουμε μάθημα !!!

EmilOfCrete είπε...

ΟΚ, αυτά είναι του 2009. Κάτι πιο σύγχρονο υπάρχει στο ιστολόγιο;

Ευχαριστώ.

(Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση, γιατί τα επιχειρήματα ''είτε σας αρέσει είτε όχι ο θεός υπάρχει'', είναι τουλάχιστον παιδιάστικα και ανάξια συζήτησης)

EmilOfCrete είπε...

Περιμένω την ενημέρωση για την σημερινή θέση της Πολιτείας για τον χαρακτήρα (υποχρεωτικό ή προαιρετικό) της πρωινής προσευχής, των εκκλησιασμών κλπ.

Ευχαριστώ και πάλι.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)