30/11/10

Η Σύγκλητος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατάργηση του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

πηγή: diorismos.gr, 30/11/2010
Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ύστερα από διεξοδική συζήτηση για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας σε συνδυασμό και με την επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ι. Πανάρετου αποφάσισε τα εξής:
1. Με την επιστολή του ο κ. Υφυπουργός επιχειρεί μια πρωτοφανή ωμή και βάναυση παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και στην επιστημονική του αυτοτέλεια. Η Σύγκλητος δεν συμμερίζεται την τακτική της μετωπικής αντιπαράθεσης, που εγκαινιάζει ο Υφυπουργός με το ύφος και το πνεύμα της επιστολής του, και εκφράζει την ανησυχία της μήπως είναι αυτή δείγμα μιας ανάλογης αντίληψης για τα κρίσιμα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του χαρακτήρα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τα οποία αυτόν τον καιρό το Υπουργείο έχει θέσει σε διαβούλευση.....
2. Η επιστολή του Υφυπουργού δεν στοχεύει μόνο στην αποτύπωση φαινομένων οικογενειοκρατίας, αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας, τα οποία το ίδιο τοΠανεπιστήμιο έχει καταδικάσει, αλλά και στη σπίλωση του συνόλου των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Οι εμπεριεχόμενες στην επιστολή προσωπικές διαπιστώσεις και οι ανεπίτρεπτες γενικεύσεις στοχεύουν εκτός των άλλων και στην επιρροή της κοινής γνώμης, ώστε να παγιωθεί η στρεβλή πεποίθηση ότι το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και ολόκληρο το οικοδόμημα του δημόσιου Πανεπιστημίου είναι σαθρό, αδιαφανές και κοινωνικά αδιάφορο. Αυτό δηλώνει π.χ. η απερίφραστα διατυπωμένη πεποίθηση του Υφυπουργού, ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας είναι μεταξύ τους «συγγενείς πάσης φύσεως», όταν μεταξύ αυτών μόνο δύο έχουν συγγενική σχέση και αυτή εξ αγχιστείας. Η απόφαση κατάργησης ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην επιστολή του Υφυπουργού ως μέτρο πολιτικού εντυπωσιασμού υπό το βάρος γεγονότων και παρανομιών που συνέβησαν στο συγκεκριμένο Τμήμα κατά το παρελθόν. Γεγονότα και τυχόν παρανομίες, που είναι απολύτως καταδικαστέα στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα, δεν μας επιτρέπουν να καταδικάσουμε εσαεί το Τμήμα και τους φοιτητές του, και μάλιστα υπό το βάρος συσσωρευμένων αρνητικών περιστατικών.

3. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειλικρίνεια και ευθύτητα ανέλαβε και αναλαμβάνει τις ευθύνες του σε ό,τι έχει, κατά το παρελθόν, συμβεί στο συγκεκριμένο Τμήμα και έχει αποφασιστικά παρέμβει για τον έλεγχο και την ακύρωση αποφάσεων. Με βάση το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διεξήχθη με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου, τα θέματα εκείνα που άπτονται της δικαιοσύνης έχουν ήδη διαβιβασθεί στον Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα επίκειται πειθαρχικός έλεγχος για να αποδοθούν οι διοικητικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. Τα προβλήματα που ανέκυψαν είναι πρωτίστως ακαδημαϊκά και εστιάζονται στον βασικό πυρήνα της δεοντολογίας που έχει κατάφωρα παραβιασθεί. Η Σύγκλητος επισημαίνει, όμως, και την ευθύνη του εποπτεύοντος Υπουργείου κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο παρελθόν ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για κατάργηση του Τμήματος δεν μπορεί να στηρίζεται σε, υπό δικαστική ή διοικητική διερεύνηση, κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων προσώπων και να προηγείται της έκδοσης απόφασης της Δικαιοσύνης και άλλων Οργάνων, ούτε και να προσπαθεί να την προκαταλάβει.

4. Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει εκπαιδευτικά και ερευνητικά το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έχουν την επιστημονική αυτοτέλεια και την απαιτούμενη διεπιστημονική συνέργεια με ορισμένα αντικείμενα του Τμήματος Θεολογίας. Η διεπιστημονική προσέγγιση θεωρείται ουσιαστική συνιστώσα για την πρόοδο των επιστημών και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαφορετικούς κλάδους της θεολογικής επιστήμης. Σε κάθε περίπτωση η διαμόρφωση των γνωστικών αντικειμένων και των επιστημονικών περιοχών δεν είναι θέμα πολιτικό, αλλά κατ' εξοχήν θέμα ακαδημαϊκό, και ως εκ τούτου εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου μας.

5. Η Σύγκλητος προβληματίζεται σοβαρά για την τύχη τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στην περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στην κατάργησή του. Είναι προφανές ότι οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο Τμήμα Θεολογίας θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν περισσότερα μαθήματα και, επομένως, θα έχουν αυξημένο κόστος οι οικογένειές τους και επιμήκυνση του χρόνου σπουδών. Τα περισσότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι πλέον των 300 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν θα έχουν το ανάλογο Π.Μ.Σ. για να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να εντάξουν τα Διπλώματα Εξειδίκευσης και τα Διδακτορικά τους.

6. Κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με την αιτιολογία ότι δεν αντιστοιχεί σε αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο σημαίνει και κατάργηση και ανάλογου Τμήματος άλλου Πανεπιστημίου; Με ποια επιστημονικά κριτήρια εκείνο κρίνεται απαραίτητο και τούτο περιττό; Προβληματίζεται, επίσης, το Υπουργείο για την τύχη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν είναι γνωστό ότι Σχολή χωρίς Τμήμα δεν υφίσταται ή σκέπτεται να εντάξει το Τμήμα Θεολογίας σε άλλη Σχολή; Μπορούμε τόσο εύκολα και αδόκιμα να καταργήσουμε στην πράξη την αρχαιότερη Σχολή του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας;

7. Η Σύγκλητος θέλει να πιστεύει ότι η άστοχη σε πολλά σημεία επιστολή του Υφυπουργού δεν θα ενταχθεί στην επιχειρηματολογία όσων στρέφονται κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου και της επιζητούμενης αυτοδιοίκησής του. Η αυθαίρετη κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από τον Υφυπουργό θα συσσωρεύσει νέα προβλήματα σε βάρος των χιλίων πεντακοσίων και πλέον φοιτητών του Τμήματος αλλά και των αποφοίτων, και θα πυροδοτήσει συνεχείς εντάσεις μεταξύ όλων των φοιτητών του Ιδρύματος. Αντίθετα, η απερίφραστη καταδίκη όσων συνέβησαν, η τιμωρία των υπευθύνων και η ενίσχυση της διαφάνειας και των κανόνων δεοντολογίας θα μας επιτρέψει να πορευτούμε στο μέλλον με γνώμονα τις ηθικές και πνευματικές μας αξίες και να οικοδομήσουμε ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που διακρίνεται για την προσφορά του στην κοινωνία.
8. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αντιτίθεται πλήρως στην προτεινόμενη από τον κ. Υφυπουργό άμεση κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, «Κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά στη συνάντηση του Πατριάρχη Μόσχας με τον Πάπα»

Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax ο επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου της Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων ανέφερε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα: «Κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ του Πάπα και Πατριάρχη (Μόσχας)».
 «Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να γνωστοποιήσουμε την ημερομηνία, ούτε έχουμε εμπλακεί σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη προετοιμασία για τη συνάντηση, αλλά είμαστε σίγουρα ότι βρισκόμαστε πιο κοντά σε αυτό», είπε. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τη Ρωσική Εκκλησία με τους Παπικούς έχουν ως στόχο «τη βελτίωση του γενικότερου κλίματος και την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου αμοιβαίας κατανόησης", πρόσθεσε.

Επίσκοπος Αρτέμιος, «Πολλοί άνεμοι σβήνουν τη φλόγα της Πίστης μας. Ο πιο επικίνδυνος άνεμος ονομάζεται οικουμενισμός»

Στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία που τέλεσε στον ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο χωριό Ljuljaci, ο επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιος μίλησε στους πιστούς τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Πολλοί είναι οι άνεμοι που άρχισαν να σβήνουν τη φλόγα της πίστης στις ψυχές μας. Ο πιο επικίνδυνος άνεμος ονομάζεται οικουμενισμός, η προσπάθεια να ενώσει κανείς αυτό που δεν μπορεί να είναι ενωμένο. Η αλήθεια και το ψέμα, ο Θεός και ο διάβολος, το φως και το σκοτάδι δεν έχουν τίποτε κοινό. Κανείς δεν μπορεί να ενώσει την Ορθοδοξία με την αίρεση....
Όταν βάζουμε νερό στο κρασί, τότε αυτό παύει να είναι κρασί. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αναμιγνύεται το ορθόδοξο κρασί μας με ποικίλο νερό. Δεν μπορούν ούτε καν οι πατριάρχες ή οι επίσκοποι να φέρουν κάτι καινούργιο για την πίστη» τόνισε ο Επίσκοπος Αρτέμιος μετά τη Θεία Λειτουργία στην οποία συμμετείχε μεγάλο πλήθος πιστών.

ΣΗΜΕΡΑ: Εκπομπή για τα Θρησκευτικά με τη συμμετοχή θεολόγων του ν. Πιερίας

Παρακολουθήστε σήμερα
ΤΡΙΤΗ 30 Νοεμβρίου στις 21:40
την εκπομπή της τηλεόρασης
 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ
που επιμελείται και παρουσιάζει ο κ. Δημήτρης Νατσιός με θέμα:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ;
Καλεσμένοι οι θεολόγοι κ. Στέργιος Μπούγιας και κ. Ιωάννης Μπεϊνάς μέλη του ΔΣ της ένωσης Θεολόγων ν. Πιερίας.
Για όσους δεν πιάνουν το συγκεκριμένο κανάλι η εκπομπή μεταδίδεται μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο στην διεύθυνση: http://www.tv4e.gr/livestreaming.php ή μέσω της αρχικής σελίδας http://www.tv4e.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες http://www.tv4e.gr/newsDetails.php?newsid=22

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φοιτητών Κοινωνικής Θεολογίας


Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησαν, οι φοιτητές του τμήματος κοινωνικής Θεολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών διαμαρτυρόμενοι για την πρόθεση του υπουργείου να κλείσει το τμήμα τους μετά τη διαπίστωση ακραίων φαινομένων οικογενειοκρατίας.
Στη συνάντηση που είχαν με την υφυπουργό Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, ζήτησαν να μην πάρει οριστική μορφή η πρόθεση να καταργηθεί το τμήμα τους κι εκείνοι να μεταφερθούν στο τμήμα Θεολογίας.... Η υφυπουργός δήλωσε πως ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ενώ διευκρίνισε ότι η σχετική πρόταση του υπουργείου συνδέεται με τα φαινόμενα οικογενειοκρατίας στο τμήμα τους και όχι με τις γενικότερες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων , όπως πιστεύουν οι φοιτητές αλλά και όλο το ίδρυμα (όπως εκφράστηκε με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου).

Προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς την Αντιπροσωπεία των Παπικών

Μνημείο οικουμενισμού και εγκώμιο των παπικών εργατών της παγχριστιανικής "ενότητας" μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή (30/11/2010) Προσφώνηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τους Παπικούς αντιπροσώπους που μετέβησαν στο Φανάρι για τη Θρονική Εορτή του Αγίου Ανδρέου. Ο Πατριάρχης αναγνωρίζει πλήρη εκκλησιαστική υπόσταση στους Παπικούς, τους προσφωνεί και ονομάζει με τίτλους κανονικών επισκόπων, αναφέρεται σε "αδελφούς εν Κυρίω" και "αδελφή Εκκλησία" και πλέκει το εγκώμιο των παπικών που κατά το παρελθόν εργάστηκαν για την προώθηση "της ενότητας των δύο εκκλησιών".
Η εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχη πάσχει από βαριά οικουμενιστική ασθένεια, που τον εμποδίζει να διακρίνει την αίρεση του Παπισμού από την Ορθόδοξη Μία Εκκλησία του Χριστού.
Δημοσιεύουμε την Προσφώνηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου:
Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch, μετά τῆς τιμίας ὑμῶν συνοδείας, οἱ ἐκπροσωποῦντες τήν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τόν Ἐπίσκοπον τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης καί ἀγαπητόν ἡμῖν ἐν Κυρίῳ ἀδελφόν Πάπαν κύριον Βενέδικτον καί τήν ἧς οὗτος προΐσταται Ἐκκλησίαν, Μετὰ πολλῆς χαρᾶς χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν ὑμῶν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ εὐχαριστοῦμεν τόν ἀποστείλαντα ὑμᾶς ἀδελφόν ἐν Κυρίῳ Πάπαν Βενέδικτον ΙϚ’ διά τήν εὐγενῆ ἀδελφικήν χειρονομίαν αὐτοῦ ὅπως... συμμετάσχῃ δι᾿ ὑμῶν εἰς τήν ἑόρτιον πανήγυριν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Βυζαντίῳ Ἐκκλησίας Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἀπὸ πολλῶν ἤδη ἐτῶν ἔχει καθιερωθῆ ὅπως ἀνταλλάσσωνται ἐπισκέψεις ἐπισήμων ἀντιπροσωπειῶν κατά τάς θρονικάς ἑορτάς ἑκατέρας τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν εἰς ἔνδειξιν τῶν μεταξύ αὐτῶν ἀδελφικῶν δεσμῶν ἀγάπης καί τιμῆς, χαίρομεν δέ διότι καί ἐφέτος τηρεῖται ἡ ὡραία αὕτη παράδοσις. Ἰδιαιτέρως χαιρετίζομεν τήν διά πρώτην φοράν παρουσίαν ἐν μέσῳ ἡμῶν ὡς ἐκπροσώπου τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος, συγχαίροντες αὐτῇ ἐπί τῇ ἀναλήψει τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματος τῆς προεδρίας τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν, ὡς καί ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀνυψώσει αὐτῆς εἰς τό ἀξίωμα καί τήν τιμήν τοῦ Καρδιναλίου. Ἐκτιμῶντες μεγάλως τήν βαθεῖαν θεολογικήν κατάρτισιν καί τήν εὐγένειαν τοῦ χαρακτῆρος τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος, ὡς καί τήν προσήλωσιν αὐτῆς εἰς τήν ἱεράν ὑπόθεσιν τῆς προωθήσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος, προσβλέπομεν εἰς τήν συνεργασίαν ὑμῶν μετά τοῦ καθ’ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν περαιτέρω σύσφιγξιν τῶν ἀδελφικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ἐπ’ἀγαθῷ τῆς προωθήσεως τῆς ἑνότητος, ὑπέρ τῆς ὁποίας ἐδεήθη ὁ Κύριος εἰς τόν Πατέρα Αὐτοῦ ὀλίγον πρό τοῦ πάθους Του.
Μετά πολλῆς χαρᾶς σημειοῦμεν ὅτι κατά τό τρέχον ἔτος συνεπληρώθησαν πεντήκοντα ἔτη ζωῆς καί δράσεως τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, τοῦ ὁποίου ἡγεῖται ἤδη ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης. Ἡ σκέψις ἡμῶν ἀνατρέχει πρός τόν ἀείμνηστον Πάπαν Ἰωάννην τόν ΚΓ΄, ὅστις ἐν ἔτει 1960 προέβη εἰς τήν ἵδρυσιν τοῦ Συμβουλίου τούτου, ἀρχικῶς ὑπό τήν μορφήν Γραμματείας, ὁμοῦ μετά τῆς συγκλήσεως τῆς Β΄ Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ, ἥτις διά θαρραλέων ἱστορικῶν ἀποφάσεων ἤνοιξε τόν δρόμον διά τήν συμμετοχήν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν προσπάθειαν πρός ἀποκατάστασιν τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος. Μεταξύ τῶν καρπῶν τῆς ἱστορικῆς ταύτης πρωτοβουλίας τοῦ ἀειμνήστου Πάπα κυρίαρχον θέσιν κατέχει ἡ ἀνάπτυξις ἀδελφικῶν σχέσεων μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τάς ὁποίας σχέσεις ἐνεκαινίασαν οἱ μεγάλοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέται, ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Ϛ’ καί ὁ ἀοίδιμος προκάτοχος ἡμῶν Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἐσυνέχισαν δέ καί ἐνίσχυσαν ἔτι περαιτέρω οἱ διάδοχοι αὐτῶν Πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β’ καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος. Χάρις εἰς τάς ἀόκνους προσπαθείας τοῦ ὑμετέρου Συμβουλίου διά τήν χριστιανικήν ἑνότητα, μάλιστα δέ ἐκείνας τῶν ἀειμνήστων πρωτοπόρων προέδρων αὐτοῦ Καρδιναλίων Augustino Bea καί Johannes Willebrands, βοηθουμένων ὑπό εἰδημόνων περί τήν ἱστορίαν καί τήν ζωήν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς οἱ ἀείμνηστοι Ἐπίσκοπος Pierre Duprey καί Mgr Eleuterio Fortino, αἱ σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ἀνεπτύχθησαν ἔτι μᾶλλον δι᾿ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί ἀδελφικῆς ἀγάπης. Τάς σχέσεις ταύτας ἐκαλλιέργησαν μετά τῆς αὐτῆς ἐπιμελείας καί οἱ προκάτοχοι τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος ἐν τῇ προεδρίᾳ τοῦ Συμβουλίου Καρδινάλιοι Edward Cassidy καί Walter Kasper, συνεπικουρούμενοι ὑπό ἱκανῶν συνεργατῶν. Πρός πάντας τούς ἀνωτέρω ἐκφράζομεν τάς θερμάς εὐχαριστίας ἡμῶν δι᾿ ὅσα ἐκοπίασαν ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς πλήρους κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἀδελφικῶν τούτων σχέσεων ἤρξατο καί διεξάγεται ἐπί τριάκοντα ἤδη ἔτη ὁ ἐπίσημος θεολογικός διάλογος μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Καί τοῦτο, διότι ἡ ἑνότης ἐν τῇ ἀγάπῃ εἰς οὐδέν ὠφελεῖ, ἐάν δέν εἶναι συγχρόνως καί ἑνότης ἐν τῇ πίστει καί τῆ ἀληθείᾳ. Οὕτως, «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ», κατά τήν προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου (Ἐφ. 4, 15), διεξάγομεν τόν θεολογικόν τοῦτον διάλογον κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως καί πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρός ἐξέτασιν ἐν ἀγάπῃ καί εἰλικρινείᾳ τῶν τε ἑνούντων καί τῶν εἰσέτι διαιρούντων ἡμᾶς θεολογικῶν ζητημάτων, «μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως», κατά τήν προτροπήν τοῦ ἰδίου Ἀποστόλου (Ἐφ. 4, 13). Τήν πορείαν τοῦ θεολογικοῦ τούτου διαλόγου παρακολουθοῦντες μετ᾿ ηὐξημένου ἐνδιαφέροντος καί ἡμεῖς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προσευχόμεθα διά τήν εὐόδωσιν αὐτοῦ, ἰδίᾳ κατά τήν παροῦσαν φάσιν, κατά τήν ὁποίαν συζητοῦνται ἀκανθώδη θέματα, γενόμενα κατά τό παρελθόν αἰτίαι ὀξειῶν ἀντιπαραθέσεων μεταξύ τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν.
Ἡ πρόσφατος ἐν Βιέννῃ συνάντησις τῆς ὁλομελείας τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου, ὑπό τήν συμπροεδρίαν τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος καί τοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ καί συνεργοῦ ἡμῶν Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ἰωάννου, κατέδειξε τάς ὑφισταμένας δυσκολίας, ἀλλά καί τήν πρόθεσιν καί ἀποφασιστικότητα πάντων τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως ὑπερβοῦν αὐτάς καί ἐν ἀγάπῃ, ἀλλά καί πιστότητι πρός τήν παραδοθεῖσαν ἡμῖν ἐκ τῆς πρώτης χιλιετίας πίστιν καί ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, καί χωρήσωμεν εἰς τήν ἐπίλυσιν τῶν ὑφισταμένων διαφορῶν. Ἑορτάζοντες σήμερον τήν ἱεράν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου δέν εἶναι δυνατόν εἰμή νά ἔχωμεν τήν σκέψιν ἡμῶν ἐστραμμένην καί πρός τόν αὐτάδελφον αὐτοῦ Πέτρον τόν Πρωτοκορυφαῖον. Οἱ δύο οὗτοι ἀδελφοί, συνδεόμενοι διά τοῦ ἐξ αἵματος δεσμοῦ, συνεδέθησαν προσέτι καί διά τοῦ ἀπείρως σπουδαιοτέρου δεσμοῦ τῆς μετά τοῦ Χριστοῦ καί ἐν τῷ Χριστῷ κοινωνίας. Τόν δεσμόν τοῦτον τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας διετήρησαν ἀδιάσπαστον ἐπί μίαν ὅλην χιλιετίαν καί αἱ ἐκ τοῦ κηρύγματος καί τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἀποστόλων τούτων προελθοῦσαι Ἐκκλησίαι, αἱ τῆς Ρώμης καί τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τόν αὐτόν δέ δεσμόν κοινωνίας ὀφείλομεν νά ἀνακτήσωμεν καί πάλιν, διά νά ἀποδειχθῶμεν ἄξιοι συνεχισταί τῆς παρακαταθήκης των. Εἰς τήν ἀναγνωσθεῖσαν κατά τήν σημερινήν Θείαν Λειτουργίαν εὐαγγελικήν περικοπήν ἠκούσαμεν ὅτι ὁ Ἀνδρέας γνωρίσας προσωπικῶς τόν Χριστόν σπεύδει νά γνωρίσῃ Αὐτόν καί εἰς τόν Πέτρον. Τό αὐτό πράττει καί ὁ Φίλιππος πρός τόν Ναθαναήλ, καί οὕτως ὁ κύκλος τῶν μετά τοῦ Χριστοῦ κοινωνούντων διευρύνεται ἕως οὗ διά τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος ἐπεκταθῇ εἰς πάντας τούς ἀνθρώπους. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύεται τοιουτοτρόπως «ἀποστολική», μεταδίδουσα τόν Χριστόν ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν καί ἀπό τόπου εἰς τόπον «ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ» (Ἰω. 17, 21) εἰς Αὐτόν ὡς λυτρωτήν καί σωτῆρα.
Ὁ κόσμος καί σήμερον ἀναζητεῖ σωτηρίαν καί λύτρωσιν, εὑρισκόμενος πρό ποικίλων ἀδιεξόδων. Ἀλλ᾿ οἱ κηρύττοντες τόν Χριστόν κεχωρισμένοι ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀδυνατοῦν νά πείσουν τόν κόσμον ὅτι «εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός» (Ἰω. 1, 42). Πιστοί εἰς τό γνήσιον καί ἀκραιφνές κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων καλούμεθα «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» νά μεταφέρωμεν αὐτό εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἐνωτιζόμενοι τάς ἀγωνίας του καί ἐγκύπτοντες ἐν ἀγάπῃ εἰς τά προβλήματά του.
Διά τῶν σκέψεων τούτων ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς, τούς ἐκπροσώπους τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν ἐν ἀγάπῃ καί τιμῇ, εὐχαριστοῦντες καί αὖθις ὑμῖν τε καί τῷ ἀποστείλαντι ὑμᾶς Ἁγιωτάτῳ ἀδελφῷ διά «τόν κόπον τῆς ἀγάπης» (Α’Θεσ. 1, 3) τόν ὁδηγήσαντα τά βήματα ὑμῶν ἐνταῦθα.
«Τῷ δέ Θεῷ καί Πατρί ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ποιοι αποτελούν την παπική αντιπροσωπεία που έφτασε στο Φανάρι για τη Θρονική Εορτή του Αγίου Ανδρέου

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου "Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης, ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ´, καί τῆς κατ᾿ Αὐτόν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, νέου Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, καί Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί τοῦ Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, στελέχους αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ, κατά τό ἐπικρατῆσαν ἔθος, κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.....
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία ὡδηγήθη εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, καί ἀκολούθως κατέλυσεν εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hyatt».

Ο Υφ. Παιδείας προς την Εισαγγελία σχετικά με πόρισμα ΕΔΕ που αφορά το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

Πανάρετος προς Εισαγγελία για Κοινωνική Θεολογία

Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
Iστοχώρος: www.petheol.gr e-mail: panenthe@otenet.gr και enosis@petheol.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (29-11-2010)
Η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στους συναδέλφους και νέους θεολόγους ότι, με την ευλογία του Θεού, άρχισε ήδη από τις 23-10-2010 η λειτουργία και εφέτος (2010-2011) του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Παιδαγωγικής και διδακτικής Κατάρτισης, στά Γραφεία της ΠΕΘ ( Χαλκοκονδύλη 37, όροφος 3ος).
Εισηγητής στη τέταρτη συνάντηση της 4-12-2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 - 14.00, θα είναι ο κ. Ιωάννης Μαρκότσης Mr Θεολογίας - Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. με το παρακάτω θέμα: «Διδασκαλία ενότητος με θέμα την Ιστορία».
Από τη Γραμματεία της ΠΕΘ

29/11/10

Παπικοί στο Φανάρι

Στην ομιλία του κατά τον Εσπερινό της Θρονικής Εορτής ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταξύ των άλλων δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει μικτό όμιλο Ορθοδόξων και Παπικών προσκυνητών του Αγίου Φραγκίσκου Αμερικής. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τον Παπικό «Αρχιεπίσκοπο» ονομάζει «ομόλογο» του Ορθοδόξου επισκόπου της ίδιας περιοχής. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Παρίσταται μικτὸς ὅμιλος προσκυνητῶν, Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου Ἀμερικῆς, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου καὶ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ ὁμολόγου του Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. George Niederauer. Ὁμοίως τοὺς ὑποδεχόμεθα μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης πολλῆς».
Εν τω μεταξύ στο Φανάρι έφτασε και επίσημη αντιπροσωπεία του Βατικανού που θα συμμετάσχει στον αυριανό εορτασμό κατά τα οικουμενιστικά ειωθότα.
Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Πατριάρχη πατώντας το Διαβάστε περισσότερα
Ἱερώτατοι ἀδελφοί, Εὐλογημένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ ἀέναος ροὴ τοῦ χρόνου μᾶς ἔφερε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν εἰς τὴν ἐτήσιον μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, οὐρανίου προστάτου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνδρέας ὁ ἐπώνυμος τῆς ἀνδρείας, ὁ τὴν περιβόητον φωνὴν «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν» ἐκφωνήσας μόλις συνήντησε τὸν Ἰησοῦν, ὁ εὐαγγελιστὴς τῶν Ἀποστόλων καὶ Πρωτόκλητος, ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον καὶ εἰς τὴν εὔανδρον Θρᾴκην καὶ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Βυζαντίου. Αὐτὸς εἶναι ἀπόψε καὶ αὔριον τὸ τιμώμενον πρόσωπον. Αὐτὸς προεξάρχει τῆς σεμνῆς ἡμῶν πανηγύρεως. Αὐτὸς δέχεται τὸν ἄξιον ὕμνον τῶν τέκνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἑστιάτωρ τῆς ἡμέρας καὶ μᾶς προσφέρει τὴν πνευματικὴν τράπεζαν τῆς λογικῆς ὀρθοδόξου λατρείας. Αὐτὸς εἶναι ὁ θερμὸς προστάτης μας, ὁ σταθερὸς ὑποστηρικτής μας, ὁ ἰσχυρὸς πρέσβυς μας πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὸς εἶναι ὁ γλυκὺς πατέρας ὅλων μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ αἰώνιος ἄγγελος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νέας Ρώμης!
Αὐτὸν τὸν ἑλληνώνυμον Ἀπόστολον, τὸν ἁγιάσαντα τὴν ἀχαϊκὴν γῆν μὲ τὸν σταυρόν του καὶ τὸ αἷμα του, τὸν λίαν ἀγαπητὸν καὶ ἐνταῦθα, καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰς τὴν Σκωτίαν, καὶ εἰς τὴν Κύπρον, καὶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν, καὶ εἰς τὴν Ρουμανίαν, καὶ εἰς πλείστας ἄλλας χώρας, συνήλθομεν διὰ νὰ τιμήσωμεν καὶ διὰ νὰ λάβωμεν τὴν εὐχήν του. Καὶ εἶναι μεγάλη χαρὰ ὅτι μαζί μας εἶναι, πλὴν τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν ποὺ συνέτρεξαν ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν Καθηγουμένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Κρήτης, Ἔσσεξ ταῆς Ἀγγλίας καὶ ἀλλαχόθεν, καὶ φερέλπιδες φοιτηταὶ τῆς περισέμνου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐκκολαπτόμενοι ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν Καθηγητῶν των Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέου καὶ Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου. Ὁμοίως παρίστανται καὶ φοιτηταὶ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τῆς ἰδίας εὐκλεοῦς μεγαλουπόλεως τῆς Μακεδονίας, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστοφόρου Κοντάκη, Προέδρου αὐτῆς, καὶ ἄλλων Καθηγητῶν, ἐλθόντες καὶ αὐτοὶ «πρὸς ἀνακαμίνωσιν πίστεως καὶ λῆψιν εὐλογίας». Δυστυχῶς δὲν εἶναι ἐδῶ νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν φιλαδέλφως οἱ φοιτηταὶ τῆς περιπύστου Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τὸ διατί, ὅλοι τὸ γνωρίζετε. Ἄς κάμωμεν προσευχὴν αὐτὸ νὰ συμβῇ τοῦ χρόνου, «ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη»!.. Τοὺς καλωσορίζομεν, λοιπόν, ἡμεῖς ὅλους καὶ εὐχόμεθα ὁ μέγας Ἀπόστολος νὰ ἀνάψῃ εἰς τὴν καρδίαν των ἔνθεον ἀποστολικὸν ζῆλον κατ’ ἐπίγνωσιν, διὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν ἱερὰν σκυτάλην καὶ νὰ συνεχίσουν τὸ ἅγιον ἐκκλησιαστικὸν ἔργον ὅπου ἕκαστος ταχθῇ.
Παρίστανται ἐπίσης Κρῆτες πιστοὶ ἐκ τῶν ἐνοριῶν Πλατανιᾶ καὶ Μασταμπᾶ Ρεθύμνου, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ποιμενάρχου των Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος ἐγκαινιάζει ἀξιεπαίνως τὴν ποιμαντορίαν του εἰς τὴν Μητρόπολιν, τὰ ἡνία τῆς ὁποίας μόλις πρὸ ὀλίγων ἑβδομάδων ἀνέλαβε, μὲ εὐλαβῆ προσκύνησιν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Καλῶς ἤλθατε, εὐσεβῆ τέκνα τῆς εὐάνδρου Μεγαλονήσου. Παρίσταται, ἀκόμη, ἀντιπροσωπεία τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, κομίζουσα τὸν σεβασμὸν πάντων τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει μετεχόντων Κοινοβουλίων εἰς τὴν ἑορτάζουσαν πρωτεύθυνον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὸ περικλεὲς καὶ μαρτυρικὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Τοὺς καλωσορίζομεν μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης καὶ παρακαλοῦμεν νὰ διαβιβάσουν εἰς τὸ σύνολον τῶν συναδέλφων των τὴν στοργὴν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. Παρίσταται μικτὸς ὅμιλος προσκυνητῶν, Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου Ἀμερικῆς, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου καὶ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ ὁμολόγου του Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. George Niederauer. Ὁμοίως τοὺς ὑποδεχόμεθα μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης πολλῆς. Μετὰ τῶν αὐτῶν αἰσθημάτων ὑποδεχόμεθα τόσον τὴν ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ΚΑΠΗ Θέρμης Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ ἑορτάζοντος τὰ ὀνομαστήριά του κ. Ἀνδρέου Βιολιτζῆ, εἰς ὅν καὶ εὐχόμεθα ἔτη πολλά, ὅσον καὶ τὰ μέλη τοῦ Σωματείου Παναγίας Γάλαξας Θαλασσοκρατούσας ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ Γαλαξειδίου, καὶ πάντας τοὺς ἐκ διαφόρων μερῶν καὶ χωρῶν καταφθάσαντας εἰς Κωνσταντινούπολιν διὰ τὴν χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες ὅλων τῶν μακρὰν ὁδὸν πορευθέντων προκειμένου νὰ μᾶς δείξουν τὴν ἀγάπην των, τὴν ἀφοσίωσίν των, τὴν εὐλαβῆ προσήλωσιν εἰς ὅσα ὁ θεότευκτος θεσμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκφράζει καὶ ἐκπροσωπεῖ. Ἡ παρουσία σας μᾶς ἐνισχύει τὰ μάλα καὶ μᾶς δίδει δυνάμεις διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἄρσεως τοῦ καθ’ ἡμέραν σταυροῦ. Εἴθε ὅλοι νὰ ἔχετε ἀκέραιον τὸν μισθόν σας παρὰ Κυρίου καὶ εἴθε ὁ Πρωτόκλητος τῶν Ἀποστόλων νὰ εἶναι διὰ βίου βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ σας. Νὰ ἔλθετε, ἀγαπητοί, καὶ πάλιν. Ὅσας φορὰς καὶ ἄν ἔλθετε, ἡ Κωνσταντινούπολις δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀπογοητεύσῃ. Ὅσας φορὰς καὶ ἄν μᾶς ἐπισκεφθῆτε δὲν θὰ λάβωμεν κορεσμὸν ἐκ τῆς παρουσίας σας. Νὰ ἔχετε ὅλοι τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ ὁλοκάρδιον εὐχὴν καὶ νὰ εἶναι τὰ ἔτη σας πολλά, ὑγιεινὰ καὶ κατὰ πάντα εὐλογημένα καὶ σωτήρια! Ἰδιαιτέρας εὐχὰς ἀπευθύνομεν εἰς ὅσους καὶ ὅσας ἑορτάζουν τὰ ὀνομαστήριά των! Καλὰ Χριστούγεννα!

Στον αέρα οι δάσκαλοι της ομογένειας στην Τουρκία

πηγή: Ελευθεροτυπία, 29/11/2010
Στον αέρα οι δάσκαλοι της ομογένειας στην Τουρκία
"ΓΚΑΦΑ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Του ΣΥΜΕΩΝ ΣΟΛΤΑΡΙΔΗ
Aπαγορεύτηκε η είσοδος της μετακλητής εκπαιδευτικού Στέλλας Μητσάκα στην Τουρκία, έπειτα από διακοπές που έκανε στην Ελλάδα, λόγω της ολιγωρίας των ελληνικών Αρχών.

Το ίδιο κινδυνεύουν να πάθουν και οι 14 άλλοι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσταλεί από την ελληνική πολιτεία στην Κωνσταντινούπολη για να υπηρετήσουν την ομογενειακή εκπαίδευση....

Διαθέτουν υπηρεσιακό διαβατήριο, αλλά ταυτόχρονα και με βάση τους τουρκικούς νόμους, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την παρουσία τους στις τουρκικές Αρχές και να λάβουν άδεια διαμονής-παραμονής, όπως κάνουν όλοι οι ξένοι υπήκοοι που ζουν στην Τουρκία. Διαφορετικά είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έξοδο από τη χώρα πριν λήξει το τρίμηνο για να μην είναι παράνομοι.

Η εν λόγω εκπαιδευτικός βγήκε από την Τουρκία ύστερα από παραμονή της πέραν του τριμήνου και καθώς δεν είχε ανανεώσει την άδεια διαμονής της, της απαγορεύτηκε νόμιμα η επάνοδός της.

Οι Τούρκοι δεν περιμένουν

Το ζητούμενο είναι ποιος ευθύνεται. Η εύκολη απάντηση είναι η ίδια. Η σωστότερη όμως είναι «το ελληνικό κράτος», το οποίο δεν αναλαμβάνει να ανανεώσει ή να μεσολαβήσει στην έκδοση αδειών από τις τουρκικές Αρχές. Κάτι που συμβαίνει με τους Τούρκους μετακλητούς, τους οποίους βοηθά στην έκδοση των σχετικών αδειών και διαδικασιών ενώπιον των ελληνικών Αρχών το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής.

Τι σημαίνει όμως «να μην έχει κάποιος άδεια παραμονής ή διαμονής σε κάποια χώρα και ιδιαίτερα στην Τουρκία»; Απλώς είναι «ανύπαρκτος». Και τι σημαίνει αυτό; Δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, να έχει στο όνομά του τους λογαριασμούς ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνου, Ιντερνετ κ.λπ.

Σοβαρότερο όμως όλων είναι ότι στην περίπτωση που του γίνει έλεγχος στον δρόμο και διαπιστωθεί ότι είναι χωρίς άδεια διαμονής, θα ταλαιπωρηθεί για να διαπιστωθούν τα στοιχεία του, μπορεί να απελαθεί και ας φέρει υπηρεσιακό διαβατήριο. Ο αστυνομικός δεν γνωρίζει διαβατήριο, αλλά άδεια διαμονής (ικαμετγκιάχ).

Πώς λοιπόν όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν; Αν το ελληνικό κράτος αναλάβει να μεσολαβήσει στην έκδοση των σχετικών αδειών ή στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας ταυτόχρονα με την είσοδο στις δύο χώρες των μετακλητών, οι χώρες υποδοχής να εκδίδουν και τις σχετικές άδειες παραμονής-διαμονής.

Soltaridis@enet.gr

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Κατατακτήριες Τμήματος Ποιμαντικής

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Θεολογίας Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Κατατακτήριες Τμήματος Θεολογίας Θεσσαλονίκης

Ο επίσκοπος Αρτέμιος τελεί τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου - 28/11/2010

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο χωριό Ljuljaci - 28/11/2010

Aπάντηση Μητροπολίτου Πειραιὠς στον "Ορθόδοξο Τύπο" για τη συμμετοχή του στα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Μεσσηνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. Κέντρο 210 4514833
Fax 210 4518476
᾿Αριθμ. Πρωτ. 1585
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010
Πρός
Τόν Ἐλλογιμώτατον Κύριον
Γεώργιον Ζερβόν
Διευθυντήν Συντάξεως
Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος»
Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις

Κάνιγγος 10
106 77 ΑΘΗΝΑΙ

Ἐλλογιμώτατε Κύριε Διευθυντά,
Εἰς τό Ὑμέτερον φῦλλον τῆς ἐγκρίτου ἐκδόσεως τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως «Ὀρθόδοξος Τύπος» τῆς 19.11. 2010 καί ἐν σελίδι 8, ὑπῆρξε καταχώρησις ὑπό τόν τίτλον: «Περί τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεβ. Πειραιῶς εἰς τά Ὀνομαστήρια τοῦ Μεσσηνίας» γιά νά διατυπωθῇ τό ἐρώτημα: «Μήπως ὁ Πειραιῶς ‘‘ὑψώνει’’ ὀρθόδοξον καί ἀντιμασωνικόν φρόνημα διά νά κερδίσῃ πιστούς καί Ἱεράρχας μέ σκοπόν νά ἐκλεγῇ μελλοντικός Ἀρχιεπίσκοπος καί ἐν συνεχείᾳ νά λησμονήσῃ τά πάντα ὡς ἔπραξεν ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρός Χριστόδουλος μετά τήν ἐκλογήν του;» καί ἐν συνεχείᾳ προσκαλοῦμαι διά νά ἀπαντήσω καί διά τήν συμμετοχήν μου εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Ὑπείκων εἰς τήν Πέτρειον προτροπήν: «ἕτοιμοι δέ ἀεί πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτούντι ἡμᾶς λόγον» (Α΄ Πετρ. 3,15) ἀδελφικῶς προάγομαι ὅπως ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:
1. Ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποσοτολικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως Νικαίας–Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία κατά τόν μεγαλειώδη λόγον τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν θείου Παύλου εἰς Ἐφεσ. 1, 22/4, 15/5, 23 κεφαλήν Αὐτῆς ἔχει τόν ἐνσαρκωθέντα Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ διότι «θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄ Κορ. 3, 11)....Κατά δέ τόν ἀψευδῆ λόγον τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς καί Σωτῆρος ταυτοποιεῖται πρός τήν ἄμπελον «ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωαν. 15, 5) καί τά μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ταυτοποιοῦνται πρός τά κλήματα πού ἐλευθέρως καί ἀβιάστως δύνανται νά μετέχουν τῆς ἀμπέλου ἀλληλοπεριχωρούμενα μετ’ Αὐτῆς κατά τάς ἀκτίστους θείας ἐνεργείας διότι κατά τόν ἀψευδῆ ὡσαύτως λόγον τοῦ Σωτῆρος «ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται» (Ἰωαν. 15, 4). Κατά ταῦτα ἡ Ἐκκλησία, ἥν ἔπηξεν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πορεύεται ἐν χώρῳ καί χρόνῳ ὡς τό ἕν καί μοναδικόν σῶμα τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ κεφαλήν Αὐτόν ὅστις κατά τήν ὑπερτάτην Αὐτοῦ ὑπόσχεσιν «μένει» ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ πάσας τάς ἡμέρας «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20) καί διακυβερνᾶ Αὐτήν διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος «ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν·» (Ἰωαν. 16, 13). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κατά τήν ἀποκαλυπτικήν λειτουργικήν ἀναφοράν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μετέχουν οἱ ἐν «πίστει προαναπαυσάμενοι» Προπάτορες, Πατέρες, Πατριάρχαι Προφήται, Ἀπόστολοι, Κηρύκες, Εὐαγγελισταί, Μάρτυρες, Ὁμολογηταί, Ἐγκρατευταί ἐξαιρέτως δέ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί Ἀειπάρθενος Μαρία καί πᾶν πνεῦμα δίκαιον ἐν πίστει τελειωθέν καί ἀσφαλῶς οἱ βεβαπτισμένοι εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ζῶντες καί ἀγωνιζόμενοι πιστοί. Κατά ταῦτα ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος καί Ἀδιαίρετος, ἐκφραζομένη διά τῶν Ἁγίων ἑπτά οἰκουμενικῶν συνόδων καί τῶν τοπικῶν, ἅς ἐκεῖναι ἐκύρωσαν ὡς καί διά τῶν μή ἀνακεκηρυγμένων εἰσέτι ὡς οἰκουμενικῶν ἀλλ’ οὐσίᾳ ἐχουσῶν τήν αὐτήν ἰσχύν καί δύναμιν Ἁγίων Συνόδων ἐπί Μ. Φωτίου τό ἔτος 879-880 καί ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τό ἔτος 1351 καί ἑπομένως δέν δύναται νά ὑπάρξῃ ἕτερος Ὀργανισμός διεκδικῶν τήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας.

Τά κατά καιρούς «κλίματα» πού αὐτονομήθησαν ἐκ τῆς «ἀμπέλου» δι’ αἵρεσιν, σχίσμα ἤ ἑωσφορικήν οἴησιν καί εἰδικώτερον οἱ Ἀρειανοί, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Νεστοριανοί, οἱ Μονοφυσίται Ἀντιχαλκηδόνιοι, τό ἡμέτερον Δυτικόν Πατριαρχεῖον τῆς παλαιᾶς Ῥώμης καί οἱ ἐκ τούτου αὐτονομηθέντες ὁπαδοί τῆς Μεταρρυθμίσεως ἤ τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὡς καί οἱ ἐσχάτως ἀποκοπέντες διά τόν οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον αὐτῶν αὐτοτιτλοφορούμενοι ὡς Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τυγχάνουν θρησκευτικές κοινότητες ἐστερημένες τῆς θείας χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησιαστικές κοινωνίες καί ὑπόκεινται εἰς τόν ἐν τοῖς ὕπερθεν ἀναφερόμενον τρομερόν λόγον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου «ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται» (Ἰωαν. 15, 5).

2. Ἡ ἀποδιδομένη ὑπό τινων ἔννοια τοῦ σχίσματος διά τήν ὑπαίτιον ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας προδήλως τυγχάνει ἐσφαλμένη διότι ἡ Ἐκκλησία ὡς τό ἕν καί μοναδικόν σῶμα τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς Κυρίου ὀντολογικῶς καί ἱστορικῶς εἶναι Μία, Ἀκαινοτόμητος καί Ἀδιαίρετος καί συνεπῶς ὁ ὀρθός θεολογικός ὅρος διά τήν ἐπισυμβάσα δραματικήν ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης εἶναι ὁ ὅρος «σχᾶσις» πού σημαίνει ἀποκοπήν καί ἔκπτωσιν.

3. Ἐν τῇ Διαρκῇ Ἱ. Συνόδῳ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Μακαριώτα-τος Πρόεδρος Αὐτῆς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος μετά τῶν 2 πρεσβυτέρων καί τῶν 2 νεωτέρων μελῶν τῆς ΔΙΣ ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τούς Σεβ. Μητροπολίτας Κυθήρων κ. Σερα-φείμ καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον καί ἐν συνεχείᾳ ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Δ.Ι.Σ. ἐδήλωσαν ἀμφότεροι ὅτι τό ἀναφυέν θέμα ἔληξεν θετικῶς τοῦ μέν Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστό-μου δηλώσαντος τήν κατά πάντα ὀρθόδοξον πίστιν αὐτοῦ διά τήν ἀδιαίρετον ὀντολογίαν τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ δέ Μητροπολίτου Κυθή-ρων κ. Σεραφείμ, ἐγνωσμένου διά τήν εὐαίσθητον ποιμαντικήν αὐτοῦ σύνεσιν καί φροντίδα, δηλώσαντος ὅτι ἐπεδίωξεν τήν διασάφη-σιν τοῦ ἀνωτέρω θέματος διά τήν ἀκρίβειαν τοῦ ὀρθοδόξου φρονή-ματος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Εἰς ἐπίρρωσιν δέ τῶν ἀνωτέρω ἐπικαλοῦμαι τήν δημοσιοποιηθεῖαν εἰς τό διαδίκτυον ὑπ’ἀριθμ. 1049/10.11.2010 ἐπιστολήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπου ἀναφέρονται τά ἑξῆς: «Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήσεις Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν προσεπεβεβαίωσε τήν πίστιν του εἰς τήν Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἀπέρριψε τήν προτεσταντικῆς προελεύσεως «θεωρίαν τῶν κλάδων» ὡς κατασκεύασμα παρῳχημένων ἐποχῶν καί ἐδήλωσε ὅτι τά περί διῃρημένης Ἐκκλησίας γραφέντα ὀφείλονται εἰς ἀτυχῆ φραστικήν διατύπωσιν καί ἀφεώρων εἰς τήν ἱστορικήν, μᾶλλον, θεώρησιν τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καί ὄχι εἰς τήν ἐκκλησιολογι-κήν, τήν ἀληθῆ ὑπόστασιν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Μετά ταῦτα Ὑμεῖς, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, συνοψίζοντες τά προηγούμενα ἐπεσημάνατε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεσχίσθησαν οἱ ἑτερόδοξοι, χωρίς ὅμως νά διαιρεθῇ ἡ Μία Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, διά τό ὁποῖον δέν διεφώνησεν ὁ Σεβ. Μεσσηνίας. Ἰδιαιτέραν αἴσθησιν προεκάλεσε εἰς τόν ὑπογράφοντα ἡ ἐπίμονος θέσις τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅτι δέν θά δυνηθῇ νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν του, ἐάν δέν ἀποκατασταθῇ πλήρως ὑπό τῆς ΔΙΣ ὡς πρός τό Ὀρθόδοξον περί Ἐκκλησίας φρόνημά του. (Αὐτό καί εἰς τήν ἀπό 17/6/2010 ἀπαντητικήν ἐπιστολήν του ἐμφαίνεται καί εἰς τακτικήν Συνεδρίασιν τῆς παρελθούσης ΙΣΙ ἐτονίσθη, εἰς ἥν καί ἀπεποιήθη τήν κατηγορίαν τοῦ αἱρετικοῦ, τήν ὁποίαν, ὅμως, ὁ ὑποφαινόμενος οὐδέποτε ἀπέδωσε ὑπό τήν κανονικήν τοῦ ὅρου ἔννοιαν, ὡς ἐδήλωσεν εἰς τήν Συνεδρίαν ἐκείνην τῆς Ἱεραρχίας.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ἀφοῦ εἰσήλθομεν εἰς τήν Αἴθουσαν τῶν Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἀνεκοινώθησαν συνοπτικῶς τά γενόμενα, ἐξερχόμενος τῆς Αἰθούσης καί συναντήσας εἰς τό ἰδιαίτερον Γραφεῖον τοῦ Μακαριωτάτου τόν Σεβ. Μεσσηνίας κ.Χρυσόστομον ἔδωκα ὡς ἀρχαιότερος κατά τήν Ἀρχιερωσύνην καί τήν ἡλικίαν τόν λειτουργικόν ἀσπασμόν λέγων: «ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν», τόν ὁποῖον καί ἀνταπέδωκε ὁ Σεβασμιώτατος εἰπών : «Καί ἔστι καί ἔσται εἰς αἰῶνα αἰῶνος». Προηγουμένως ἐζήτησα συγγνώμην, συμφώνως πρός τήν λειτουργικήν πρᾶξιν, ἐάν ἐν τῇ διεξαγωγῇ αὐτοῦ τοῦ θεολογικοῦ ἀγῶνος ὡς ἄνθρωπος τόν ἐλύπησα, τοῦθ' ὅπερ καί ἐκεῖνος ἔπραξε».

4. Ἐνταῦθα ὀφείλω διά λόγους ἀληθείας καί δικαιοσύνης νά καταθέσω εἰς πάντας ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ἐν Συνόδῳ τῆς Ἱεραρχίας ἔχει διακηρύξει ὡς Ἱεράρχης καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὅτι ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός εἶναι αἵρεσις καί ἐκκλησιολογική ἐκτροπή.

5. Πέραν τῶν ἀνωτέρω πολυσημάντων χρεωστῶ νά εἴπω ὅτι συνδέομαι ἀπό τριακονταετίας μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου συνυπηρετήσας μετ’ αὐτοῦ ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱ. Συνόδου καί ὅτι ἀνταπέδωκα καθηκόντως καί ἀδελφικῶς τήν ἰδικήν του εἰς τά ἡμέτερα ταπεινά ὀνομαστήρια εὐχαριστιακήν μετοχήν.

6. Πολλάκις παρουσιάζεται εἰς τόν ἱερόν ἀγῶνα τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἡ κατ’ ὄψιν κρίσις πού δέν συνάδει μέ τήν ἀκεραιότητα αὐτῆς καί δέν ἐπευλογεῖται ὑπό τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον ὑπό τοῦ Τρισαγίου Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου καθωρίσθη εἰδική δικονομική διάταξις διά τήν κατάγνωσιν κανονικοῦ τινός ἀδικήματος παρεκτρεπομένου ἀδελφοῦ (Ματθ. 18, 17), πού ἐάν δέν τηρεῖται ἐπακριβῶς ὁδηγεῖ ἀναποδράστως εἰς τήν ἐσφαλμένην καί ἀνθρωποπαθῆ κρίσιν. Γνωρίζω ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως τόν κραταιόν ἀγῶνα πού ἔδωκε πρό ὀλίγων ἡμερῶν φερόμενος ὡς «οἰκουμενιστής καί φιλοπαπικός» Ἱεράρχης διά νά ἀποτραπῇ ἡ ἐκλογή ἑτεροδόξου προσώπου εἰς ὑψίστην θέσιν τῆς ἐπαρχίας του, δι’ ὅ καί ἀδελφικῶς εἰσηγοῦμαι ὅπως ὡς γνώμονα τῶν ἡμετέρων ἐνεργειῶν ἔχωμεν πάντοτε τήν βασιλίδα τῶν ἀρετῶν, τήν διάκρισιν.

7. Ἀπαντῶν εἰς τό τεθέν διά τοῦ δημοσιεύματος δίλλημα ἐάν ἐκ σκοπιμότητος καί ἐξ ἰδιοτελείας ὁμιλῶ ἐπί διαφόρων θεμάτων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καί μάλιστα διά νά ὑποκλέψω δῆθεν τήν ἀναγνώρισιν τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καί τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας προκειμένου ὅπως ἐκπληρωθῇ μελλοντικῶς ἡ μεθοδευμένη προσπάθειά μου διά τήν ἀνάρρησίν μου εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον, θεωρῶ ὅτι μόνον πρόσωπα μέ ἀδόκιμον νοῦν καί ἐστερημένα τῆς θείας χάριτος καί τῆς μετοχῆς εἰς τήν ἁγιοπνευματικήν ἐμπειρίαν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας μποροῦν νά φθάσουν εἰς τοιαύτην ἐμπαθεστάτην κρίσιν. Δυστυχῶς ἐν προκειμένῳ γνωρίζω τά ἐλατήρια των ἀλλά urbi et orbi τούς λέγω ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὅλον καί δέν μπορεῖ νά μεταβληθῇ εἰς κομματίδιον. Συνέτρεξα μέ ὅλας μου τάς δυνάμεις τήν προσπάθειαν των κηδόμενος ὅμως τοῦ κύρους τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας. Τό μέγεθος τῆς ἐναντίον μου ἐμπαθείας ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὄχι μόνον μέ «ἐξέλεξαν» Ἀρχιεπίσκοπον ἀλλά προέβλεψαν καί τήν μετέπειτα δολίαν καί προδοτικήν στάσιν μου.

Τό πόσον φαιδρόν ἔωλον, ἀβάσιμον καί ἀνεπέρειστον εἶναι τό θέμα αὐτό παρέλκει νά ἀναφέρω διότι τά ἐκλογάς Ἀρχιερέων καί Ἀρχιεπισκόπου κατ’ ἐπιταγήν τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων τάς κάμνει ἡ Σεπτή Ἱεραρχία, ἥτις ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσιν γνωστόν δέν διάκειται εὐμενῶς πρός ἐμφαινομένους ὡς «ἀμύντορας τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων» ἤ προβαλομένους ὑπό «εὐσεβῶν» κύκλων. Ὡσαύτως παρέλκει νά ἀναφέρω τό μένος τοῦ διεθνιστικοῦ καί σιωνιστικοῦ λόμπυ καί τῶν ἐνταῦθα διατακτῶν του εἰς τά μέσα ἐνημερώσεως, πού συνεχῶς λοιδωροῦν εὐτελίζουν καί διαβάλλουν οἱονδήτινα ἀντιστρατεύεται εἰς τούς σχεδιασμούς των.

Εὐχαριστῶν διά τήν εὐκαιρίαν τῆς καλῆς «ἀπολογίας», εὔχομαι Ὑμῖν πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν καί δύναμιν ἐν τῷ Ὑμετέρῳ ἔργῳ.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

O Mητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας για την Κάρτα του Πολίτη

πηγή: romfea.gr
Το σημερινό μου κήρυγμα, αγαπητοί αδελφοί, δεν θα είναι συνέχεια των μαθημάτων για την ορθόδοξη πίστη μας, αλλά θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα που ακούγεται πολύ στις ημέρες μας. Θα σας μιλήσω για την λεγόμενη Κάρτα του Πολίτη. Όμως, διστάζω, γιατί, για να μιλήσει κανείς σωστά σε θέματα που φαίνονται ως σημεία των καιρών, πρέπει να έχει φωτισμένο νου, πρέπει να είναι προφήτης.
Οι προφήτες, αγαπητοί μου, λέγονταν «ορώντες», γιατί, με την Χάρη του Θεού που είχαν, έβλεπαν σωστά την κρίση της εποχής τους και έδιναν το κατάλληλο φάρμακο για την θεραπεία της. Εγώ προφήτης δεν είμαι, αλλά μελετώ τα βιβλία των αγίων προφητών και επιθυμώ να ομιλώ και να ζω με βάση την φωτισμένη διδασκαλία τους. Έτσι θα γράψω μερικές σκέψεις για την Κάρτα του Πολίτου, που θέλουν να μας δώσουν, και παρακαλώ να τις ακούσετε...
1. Κατά πρώτον θα πω αυτό το βασικό: Αν το να πάρουμε την Κάρτα του Πολίτου, αυτό σημαίνει ότι αρνούμαστε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τότε το λέμε καθαρά και το φωνάζουμε δυνατά: Όχι δεν θα την πάρουμε! Αν δηλαδή μας πουν: «Αρνήσου τον Χριστό και θα σου δώσω την Κάρτα, για να μπορείς έτσι να παίρνεις τον μισθό σου και να εξυπηρετείσαι και εσύ και η οικογένειά σου σε όλες τις υπηρεσίες», τότε εμείς θα απαντήσουμε: «Βάλτε μου το μαχαίρι στον λαιμό, βάλτε βαθιά το μαχαίρι, την Κάρτα που μου λέτε, όχι δεν την παίρνω. Δέχομαι και εγώ και η οικογένειά μου να πεθάνουμε γυμνοί και νηστικοί στο στρώμα, αλλά τον Χριστό μου, όχι δεν Τον αρνούμαι»!
2. Δεν φαίνεται όμως, χριστιανοί μου, φανερά τουλάχιστον, δεν φαίνεται λέγω ότι το να πάρουμε την Κάρτα του Πολίτου σημαίνει ότι θα αρνηθούμε την πίστη μας. Μας την προσφέρουν, όπως μας λέγουν, σαν ένα είδος ταυτότητος, στην οποία θα ενσωματωθούν όλα τα στοιχεία μας: Εκλογικός αριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, όλα – όλα όσα έχουν σχέση με την υγεία μας, ώστε ο πολίτης, μας λέγουν, να εξυπηρετείται σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Με αυτήν την απλή έννοια και χωρίς να μας θέτουν θέμα πίστεως, σαν χριστιανοί, δεν έχουμε πρόβλημα να πάρουμε την Κάρτα.
3. Όμως έχουμε μάτια και βλέπουμε και λογική και σκεπτόμαστε και νοούμε τι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με την Κάρτα του Πολίτου· γι᾽ αυτό και δικαιολογημένα προκαλούνται τόσες αντιδράσεις των χριστιανών μας, αλλά και όλων γενικά των ανθρώπων, ακόμη και αυτών των αδιαφόρων θρησκευτικά. (α) Ακούμε ότι με αυτή την Κάρτα θα δυναστεύεται η ελευθερία του ανθρώπου, γιατί με το μικροτσίπ που θα υπάρχει σ᾽ αυτή θα γίνονται γνωστά στον καθένα όλα τα προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου, ακόμη δε, με την τοποθέτηση αργότερα ενός μικροτσίπ στο χέρι μας, θα ελέγχεται και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό κανείς άνθρωπος, αλλά ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, και ακόμη ιδιαίτερα εμείς οι Πελοποννήσιοι, που κάναμε λεβέντικους αγώνες για την λευτεριά, εμείς ιδιαίτερα, λέγω, δεν θα πρέπει να ανεχθούμε μια τέτοια καταδυνάστευση της ψυχής μας, για εξυπηρέτηση τάχα. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στον άνθρωπο, αγαπητοί μου, είναι η ελευθερία, το «αυτεξούσιο» που λέμε θεολογικά, το οποίο σεβάστηκε και Αυτός ο Θεός. Γιατί, ενώ μπορούσε ο Θεός να αναγκάσει τον άνθρωπο να τηρεί τις εντολές Του, όμως τον άφησε ελεύθερο, να ενεργήσει κατά την επιθυμία του. Τόσα και τόσα γράφουν οι άγιοι Πατέρες για το αυτεξούσιο του ανθρώπου, το οποίο όμως έρχεται τώρα να μας το τσαλαπατήσει η Κάρτα του Πολίτου. Και όπως τα λέγουν οι ειδικοί, η δικτατορία της Κάρτας θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο: Θα θέλει να μας κάνει ένα είδος ρομπότ, γιατί το μικροτσίπ της Κάρτας, όταν αργότερα το εμφυτεύσουν στο χέρι μας, αυτό θα επηρεάζει την ψυχική μας διάθεση και θα αλλοιώνει τον ψυχικό μας κόσμο. Δηλαδή, η Κάρτα του Πολίτου θα γίνει ο εξευτελισμός της προσωπικότητός μας και θα μας υποδουλώσει στην πιο σκληρή δικτατορία. Εμείς που δεν ανεχθήκαμε την Τουρκιά, πως τώρα θα ανεχθούμε αυτήν την σκληρότερη σκλαβιά; Εάν έτσι έχει το πράγμα, και έτσι έχει, όπως μας το λέγουν οι ειδικοί, γι᾽ αυτόν τον λόγο, όχι δεν πρέπει να πάρουμε την Κάρτα. Θέλουμε όμως, όχι μόνο εμείς η Εκκλησία, αλλά και η Πολιτεία, που λέει ότι ενδιαφέρεται για την ελευθερία του πολίτη, να αντιδράσει στην καταδυνάστευση αυτή της ελευθερίας μας, που θα μας φέρει η Κάρτα του Πολίτη. (β) Αλλά υπάρχει και άλλος λόγος, ακόμη ισχυρότερος για ᾽μας τους χριστιανούς, που μας κάνει να αποκρούομε και να αποστρεφόμαστε αυτήν την Κάρτα: Μας λέγουν ότι ο κωδικός αριθμός του μικροτσίπ της Κάρτας θα είναι ο 666. Που τον βρήκαν επί τέλους αυτόν τον αριθμό; Κάτι κρύβεται εδώ!... Εμείς, που διαβάζουμε την Αγία Γραφή, ξέρουμε, όπως μας λέγει η Αποκάλυψη, ότι ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου (βλ. Απ. 13,18). Είναι δύσκολος στην ερμηνεία του ο αριθμός αυτός. Γενικά με αυτόν χαρακτηρίζεται το κράτος του Αντιχρίστου, το οποίο θα είναι ένα χάος. Αυτό το χάος εκφράζει ο αριθμός 666. Πραγματικά είναι ένας μυστηριώδης αριθμός. Αποτελείται από τρία 6· το τετράγωνο του 6 είναι 36· αν προσθέσουμε όλους τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 36 λαμβάνουμε άθροισμα 666. Ποιά ερμηνεία έχει ο αριθμός αυτός; Και ξένοι ακόμη ερμηνευτές (για παράδειγμα ο Henry) είπαν ότι ο αριθμός αυτός εκφράζει τον αριθμό των πλανών και των αιρέσεων του Παπισμού, η άλλοι είπαν, ότι είναι ο αριθμός των ετών του Παπισμού από την εμφάνισή του μέχρι την πτώση του. Γενικά όμως επικρατεί η ερμηνεία που είπαμε, ότι ο αριθμός 666 εκφράζει το χάος του κράτους του Αντιχρίστου. Εμείς λοιπόν που γνωρίζουμε ότι ο αριθμός 666 είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου και των υπηκόων του, όχι δεν θέλουμε στην ταυτότητά μας, στην κάρτα μας, να έχουμε τέτοιο αριθμό. Βέβαια δεν είμαστε θρησκόληπτοι για να νομίζουμε ότι, αν μας γράψει κανείς στην πλάτη μας η έξω από το σπίτι μας τον αριθμό αυτό, πάει χαθήκαμε και γίναμε του Αντιχρίστου, χωρίς να το θέλουμε. Αλλά πως να το πω; Όχι δεν θέλουμε τον αριθμό αυτό στην Κάρτα μας, που θα την κάνουν ταυτότητά μας. Δεν μπορεί να μας επιβάλουν ετσι θελικά στο προσωπικό μας δελτίο έναν αριθμό που θέλουν αυτοί, που είναι για ᾽μας τους πιστούς δυσώνυμος αριθμός. Αλλά, με το να επιμένουν, από προηγούμενα έτη ήδη, να μας βάλουν στο προσωπικό μας δελτίο τον αριθμό του Αντιχρίστου, υποψιαζόμαστε ποιό είναι το σχέδιό τους: Θέλουν σιγά-σιγά να μας εισαγάγουν και να μας κάνουν πολίτες σε ένα νέο κράτος, παγκόσμιο κράτος, το κράτος μιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αποχρωματιστούμε έτσι σαν Έλληνες και σαν Χριστιανοί. Και γι᾽ αυτόν λοιπόν τον λόγο ακόμη, το ότι δηλαδή η Κάρτα του Πολίτου θα έχει ως κωδικό τον αριθμό του Αντιχρίστου, όχι δεν θέλουμε να την πάρουμε! (γ) Το ότι, αγαπητοί μου χριστιανοί, η Κάρτα του Πολίτου θα φέρει τον αριθμό 666 και το άλλο που είπαμε ότι θα ελέγχει την ζωή μας και αυτόν ακόμη τον ψυχικό μας κόσμο, αυτά, λέγω, μας κάνουν να συνδέσουμε την Κάρτα του Πολίτου με το χάραγμα του Αντιχρίστου, για το οποίο γράφει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη, όπως λέγουν οι ερμηνευτές της, ερμηνεύεται «κυκλικώς». Αυτό σημαίνει ότι η Αποκάλυψη κατά ένα μικρό κύκλο πραγματοποιείται σε κάθε εποχή. Και στα τέλη των αιώνων, σε ένα ευρύ, στον τελευταίο κύκλο, θα πραγματοποιηθούν τα γεγονότα ακριβώς όπως τα γράφει η Αποκάλυψη. Ώστε λοιπόν και στην σημερινή μας εποχή ζούμε την Αποκάλυψη. Και στην σημερινή μας εποχή ο Αντίχριστος έχει τον πρόδρομό του και το προδρομικό του σημείο. Πριν δηλαδή από το πραγματικό χάραγμα του Αντιχρίστου στο μέτωπο και στην χείρα, για το οποίο γράφει η Αποκάλυψη (13,16), η ανθρωπότητα θα προετοιμαστεί και θα δοκιμασθεί με προηγούμενα χαράγματά του. Και σαν τέτοιο προδρομικό χάραγμα του Αντιχρίστου για την εποχή μας θεωρούμε την Κάρτα του Πολίτου, αν βέβαια αληθεύουν τα παραπάνω στοιχεία που φημολογούνται γι᾽ αυτήν: Ότι δηλαδή αυτή η Κάρτα θα έχει τον αριθμό του Αντιχρίστου και θα προσβάλει το αυτεξούσιο, το μέγα αυτό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, βεβαίως δεν πρέπει να πάρουμε την Κάρτα του Πολίτου!
4. Για να μην πάθουμε, αδελφοί, την ζημιά – που θα την πάθουν πολλοί – και παραπλανηθούμε από τις δολοπλοκίες του Σατανά και από τα προδρομικά του Αντιχρίστου χαράγματα, πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς για την καλή μας πορεία προς τον Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να προσευχόμαστε και να αγαπάμε την άσκηση, την νηστεία δηλαδή και την απλή και ταπεινή ζωή και όχι την καλοπέραση. Γιατί οι σωστοί χριστιανοί δεν είναι καλοπερασάκηδες, αλλά ουν ασκητικά. Να εξομολογούμαστε, να μελετούμε τον λόγο του Θεού και να λαχταράμε την Θεία Λειτουργία με τον γλυκό της καρπό, την Θεία Κοινωνία. Έτσι, αν ο αγώνας μας και η χαρά μας είναι το να αγαπάμε τον Χριστό και να ζούμε κατά τον άγιο Νόμο Του, δεν θα αφήσει η καλή μας Παναγία εμάς τα παιδιά Της ας παραπλανηθούμε από τον Διάβολο και να σφραγισθούμε από τα χαράγματά του. Ο χριστιανός που προσεύχεται και κοινωνάει ενσυνείδητα και με γλυκασμό το Σώμα και το Αίμα του Χριστού έχει καθαρό νου και τον φωτίζει ο Θεός τι πρέπει να πράξει. Μη φοβάστε, χριστιανοί μου, μη φοβάστε! Ναι! Δεν θα μας αφήσει, ξαναλέγω, η Παναγία Δέσποινά μας να πέσουμε στην πλάνη του εχθρού. Το καθημερινό μας ακούμπημα είναι η προσευχή μας σ᾽ Αυτήν: «Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη Σου»!
5. Τέλος, έχω να πω ότι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να έχουμε σωστό κκλησιολογικό φρόνημα. Στο θέμα της Κάρτας του Πολίτου θα κάνουμε ο,τι μας πει η Εκκλησία, σαν Σύνοδος Ιεραρχών. Είναι αλήθεια όμως ότι εμείς οι Ιεράρχες πρέπει να βοηθούμε τους Χριστιανούς μας, διδάσκοντας σ᾽ αυτούς την ιδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων μας, να βλέπουν σωστά τα σημεία των καιρών και να τους ετοιμάζουμε να δίνουν μαρτυρία για την πίστη τους και με μαρτύριο ακόμη. Σ᾽ αυτήν δε την μαρτυρία και το μαρτύριο μπροστάρηδες πρέπει να είμαστε εμείς οι Ιεράρχες, αλλά και όλοι οι Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχές.

28/11/10

Θεία Λειτουργία από τον επίσκοπο Αρτέμιο – Στη δημοσιότητα έγγραφο με κατηγορίες εναντίον του

Στο χωριό Ljuljaci και στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου λειτούργησε σήμερα ο επίσκοπος Αρτέμιος, αγνοώντας και στην πράξη την επιβληθείσα αντικανονικώς σε εκείνον καθαίρεση. Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν περισσότερα από χίλια άτομα, μεταξύ αυτών κληρικοί και μοναχοί που παραμένουν κοντά του.
Στο μεταξύ οι διώκτες του επισκόπου συνεχίζουν τον αγώνα κατασυκοφάντησής και σπίλωσής του. Σήμερα έδωσαν στη δημοσιότητα το έγγραφο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η Σύνοδος για να επιβάλλει την ποινή της καθαίρεσης στον επίσκοπο Αρτέμιο..... Το έγγραφο υπογράφεται από τον επίσκοπο Δαλματίας Φώτιο και περιέχει πολλές κατηγορίες για αντικανονική δράση του επισκόπου Αρτεμίου και δήθεν κακοδιαχείριση στα οικονομικά, κατηγορίες που είναι ανυπόστατες όπως έχει και κατά το παρελθόν αποδείξει με κείμενά του ο Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Ράσκας και Πριζρένης π. Συμεών και άλλοι. Οι ίδιες κατηγορίες ανακυκλώνονται και γεμίζουν τις ιστοσελίδες της Σερβίας σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η αντικανονική απόφαση της Σερβικής Εκκλησίας και να απαξιωθεί ο ρόλος, η δράση και το έργο του επισκόπου Αρτεμίου.
Αν κάποιες από αυτές τις κατηγορίες ευσταθούσαν, τότε γιατί δεν έγινε εκκλησιαστική δίκη του επισκόπου Αρτεμίου; Γιατί δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες; Γιατί δεν τον κάλεσαν σε απολογία; Γιατί στόχος τους ήταν και παραμένει η πλήρης εξόντωση (εκκλησιαστική, προσωπική ακόμη και σωματική) του επισκόπου που ελέγχει τη στροφή τους προς τον «αδελφό Πάπα» και τους φίλους Αμερικάνους και Ευρωπαίους.

Το «νέο λύκειο» αργεί

Η πρώτη ανακοίνωση έλεγε ότι το σχέδιο για το «νέο λύκειο» θα δινόταν προς διαβούλευση εντός του Οκτωβρίου. Ήρθαν όμως οι εκλογές και οι αντιδράσεις από τις διαρροές που ήθελαν πολλά μαθήματα –και τα Θρησκευτικά- να μετατρέπονται σε επιλεγόμενα και η ανακοίνωση μετατέθηκε για το Νοέμβριο. Τώρα ο Νοέμβριος τελειώνει και «νέο λύκειο» δεν φαίνεται στο προσκήνιο.
Αύριο Δευτέρα η Υπουργός ξεκινάει το διάλογο με τα κόμματα για τις αλλαγές στα ΑΕΙ. Καμία ανακοίνωση δεν έχει γίνει για το «νέο λύκειο», ενώ το Υπουργείο αναμένει και τα αποτελέσματα δημοσκόπησης - έρευνας της κοινής γνώμης για το Λύκειο, την οποία ανέθεσε στη GPO....
Όπως όλα δείχνουν είναι αμφίβολο αν το «νέο λύκειο» θα τεθεί σε διαβούλευση πριν τα Χριστούγεννα. Η καθυστέρηση ωστόσο στην ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου δεν πρέπει να οδηγήσει τους Θεολόγους σε ραθυμία αλλά με επιμονή να εργαστούμε μέχρι την τελική διαμόρφωση του σχεδίου για το Λύκειο, προκειμένου σε αυτό να προβλέπεται διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των Θρησκευτικών.

Οικουμενιστική αγάπη

Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Rowan Williams

Μοναχός Μωυσής, Μαγειρική και νηστεία

Μαγειρική και νηστεία
Γράφει ο μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης
Είναι καιρός τώρα που στα περίφημα κανάλια της ελληνικής τηλοψίας αφιερώνονται πολλές ώρες στη μεγάλη τέχνη της μαγειρικής. Πολυτελείς, καλοφωτισμένες κουζίνες, με ακριβά μαγειρικά σκεύη, μόνιμα χαμογελαστά πρόσωπα γυναικών και ανδρών, μεσόκοπων και νέων με λουλουδάτες ή άσπρες ποδιές και σκούφους, αστειάκια συνήθως όχι έξυπνα και εκείνα τα ατέλειωτα φαιδρά υποκοριστικά καροτάκια, σαλτσούλες, ψαράκια, κρεατάκια και λοιπά. Μάλιστα οι συνταγές τους είναι πολλές φορές λίαν δαπανηρές και σπάνιες. Προέρχονται από διάφορες μακρινές χώρες, ξένες, από την απλή, ωραία και υγιεινή γνωστή μεσογειακή δίαιτα.
Σε μία εποχή δύσκολη, σαν τη δική μας, να παρουσιάζονται καθημερινά λαχταριστοί αστακοί, γαρίδες, κρέατα φερμένα από μακριά, αποτελεί μία οδυνηρή πρόκληση. Όταν οι συνάνθρωποί μας δεν έχουν ούτε τον άρτο τον επιούσιο, ξενίζει αυτή η πολυδάπανη και πολυποίκιλη παρουσίαση εδεσμάτων γαργαλιστικών.....
Μερικοί φαίνεται ζουν για να τρώνε. Σε αυτούς απευθύνονται; Κάθονται άνθρωποι όλη τη μέρα και αντιγράφουν όλες αυτές τις σύνθετες συνταγές; Φαίνεται πως υπάρχει ένα τέτοιο φιλοθεάμον κοινό που ενδιαφέρεται και γι’ αυτό και βέβαια συνεχίζονται οι εκπομπές αυτές.
 Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί ένα πλήθος βιβλίων - τσελεμεντέδων επίσης πανάκριβων, με ιλουστρασιόν χαρτί, πολλές έγχρωμες φωτογραφίες και καλλιτεχνικά δεσίματα. Μάλιστα κυκλοφορούν και αρκετά βιβλία με νηστίσιμες συνταγές για τα οποία έχω μία μικρή επιφύλαξη. Βρισκόμαστε σε περίοδο νηστείας πριν τα Χριστούγεννα. Πάντοτε πριν τις μεγάλες εορτές της Χριστιανοσύνης έχουμε νηστεία ως προετοιμασία.
Η νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πάντοτε συνδυασμένη με τη λιτοφαγία και την ολιγοφαγία. Αν είναι να τρώει κανείς γαρίδες, καραβίδες, χαβιάρια και αστακούς καλύτερα να νηστεύει. Η νηστεία όμως, όπως λεει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα πρέπει να είναι λιτή, φτωχή και απλή και τα χρήματα που κερδίζουμε μη χρησιμοποιώντας πολυδάπανες τροφές, να γεμίζουν με τις απαραίτητες τροφές τις κοιλιές των πεινασμένων. Η νηστεία λοιπόν συνδυάζεται με την ελεημοσύνη και την προσευχή.
Όταν ο άνθρωπος θα φάει βαριά και πολύ, θα κουβεντιάσει πολύ και θα κοιμηθεί πολύ. Η μία παραχώρηση φέρνει την άλλη. Όταν ο άνθρωπος θα φάει μέτρια θα βρίσκεται σε μία μεγαλύτερη εγρήγορση, θα ελέγχει τις σκέψεις του, θα συλλαμβάνει τους λογισμούς του και θα περιορίζει τη φαντασία του.
Δεν νηστεύουμε για να έχουμε καλή υγεία και ωραία σιλουέτα, άσχετα αν βοηθά κάποτε και σε αυτά. Νηστεύουμε γιατί είναι εντολή Θεού, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος στον Θεό, γιατί είναι μία εκούσια προσφορά, στέρηση της τελικά επώδυνης ηδονής.
Ο καθηγητής κ. Α. Καφάτος έχει πει πως αν τηρούσαμε επακριβώς τις καθιερωμένες νηστείες της εκκλησίας θα είχαμε σαφώς καλύτερη υγεία. Η πολυφαγία, η καθημερινή κρεοφαγία, η τροφή με πολλά λιπαρά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Όταν ο άνθρωπος νηστεύει έχει πιο καθαρό νου και μπορεί να προσεύχεται καθαρότερα και καλύτερα.
 Η νηστεία είναι ένα μέρος της ασκήσεως του πιστού. Η νηστεία από μόνη της δεν σημαίνει τίποτε. Οι φτωχοί νηστεύουν θέλοντας και μη. Αν όμως στενοχωρούνται γι' αυτό γκρινιάζουν, άγχονται, νευριάζουν και γίνονται κακοί, χάνουν τον "μισθό" τους.
Επανερχόμενος στα τηλεοπτικά μαγειρέματα θυμάμαι και κάποια άλλα μαγειρέματα υποκρισίας, δολοπλοκίας, διπλωματίας και απάτης, υποστηρίζοντας τους δικούς μας και ας είναι αχρείοι και ανάξιοι. Βρέθηκα στο σπίτι της αδελφής μου στην Αθήνα και παρακολούθησα αυτόν τον μυρωδάτο ολοήμερο πόλεμο σκόρδου, κρεμμυδιού, βαλσάμικου, καρυκευμάτων και σαλτσών αλλά και περίεργων σαλατών και γλυκών και κουράστηκα πολύ.
Έλεγε ένας γέροντας πως γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος για λίγα εκατοστά, ό,τι καταλάβει η γλώσσα, ο ουρανίσκος και ο λάρυγγας. Μετά καμία αίσθηση. Αν φας πολύ θα έχεις στομαχόπονο κι αν δεν πάρεις σχετικά φάρμακα σίγουρα θα θέλεις αναψυκτικά - χωνευτικά. Ένας άγιος είπε το κρασί δεν είναι αμαρτία αλλά η μέθη. Σε όλα χρειάζεται μέτρο, διάκριση και προσοχή.

Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Η Θεολογία είναι εμπειρία

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 26/11/2010
Ἐκστατική μεταμόρφωσις
Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου
Ἀνάμεσα στούς χριστιανούς δέν ὑπάρχουν οὔτε φυλετικές, οὔτε κοινωνικές, οὔτε θρησκευτικές διακρίσεις. Ὁ Χριστός εἶναι «τά πάντα τοῖς πᾶσι» (Κολ. Γ΄ 11). Ὁ Χριστός εἶναι καί φῦλο καί γένος καί ἀξίωμα καί θέση καί πίστη καί ἔρωτας καί τά πάντα. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἄγκυρα τῆς ἐλπίδας, ἡ σωτηρία μας καί ἡ ἄρρητη χαρά τῆς ζωῆς μας. Εἶναι «τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης». Εἶναι τό μέγιστο ἀγαθό, πού μπορεῖ νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του.
Οἱ θεοφώτιστες πνευματικές συμβουλές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιά κάθαρση, φωτισμό καί ἕνωση μέ τόν Κύριο, ἀποτελοῦν μιά, ὁλότελα, καινούργια διδαχή. Καί τί λέει; «Ἐνδύσασθε τόν Κύριον Ἰησοῦν» (Ρωμ. ΙΓ΄ 14). Ὄχι, βέβαια, στην ἐξωτερική ἐμφάνιση, «ἀλλ’ ἵνα τόν νοῦν ἡμῶν ἡ τοῦΘεοῦ μνήμη περισκεπάζη», ἑρμηνεύει ὁ Μέγας Βασίλειος. Νά ντυθοῦμε τό θεοΰφαντο χιτῶνα τῶν ἀρετῶν Του. Νά ντυθοῦμε τήν ἀγάπη Του, τήν ἀνεξικακία Του, τήν ὑπακοή Του, τήν πραότητά Του, τήν ταπείνωσή Του, τήν προσευχή Του. Νά ντυθοῦμε τόν Ἰησοῦ, σημαίνει να περιφέρουμε παντοῦ καί προς ὅλους τίς ἀρετές τοῦ Ἰησοῦ.Μέ μιά λέξη: νά μιμηθοῦμε στον πιό τέλειο βαθμό τον Κύριο. Νά χριστοποιηθοῦμε....

 Ὅπως ὁ φυσικός ἥλιος εἶναι τό κέντρο τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος, ἔτσι καί ὁ νοητός ἥλιος, ὁ Ἰησοῦς, εἶναι τό κέντρο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς. Κι ὅπως ὁ ἄνθρωπος κάτω ἀπ’ τόν ἥλιο φωτοπεριχύνεται καί κάθε σκιά ἐξαφανίζεται, κατά παρόμοιο τρόπο, ὁ ἄνθρωπος πού βρίσκεται στην παρουσία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καμμιά τοῦ κακοῦ σκιά δέν τόν ἐμποδίζει.
Κατά τόν Ἅγ. Μάξιμο τον ὁμολογητή: «ὁ ἀγαπῶν τόν Θεόν, ἀγγελικόν βίον ἐπί γῆς ζεῖ». Καί ἐξηγεῖ: «Ὅταν τῷ ἔρωτι τῆς ἀγάπης πρός Θεόν ὁ νοῦς ἐκδημῆ τότε οὔτε τινος τῶν ὄντων παντάπασιν αἰσθάνεται. Ὑπό γάρ τοῦ θείου καί ἀπείρου φωτός καταλαμπόμενος, ἀναισθητεῖ πρός πάντα τά ὑπ’ αὐτοῦ γεγονότα, καθάπερ ὀφθαλμός πρός τούς ἀστέρας, τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος». Ὅταν, δηλαδή, ὁ θεῖος ἔρωτας ὑψώνει τόν νοῦ καί τόν φέρνει σε κατάσταση μυστικῆς ἀνάβασης, δέν αἰσθάνεται τά γήϊνα, διότι φωτίζεται ἀπό τό θεῖο φῶς. Κάτι παρόμοιο πού συμβαίνει μέ τ’ ἀστέρια, τά ὁποῖα μέ τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου, χάνουν τή λάμψη τους».
Ἡ ἐνατένιση τοῦ Θεοῦ φωτολούζει τόν ἄνθρωπο μέ τις ἀχτίνες τῆς θεότητος. Ἡ μέθεξη τοῦ «θείου καί ἀπείρου φωτός» γίνεται ὑπαρξιακή πραγματικότητα. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ὅλος ἐπίγειος ἄγγελος καί «θεός κατά χάριν».
Χωρίς τόν Ἰησοῦ, σημειώνει ὁ Παν. Τρεμπέλας, «εἴμαστε γυμνοί, κάθε δέ ἄλλο ἔνδυμα εἶναι φύλλα συκιᾶς καί κάτω ἀπ’ αὐτά παραμένουμε ἐκτεθειμένοι σέ κάθε κίνδυνο και σέ κάθε ἐξευτελισμό».
Τό πρῶτο ντύσιμο τοῦ Ἰησοῦ τό κάναμε μέ τό ἅγιο Βάπτισμα. «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. Γ΄ 27). Μέ τό ἅγιο Βάπτισμα ξεντυθήκαμε τήν ἁμαρτία καί τό Διάβολο καί ντυθήκαμε τόν Ἰησοῦ. Ἀρνηθήκαμε καί πετάξαμε μακριά τό Σατανᾶ καί δεχτήκαμε καί ἀγκαλιάσαμε τό Χριστό. «Ἀπεταξάμεθα» τό Σατανᾶ, καί «συνεταξάμεθα» μέ τό Χριστό. Υἱοθετηθήκαμε καί ντυθήκαμε το βασιλικό Του χιτῶνα. Ἀναγεννηθήκαμε καί μεταμορφωθήκαμε μέ τή Χάρι Του. Γίναμε ἕνα μέ τόν Ἰησοῦ, κατά τρόπο μυστικό καί ἀνερμήνευτο. Κι ἐδῶ εἶναι τό μεγάλο θαῦμα. Ἐνῶ μέσα μας ἔχει τόση δύναμη ἡ ἁμαρτία, ἡ Χάρι τοῦ Θεοῦ κάμνει τήν ὑπέρβαση.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς γράφει χαρακτηριστικά: «Ὁ δίκαιος ἄνθρωπος μέσα μας εἶναι πολύ μικρός, ἐνῶ ὁ ἁμαρτωλός μέσα μας εἶναι ἕνας πραγματικός Γολιάθ. Ὁ δίκαιος ἄνθρωπος μέσα μας ὅμως, εἶναι ὁ μικρός ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ». Ὅση δύναμη, δηλαδή, κι ἄν ἔχει ἡ ἁμαρτία, ἀπ’ τη στιγμή πού εἴμαστε μέ τό Χριστό, χάνεται ἡ δύναμή της. Ὅπως ἡ κληματόβεργα, ὅταν εἶναι ἑνωμένη μέ τήν κληματαριά παίρνει τούς χυμούς τοῦ κορμοῦ, ἔτσι καί μεῖς, ἑνωμένοι μέ τόν Ἰησοῦ, παίρνουμε το θεῖο χυμό τῆς Χάρης, πού το νιώθουμε νά κυκλοφορεῖ στην ψυχή μας. Γινόμαστε «θείας κοινωνοί φύσεως». Καί τοῦτο ἐπιτυγχάνεται ἰδιαίτερα μέ την Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ὁ Κύριος «ἀνέμιξεν ἑαυτόν ἡμῖν καί ἀνέφυρε το σῶμα αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Μεταπλάθει σέ μιά ἀνάμιξη καί μια ζύμη τόν ἑαυτό Του μέ μᾶς.
Αὐτή τήν πνευματική ἐμπειρία ὑποστηρίζει ὁ Lossky ὅταν γράφει: «Δέν ὑπάρχει θεολογία δίχως ἐμπειρία. Πρέπει νά μεταβληθοῦμε, νά γίνουμε καινοί ἄνθρωποι. Δέν εἶναι θεολόγος ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τήν ὁδό τῆς ἕνωσης μέ τό Θεό. Ἡ ὁδός τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ εἶναιἀπαραίτητα ἡ ὁδός τῆς θέωσης».
Στό Θαβώρ τῆς Μεταμόρφωσης, λαμπροφωτίζεται και ὁ θεωρόςτῆς θείας δόξας. Αὐτό ἐκφράζει καί ὁ Θεόπνευστος Δαβίδ, ὅταν λέγει: «ἐγώ δέ χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι μοι τήν δόξαν σου» (Ψαλμ. 16,15).
Τούτη ἡ ἐκστατική μεταμόρφωση εἶναι ἡ ὄντως θεολογία• καί ἡ θεολογία εἶναι ἐμπειρία, ἀλλ’ ὄχι τοῦ αἰῶνος τούτου! Εἶναι ἐμπειρία τοῦ μυστικοῦ Θαβώρ τῆς ψυχῆς. Αὐτή τή μυστική τῆς ψυχῆς ἐμπειρία, ὁ ὑπέροχος Βερίτης τήν ἀπεικονίζει μέσα σ’ ἕνα θαυμάσιο τετράστιχο:
«Τρεῖς σκηνές νά στηθοῦν στήν κορφή,
κι ἄς περνοῦν οἱ καιροί καί τά χρόνια.
Ἄς θωρῶ τή γλυκειά σου μορφή
κι ἄς κοιμᾶμαι γυμνός μές στά χιόνια».
Ὁ Κύριος πού μεταμορφώνει τίς ψυχές σέ τοῦτο τόν κόσμο, θά κάνει καί τήν αἰώνια, την ἄκτιστη καί ἀγγελόμορφη μεταμόρφωση στό οὐράνιο Θαβώρ τῆς ἀνέσπερης βασιλείας Του.

Oι ομιλίες της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμιλίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορθοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγγος 10, Α´ ὄροφος).
Τὴν προσεχῆ Δευτέραν 29 Νοεμβρίου καὶ ὥραν 7–8 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος Ἀπ. Βαδραχάνης, μὲ θέμα: "Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε".
Τὴν Δευτέραν 6 Δεκεμβρίου, τὴν ἰδίαν ὥραν, θὰ ὁμιλήση ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, μὲ θέμα: "Μορφές ἀποκρυφισμοῦ ἀπό τά πρωτόγονα παγανιστικά θρησκεύματα".

27/11/10

Αρχή Προστασίας ή Προδοσίας;

πηγή: «Ο ΣΩΤΗΡ», Τεῦχος 2011, 15-11-2010 Αρχή Προστασίας ή Προδοσίας;

Τώρα κατηγορούν τον επίσκοπο Αρτέμιο για απόπειρα δολοφονίας

Η επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Ράσκας και Πριζρένης (http://www.eparhija-prizren.org/), υπό τον κανονικό επίσκοπο Αρτέμιο, με σημερινό της άρθρο μας ενημερώνει για την συκοφαντική κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας που προσάπτει στον επίσκοπο Αρτέμιο ο επίσκοπος Αθανάσιος Γιέφτιτς. Σε κείμενο του Αθανάσιου Γιέφτιτς που δημοσίευσε η επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Σερβίας ο επίσκοπος Αρτέμιος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του ιερέα Срђана Станковића.
Η κατηγορία είναι όμως καθαρά συκοφαντική, όπως αποδεικνύει το κείμενο της Μητροπόλεως Ράσκας, και εντάσσεται στο γενικότερο λιντσάρισμα του επισκόπου Αρτεμίου που γίνεται τους τελευταίους μήνες από τους διώκτες του....
Η ανακοίνωση της Μητροπόλεως Ράσκας και Πριζρένης μας ενημερώνει ότι ο επίσκοπος αντιμετωπίζει υπομονετικά τις συκοφαντίες ακολουθώντας το λόγο του Κυρίου «μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ».
Είναι πάντως να θαυμάζει κανείς με το βάθος της σκληροκαρδίας των «πνευματικών αδελφών» του επισκόπου Αρτεμίου και τη μανία με την οποία τον διώκουν.

To KKE καταγγέλλει για αντικομμουνιστική προπαγάνδα θεολόγο που παρουσίασε τη ζωή του Αγίου Λουκά Κριμαίας στους μαθητές!

Το παρακάτω δημοσίευμα του Ριζοσπάστη αποδεικνύει πόσο αμετανόητοι και προσκολλημένοι στον χριστιανομάχο και ανθρωποκτόνο ακραίο κομμουνισμό της ΕΣΣΔ είναι ακόμη και σήμερα κάποιοι κομμουνιστές της Ελλάδας.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΚΕ - ΚΝΕ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
Καταγγέλλουν την προβολή αντικομμουνιστικού βίντεο σε σχολείο
Την προσπάθεια καθηγήτριας στο Λύκειο του Αγίου Στεφάνου «να μπολιάσει στα μυαλά των μαθητών της Α' Λυκείου όλη την αντικομμουνιστική, αντισοσιαλιστική προπαγάνδα που παίζουν τα αστικά ΜΜΕ και οι εκφραστές τους ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑ.Ο.Σ.», καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους οι Κομματικές Οργανώσεις Χωριών Βορειοανατολικής Αττικής του ΚΚΕ και η Τομεακή Οργάνωση Βορειοανατολικής Αττικής της ΚΝΕ.
Ειδικότερα όπως καταγγέλλουν: «Η συγκεκριμένη καθηγήτρια θεολογίας προέβαλε την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών βίντεο το οποίο αφορούσε τη ζωή ενός "αγίου Λουκά", ο οποίος έζησε την περίοδο της ΕΣΣΔ. Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο όμως ουσιαστικά παρουσιαζότανε η ΕΣΣΔ ως δικτατορικό καθεστώς, εξίσωνε το φασισμό με το σοσιαλισμό, επιστρατεύοντας τον πιο ωμό αντικομμουνισμό και αξιοποιώντας την πιο σκοτεινή προπαγάνδα της εκκλησίας, που ακόμη και ο ΛΑ.Ο.Σ. θα ζήλευε»....
Οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τονίζουν: «Μας γεμίζουν ψέματα, αντιστρέφουν την πραγματικότητα, αποκρύπτουν την ιστορική αλήθεια για να κρύψουν τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα που η εργατική τάξη της ΕΣΣΔ είχε κατακτήσει, επιδιώκοντας να σπιλώσουν τη μόνη διέξοδο για την πραγματική απελευθέρωση του ανθρώπου, την προοπτική για λαϊκή εξουσία, λαϊκή οικονομία, το σοσιαλισμό - κομμουνισμό. Φοβούνται ότι αργά ή γρήγορα ο λαός μας και η νεολαία θα σηκώσουν κεφάλι αμφισβητώντας την εξουσία τους».
«Σήμερα - συνεχίζουν - με την καπιταλιστική κρίση αποδεικνύεται σε όλο τον κόσμο η σαπίλα και η βαρβαρότητα του συστήματος, που εξοντώνει ανθρώπους, διαλύει δικαιώματα, για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Υπάρχει τεράστιος πλούτος και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και οι γονείς μας. Προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι μαζί με τους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες να πάρουν στα χέρια τους τον πλούτο που παράγουν. Τους φοβίζει ότι σε χιλιάδες συνειδήσεις αρχίζει να αμφισβητείται η Ευρωπαϊκή Ενωση και ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, οι Οργανώσεις ΚΚΕ και ΚΝΕ σημειώνουν: «Θέλουν να χτυπήσουν τη δράση των κομμουνιστών. Ομως το δυνάμωμα της πάλης, το ρίζωμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με τις ανησυχίες και τα οράματα των νέων, τους δεσμούς μέσα από την 90χρονη πορεία του ΚΚΕ δεν μπορούν να τους αμαυρώσουν».

Αφιέρωμα στον Αγίο Λουκά Αρχιεπισκόπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

Το αφιέρωμα στον Άγιο Λουκά Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας επιμελήθηκαν οι Πατέρες της Ι.Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
Πατήστε το Fullscreen για να διαβάστε καλύτερα το Scribd
Άγιος Λουκάς Κριμαίας

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά
(Λουκά ιη 18-27)
Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος,
Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης
Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι μόνο κάποιες κοινωνικές κοσμοθεωρίες και πολιτικές κινήσεις έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν λόγο για το πόσο ο πλούτος αλλοιώνει την κοινωνική δομή και διασπά την προσωπικότητα του ανθρώπου.
Βέβαια αν κανείς έχει την δυνατότητα και διαθέτει την τόλμη να κοιτάξει κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, να διακρίνει τα νοήματα κάτω από τις φράσεις των μεγαλόστομων διακηρύξεων, θα διαπιστώσει ότι πολλοί άνθρωποι φωνάζουν όχι τόσο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά διότι οι ίδιοι δεν βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας και απέχουν πολλή από τον κύκλο της πλουτοκρατίας....
Ίσως ακόμα ορισμένοι να βρίσκονται στα επίπεδα των κύκλων που κατηγορούν, αλλά για «κατανάλωση» και «λαϊκίστικη πολιτική», «χαϊδεύουν τα αυτιά» των οπαδών τους…
Πόσοι όμως έχουν το θάρρος να διακηρύξουν ξεκάθαρα ότι τον μεγαλύτερο αφορισμό εναντίον του πλούτου τον περιέχει το Ιερό Ευαγγέλιο, ανεξάρτητα από το αν και η Ευαγγελική αυτή περικοπή του «πλουσίου νέου», που θα ακούσουμε την Κυριακή στους Ναούς μας, ορισμένοι την κατατάσσουν συνειδησιακά στους «λησμονισμένους λόγους» του Ιησού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο κατά τα άλλα καλός νέος της παραβολής, τηρεί όλες τις εντολές και πράγματι δείχνει πόθο για μια υψηλότερη ζωή. Γι’ αυτό και ο Κύριος του παρουσιάζει μπροστά του τον δρόμο που οδηγεί στην τελειότητα: «...έτι εν σοι λείπει. Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι». (Λουκά ιη΄ 22). δηλ. Του είπε ο Ιησούς: «Ακόμη ένα σου λείπει. Πώλησε όλα, όσα έχεις, και μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθήσεις ως μαθητής μου».
Όμως, ο Θείος διδάσκαλος με τον λόγο του αυτόν άγγιξε την ανοιχτή και πυορροούσα πληγή του πλούσιου νέου. Και ποια ήταν αυτή η πληγή; μα η ίδια πληγή – πνευματική, ηθική, κοινωνική – που δια μέσου των αιώνων, βασανίζει όλους τους πλουσίους και μη, οι οποίοι έχουν προσκολληθεί «ψυχή τε και σώματι» στον δαίμονα του μαμωνά. Στην κοπριά αυτή του διαβόλου που όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή κατά την οποία «παίζεται» η αιωνιότητα και η ίδια η σωτηρία, αρνούνται τον Χριστό και αγκαλιάζουν τον χρυσό.
Πραγματικά αδελφοί μου, δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ψυχική διαστροφή από τούτη, αφού όσοι διακατέχονται ακόμα και από «πάθη ατιμίας» δηλ. πέφτουν στις αισχρές σαρκικές ηδονές, επιτέλους, προσφέρουν την «αγάπη» τους σε κάποιο πρόσωπο. Αντιθέτως, εδώ, στον έρωτα του χρήματος, η αγάπη και η όλη ύπαρξης θυσιάζεται στο άψυχο μέταλλο και στην ύλη. Ίσως πει κάποιος που δεν έχει εμβαθύνει στην δραματική διάσταση του θέματος, ότι αυτά που υποστηρίζουμε καταντούν υπερβολικά. Και όμως, ο ίδιος ο Κύριος μας, όταν ο ταλαίπωρος νέος «περίλυπος εγένετο, ην γαρ πλούσιος σφόδρα», διακήρυξε, για να το ακούσουμε όλοι μας σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή: «...πώς δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες, εισελεύσονται εις την βασιλείαν του Θεού!» (Λουκά ιη΄ 24). Δηλ. Πόσο δύσκολα αυτοί, που έχουν χρήματα, θα έμβουν εις την βασιλείαν του Θεού! Τούτη είναι μια αλήθεια που θα πρέπει να μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και το γρηγορότερο να μας κάνει να αλλάξουμε τους στόχους μας, αν αυτοί είναι υλικοί ή έστω «υψηλοί» περνώντας όμως μέσα από τον «γλυκασμό» του πλουτισμού. Βεβαίως η Ευαγγελική μας περικοπή δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζει με τον ζωντανό λόγο του Χριστού μας, δια του οποίου και λύνεται η απορία στους μαθητές που ρωτούν: «...και τις δύναται σωθήναι; » (Λουκά ιη΄ 26). δηλ. Στο άκουσμα του λόγου του Ιησού ότι είναι ευκολότερο καμήλα να περάσει από τρύπα βελόνας, παρά πλούσιος να μπει στη βασιλεία του Θεού, οι μαθητές του αισθάνθηκαν πολύ μεγάλη έκπληξη και ρώτησαν «Ποιος τότε μπορεί να σωθεί;». Και ο Κύριος στην απορία τους αυτή απαντά αφού τους κοίταξε πολύ εκφραστικά: «Τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστίν». (Λουκά ιη΄ 27). Δηλ. Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά. Ας μη παρεξηγηθεί φίλοι μου από εμάς τους στενόμυαλους και προσκολλημένους στην ύλη ο αποκαλυπτικός αυτός λόγος του Κυρίου μας. Δεν είναι λόγος που καλύπτει την λατρεία του πλούτου και άρα μπορεί ένας διεστραμμένος πλούσιος να ελπίζει ότι θα σωθεί «ως δια μαγείας». Ουδέποτε αυτό. Τι όμως θέλει να πει ο παράδοξος αυτός λόγος; Ότι ενώ είναι αδύνατον κατ’ άνθρωπον ο πλούσιος να ξεκολλήσει από την λατρεία του χρήματος, αν όμως δείξει καλή διάθεση και παρακαλέσει τον Θεό, ο ίδιος ο Θεός που τα πάντα δύναται, θα του δωρίσει την χάρη και την ευλογία του, ώστε να κατανικήσει το φοβερό πάθος της μανίας του πλούτου που τον καταπνίγει. Θα τον συνδράμει η χάρις του Θεού, ώστε η αγάπη του που είναι κολλημένη στον «χρυσό μαγνήτη» του διαβόλου, να απελευθερωθεί και μέσω της ελεημοσύνης προς τους πτωχούς αδελφούς, να ανέλθει τώρα προς τον ίδιο τον Θεό. Ποιο απλά.
Ο πλούσιος σώζεται δια της χάριτος και της μετανοίας, όταν παύσει να είναι πλούσιος (κατά την θεολογική και συνάμα ρεαλιστική ερμηνεία του ουρανοφάντωρος Μεγ. Βασιλείου). Αν κανείς έχει διαφορετική άποψη και τρέφει μέσα του διαφορετική «θεολογία», πιστεύοντας ότι με το βάρος του πλούτου θα περάσει την «στενή πύλη», το μόνο που κατορθώνει είναι να ξεγελά τον εαυτόν του και να τον χλευάζουν τα δαιμόνια του μαμωνά.
Προσοχή όμως αδελφοί μου, δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ πλουσίων και πτωχών στους οποίους και οι περισσότεροι ανήκουμε (τα όρια της φτώχειας είναι μόνο για τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς). Τη νοοτροπία του ταλαίπωρου πλούσιου νέου που αρνήθηκε τελικώς τον Χριστό, μπορεί να την έχει και ο πλέον φτωχός που είναι προσκολλημένος στο μικρό του βαλάντιο. Λοιπόν. Στώμεν καλώς!Αμήν.
Το email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) του π. Ιωήλ είναι: p.ioil@freemail.gr
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)