31/1/16

Τα επισήμως εγκριθέντα κείμενα προς υποβολή και υιοθέτηση από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο


Σύμφωνα με το Ανακοινωθέν της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016) "Τά ἐπισήμως ἐγκριθέντα θέματα πρός ὑποβολήν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον καί υἱοθέτησιν ὑπ’ αὐτῆς, εἶναι: ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά, τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ, ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. Ἀποφάσει τῶν Προκαθημένων ὅλα τά ἐγκριθέντα κείμενα θά δημοσιευθοῦν".
Τα κείμενα δημοσιεύτηκαν ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από όπου τα αναδημοσιεύουμε.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

Κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τὸ κείμενον ἔχει συμφωνηθῇ ὑπό τῶν μετασχόντων τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Σαμπεζύ-Γενεύη, 21-28 Ἰανουαρίου 2016 (πλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας). Δημοσιεύεται συμφώνως πρός τάς ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων.
ρθρον 1- Εσαγωγή
γία καί Μεγάλη Σύνοδος, τ χάριτι τς γίας Τριάδος,

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Το Φανάρι συμβιβάστηκε, η Πανορθόδοξη θα πραγματοποιηθεί

Το Φανάρι συμβιβάστηκε, η Πανορθόδοξη θα πραγματοποιηθεί*
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Το Φανάρι συμβιβάστηκε σε πολλά ζητήματα μπρος στις απαιτήσεις της Μόσχας και άλλων Εκκλησιών κατά τη συνάντηση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαμπεζί της Γενεύης, από 21 έως 28 Ιανουαρίου 2016. Ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έχει πάντως την ικανοποίηση ότι επί των ημερών του πραγματοποιείται η Πανορθόδοξη Σύνοδος. 

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Όταν το φως του Χριστού γίνεται σκότος του Διαβόλου

Ὅταν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ γίνεται σκότος τοῦ Διαβόλου
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
«ΥΜΕΙΣ ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. ε´ 14).Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ πρωτίστως ἀναφέρεται στοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ἔχουν πνευματικὴ εὐαισθησία καὶ σταθερὴ ἐπιθυμία νὰ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ στραφοῦν στὸν Θεὸ καὶ νὰ τηροῦν τὶς ἐντολές.

Ανακοινωθέν της Συνάξεως Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησίων

ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Προσκλήσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Σαμπεζύ – Γενεύης ἀπό 21ης – 28ης Ἰανουαρίου 2016.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης, Ποιός και γιατί άλλαξε τον οικουμενικό χαρακτήρα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

Επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΕΘ στις 3-2-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων, εὑρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά ἀνακοινώσει στούς συναδέλφους καί νέους θεολόγους ὅτι, στό Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδακτικῆς Κατάρτισης, στά Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37, ὄροφος 3ος) εἰσηγήτρια στίς 3-2-2016 ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 16.00 - 19.00 θά εἶναι: ἡ κ. Ἰωάννα Στουφή - Πουλημένου, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ἡ διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς τέχνης στή Δευτεροβάθμια  Ἐκπαίδευση», Μέρος Β´.
Ἀπό τή Γραμματεία τῆς ΠΕΘ

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.1.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἁγιορεῖται Πατέρες διὰ πυρίνου λόγου ὑπερθεματίζουν εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει ἀρχίσει: Λυσσαλέος πόλεμος κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Παναγιώτης Τσαγκάρης, Οι Τρείς Ιεράρχες στον καιρό της Πανθρησκείας

Οι Τρείς Ιεράρχες στον καιρό της Πανθρησκείας*
Του Παναγιώτη Τσαγκάρη
Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
Ας μου επιτραπεί να ξεκινήσω το παρόν ταπεινό και ευλαβικό αφιέρωμά μου στη μνήμη των ανυπέρβλητων, φωτεινών μορφών των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, με κάποια παραδοξότητα, δηλαδή, περιγράφοντας κατ΄ αρχήν, την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί στην εποχή μας στο παγκόσμιο θρησκευτικό χώρο, παίρνοντας αφορμή από ένα άρθρο της καθημερινής ειδησεογραφίας, το οποίο περιγράφει ένα περιστατικό που αφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΘ ομιλητές σε εκδηλώσεις προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών


Ø Ο Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων  εκφώνησε ομιλία με θέμα : «Οι Τρεις Ιεράρχες πρότυπα προς μίμηση για την αντιμετώπισης της σημερινής κρίσης της Παιδείας», στα πλαίσια της κεντρικής εκδήλωσης που οργάνωσε η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας για την σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00  στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

Χαιρετισμός Γερόντισσας Μακρῖνας, Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ Μεγάρων στην ημερίδα για τον Όσιο Πορφύριο

Πρός τούς φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης.
          Ἀγαπητά μου παιδιά, χαίρετε πάντοτε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ!
        Συγκινοῦμαι βαθιά, ὅταν νέοι ἄνθρωποι, ὅπως ἐσεῖς, ἀναζητοῦν τό Φῶς, ἀγαποῦν τούς Ἁγίους καί ποθοῦν νά ἰχνηλατήσουν τήν ἀνοδική πορεία τους.
        Μέσα στήν ἀπόγνωσι καί τήν σύγχυσι τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, τό μοναδικό στήριγμά μας εἶναι ὁ Χριστός, πού εἶναι τό πᾶν, ὅπως ἔλεγε ὁ Παππούλης μας.
        Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, καθώς καί ὅλοι οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, διακηρύττουν πώς ἡ ἁγιότης ὑπάρχει καί στίς μέρες μας. Ἡ παρουσία τῶν Ἁγίων σκορπίζει τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, τό μήνυμα τῆς κατά χάριν θεώσεως.

Σχόλιο στην ανέγερση νέου πανθρησκειακού ναού στη Ρωσία

Εν Πειραιεί τη 28 η Ιανουαρίου 2016
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
   Η προετοιμασία της εφιαλτικής Πανθρησκείας «καλπάζει» κυριολεκτικά! Τα γεγονότα τρέχουν με τέτοια ταχύτητα, ώστε δεν προφθάνουμε να τα παρακολουθήσουμε.

Χαιρετισμός τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας Θεοδοσίας Μοναχῆς στην ημερίδα για τον Όσιο Πορφύριο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας
Θεοδοσίας Μοναχῆς
          Παναγιώτατε,
          εὐλαβέστατοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
          Εὐλογεῖτε!
          Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὅπως ἅπλᾶ καί φυσικά διῆλθε τόν χρόνο τῆς ἐπιγείου βιοτῆς Του, μέ τήν ἴδια ἁπλότητα εἰσῆλθε καί στήν δική μας ζωή, σέ μιά δύσκολη περίοδο γιά τήν μικρή τότε Ἀδελφότητά μας, πού εἶχε ἄμεσα ἀνάγκη γιά στήριξι καί διακριτική καθοδήγησι.
          Τό πῶς ἡ Πρόνοια τοῦ ἁγίου Θεοῦ Τόν ἔφερε κοντά μας παραμένει μυστήριο, καθώς ἡ πρώτη τηλεφωνική ἐπικοινωνία Του μαζί μας (τό 1985 στήν Ἱ. Μονή Ἁγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων, ὅπως ἔχει δημοσιευθεῖ στό σχετικό βιβλίο τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Γ. Κρουσταλλάκη), ἦταν ἡ ἀπροσδόκητη «φωνή τοῦ Θεοῦ», πού μᾶς ὑπεδείκνυε ἀπό τί νά φυλαχθοῦμε καί πῶς νά πορευθοῦμε μέ τά διάφορα θέματα τῆς τότε Μονῆς.

27/1/16

Χαιρετισμός Καθηγουμένου Μονής Κουτλουμουσίου Αρχιμ. Χριστοδούλου στην ημερίδα για τον Όσιο Πορφύριο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ, 12.1.2016
Ἀπό τήν γῆ τῆς μετανοίας τοῦ ἁγίου πατρός Πορφυρίου, τό Ἅγιον Ὅρος Ἄθω, ἀπευθύνουμε τόν ἐν Χριστῷ χαιρετισμό σέ ὅλους ὅσοι συνήχθησαν ἐπί τό αὐτό στήν πόλη τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μέ τήν πρωτοβουλία εὐλαβῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου καί τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου των κυρίου Ἀνθίμου, γιά νά συμβάλουν στήν προβολή καί σπουδή μιᾶς ἀπό τίς περιώνυμες σύγχρονες μορφές τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Νίκος Φίλης, Οι Τρεις Ιεράρχες αναζήτησαν την αλήθεια με ανοιχτότητα, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, για την εορτή των τριών Ιεραρχών
Οι σχολικές εορτές και όλες γενικά οι επέτειοι, με την κατ’ έτος επανάληψή τους, κινδυνεύουν να απογυμνωθούν από κάθε περιεχόμενο και να γίνουν μια κούφια εθιμοτυπία. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο αυτό, πρέπει να αναζητούμε εντατικά, κάθε φορά, το νόημά τους για μας σήμερα.

Λέων Μπράνγκ, Η αβίωτη ζωή του ομόφυλου σύμφωνου συμβίωσης


Εκπαιδευτική ημερίδα: "Διωγμοί και εξόντωση των Χριστιανών Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης, Ίμβρου και Τενέδου, 1913 έως σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

26/1/16

Χαιρετισμός Καθηγουμένου Μονής Γρηγορίου Αρχιμ. Χριστοφόρου στην εκδήλωση για τον άγιο Πορφύριο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ
          Ἡ πρωτοβουλία τῶν φοιτητῶν τῆς Θεσσαλονίκης, νά ὀργανώσουν ἡμερίδα πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, μᾶς συγκίνησε, μᾶς χαροποίησε καί τόνωσε τίς ἐλπίδες μας γιά τά νέα παιδιά καί τό μέλλον τους. Βλέπουμε ὅτι τίς νεανικές ψυχές δέν τίς κερδίζουν μόνο τά εἰσαγώμενα ἀπό Δύση καί Ἀνατολή οὐμανιστικά ἰνδάλματα, ἀλλά καί τά ἁγιασμένα πρότυπα πού προβάλλει ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας. Καί αὐτό εἶναι πολύ παρήγορο.

25/1/16

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πρέπει να ελπίζουμε ή να ανησυχούμε;

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πρέπει νὰ ἐλπίζουμε ἢ νὰ ἀνησυχοῦμε;
Πρόλογος
Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ προυσιάσθηκε ὡς κύρια εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Θεολογικὸ Συνέδριο, ποὺ συνεκάλεσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μολδαβίας στὴν πρωτεύουσα Κισινάου τοῦ ἀνεξάρτητου Μολδαβικοῦ κράτους, στὶς 21 Ἰανουαρίου τοῦ 2016. Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Διαθρησκειακς Συγκρητισμός».

Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων σχετικών με το μάθημα των θρησκευτικών των κ.κ. Γεωργίου Η. Κρίππα, Παναγιώτη Ι. Δροσίτη, Αποστόλου Φ. Βλάχου

Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων σχετικών με το μάθημα των θρησκευτικών 
των κ.κ. Γεωργίου Η. Κρίππα, Παναγιώτη Ι. Δροσίτη, Αποστόλου Φ. Βλάχου 
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016
Προς
Τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον, Πρόεδρον
και άπαντες τους Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος.
                           Μακαριώτατε,
                           Άγιοι Αρχιερείς,
Από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) μας εζητήθη η επιστημονική άποψή μας επί των παρακάτω ερωτημάτων και ειδικότερα εάν με βάση το ισχύον στην Ελλάδα καθεστώς:

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων - Ερωτηματολόγιο αναγκών/επιθυμιών επιμόρφωσης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Ερωτηματολόγιο αναγκών/επιθυμιών επιμόρφωσης
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 235
Προς
Τους Θεολόγους Καθηγητές των σχολείων της Ελλάδας
Θέμα: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
                             Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας για συνεχή επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, διαχείρισης της τάξης και αξιολόγησης μαθητών.

Εγκύκλιος για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαρούσι, 22/01/2016
Αρ. Πρωτ. : Φ1/10747/Δ2
Θέμα: «Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών»
Ενόψει της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με βάση το Π.Δ. 104/79 (Α΄ 23), καθώς και τη με αρ. πρ. 80033/Γ2/4-08-2006 (Β΄ 1286) Υ.Α. η εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι αργία για τα Γυμνάσια, τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Στα Θρησκευτικά και την πρωινή προσευχή στα σχολεία αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«Η Εκκλησία δεν είναι χωροφύλακας. Η Εκκλησία κάνει έργο και θέλει την συμπαράσταση όλων» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ Ιερώνυμος κατά την εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η ομολογιακή διάσταση του ορθόδοξου μοναχισμού και η σύγχρονη πραγματικότητα

Εν Πειραιεί τη 25η Ιανουαρίου 2016
 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   Πολύ συχνά σήμερα διατυπώνεται από πολλούς υψηλόβαθμους κληρικούς, πατριάρχες και αρχιερείς, αλλά και λαϊκούς και ακαδημαϊκούς θεολόγους, η αντίληψη ότι η αποστολή του Μοναχισμού είναι να οδηγήσει εκείνους που απαρνήθηκαν τον κόσμο και ακολούθησαν την αγγελομίμητη πολιτεία της μοναχικής ζωής, στην κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση.

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου στη διορθόδοξη Θεία Λειτουργία στο Σαμπεζύ

ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
(Chambésy- Genève, 24 Ἰανουαρίου 2016)
Μακαριώτατοι καί τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί Προκαθήμενοι καί Σεβαστοί Ἐκπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι, Αἰδεσιμολογιώτατε κ. Γενικέ Γραμματεῦ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις,

Το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων υπέγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης

Το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλου ζευγαριού υπέγραψε συμβολικά σήμερα, Δευτέρα, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.
Σε tweet του ο δήμαρχος ανέφερε: «Υπέγραψα πριν από λίγο το 1ο Σύμφωνο Συμβίωσης ομόφυλου ζευγαριού. Σημαντική μέρα για τα δικαιώματα στη χώρα μας».

24/1/16

Υλικό για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Η ιστοσελίδα Τράπεζα Ιδεών σε μια προσπάθεια να δώσει τον εορταστικό τόνο στην μεγάλη αυτή γιορτή της Παιδείας και της Εκκλησίας, συλλέγει διαρκώς υλικό για τους φιλότιμους εκπαιδευτικούς μας, που θέλουν να παρουσιάσουν κάτι σχετικό στο σχολείο τους. Τα περιεχόμενα θα ανανεώνονται διαρκώς, όσο μας το επιτρέπουν οι δυνατότητές μας.
.

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου η ανακοίνωση των πινάκων μορίων μετάθεσης

Λήγει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε να ολοκληρώσουν την καταχώρηση των αιτήσεων μετάθεσης και να ανακοινώσουν τους πίνακες με τα μόρια όσων ζητούν μετάθεση. Ήδη 9 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχουν ανακοινώσει τους πίνακες.

Χωρίς τη συμμετοχή αντιπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχείας η Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία στο Σαμπεζύ

Στον πατριαρχικό ναό του Αποστόλου Παύλου στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενεύη τελέστηκε σήμερα Κυριακή 24 Ιανουαρίου η Θεία Λειτουργία στην οποία προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Στην Κρήτη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Στην Κρήτη και όχι στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται να συνέλθει τον Ιούνιο η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΑΜΣΟΕ). Σχετική απόφαση λήφθηκε στη σύναξη των Προκαθημένων, οι εργασίες της οποίας διεξάγονται υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενεύης.

Αντιφώνηση του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Θεοδώρου στη Σύναξη Προκαθημένων στη Γενεύη

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΝ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ.
Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα κ.Βαρθολομαίε,
Μετ’ ιδιαιτέρας χαράς και εξιδιασμένης τιμής αντιφωνούντες εις την Υμετέραν εναρκτήριον προσλαλιάν, εκ μέρους της χορείας των Προκαθημένων των εκασταχού Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών,

23/1/16

Η εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στη Σύναξη των Προκαθημένων στη Γενεύη

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ TΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
(Γενεύη, 22 Ἰανουαρίου 2016)
Μακαριώτατοι καὶ πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοί, Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ σεβάσμιοι ἐκπρόσωποι τῶν κωλυθέντων μετασχεῖν εἰς τὴν παροῦσαν Σύναξιν ἀδελφῶν Προκαθημένων, μετὰ τῶν τιμίων συνοδειῶν Ὑμῶν.

Προσφώνηση Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου στη Σύναξη Προκαθημένων στη Γενεύη

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου
κατά τη Σύναξη των Προκαθημένων στο Σαμπεζύ
22 Ιανουαρίου 2016
Παναγιώτατε,
Άγιοι Αδελφοί,
Νωπές είναι ακόμη στη μνήμη μας οι εμπειρίες της, πριν από λιγότερο από δυο χρόνια, προηγούμενης σύναξής μας στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό και βαθιά η συγκίνηση που κατακλύζει εισέτι την ψυχή μας από αυτή. Και ιδού πάλιν «συνήχθημεν» στους χώρους αυτούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου για μελέτη και απόφαση επί των λεπτομερειών της επικείμενης Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας.

Στο ΙΕΠ παραπέμπει ο Νίκος Φίλης για τις αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών

Από συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας στην κυριακάτικη Realnews
-Με τα θρησκευτικά στο σχολείο τι θα πράξετε; Μια ξεκάθαρη θέση κ.υπουργέ...
Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που είναι-σύμφωνα με το νόμο- θεσμικά αρμόδιο για το περιεχόμενο των μαθημάτων, συζητείται, με εκπροσώπους της Εκκλησίας, η αναμόρφωση των θρησκευτικών,

Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, Ουδετερόθρησκα Θρησκευτικά;

ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ;
Κινεί το ενδιαφέρον όλων μας γιατί τα τελευταία χρόνια τίθεται ως πρόβλημα, που χρήζει επιλύσεως το μάθημα των θρησκευτικών. Μερικοί μετ’ επιτάσεως ισχυρίζονται, ότι πρέπει να πάρει χαρακτήρα θρησκειολογικό, αφού η κοινωνία μας έγινε πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική. Άλλοι επιμένουν, ότι το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ. 2) επιβάλλει την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως μέσω της εκπαιδεύσεως και άρα στηρίζει τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος.

Εισήγηση του Προέδρου της ΠΕΘ στην συνεδρίαση της ΔΙΣ για τα Θρησκευτικά

Εισήγηση του προέδρου της ΠΕΘ κ. Κωνσταντίνου Σπαλιώρα
στην ειδική Συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (12-01-2016) για το Μάθημα των Θρησκευτικών 
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, κύριοι καθηγητές,
Αφού ευχαριστήσω και συγχαρώ το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο για την εμπεριστατωμένη και διαλλακτική του εισήγηση,

Οι εκπρόσωποι των κατά τόπους Εκκλησιών στη Σύναξη των Προκαθημένων στη Γενεύη

Στη Σύναξή τους προεδρεύοντος του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου συνήλθαν στις 22 Ιανουαρίου 2016 οι Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης.
Στη Σύναξη μετέχουν:

Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ζήτησε τη δημοσίευση των σχεδίων συνοδικών κειμένων της Μεγάλης Συνόδου

Σε συνεδρία της συνήλθε στις 22 Ιανουαριόυ 2016 η Σύναξη των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Ορθόδοξο Κέντρο Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης. Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απηύθυνε το λόγο προς τους μετέχοντες της Συνάξεως. Στην αρχή της αγορεύσεώς του o Αγιώτατος Πατριάρχης σημείωσε ότι κάθε συνάντηση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία.

Ομιλία Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου στη Σύναξη Προκαθημένων στη Γενεύη

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 9ης /22ας Ἰανουαρίου 2016, ἤρξαντο αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τόν ἐν Σαμπεζύ Σταυροπηγιακόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Αἱ ἐργασίαι ἤρχισαν διά προσευχῆς, εἰσαγωγικῆς ὁμιλίας τοῦ Προέδρου τῆς Συνάξεως Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί τῶν ὁμιλιῶν τῶν Προκαθημένων ἐν συνεχείᾳ κατά τά Δίπτυχα.

Βίντεο: Η έναρξη των εργασιών της Σύναξης Προκαθημένων στη Γενεύη - Η ομιλία του Πατριάρχου Μόσχας Κύριλλου

Ο Άγιος Πορφύριος μας μίλησε

Ο Άγιος Πορφύριος μας μίλησε
Μετά τη συγκλονιστική Ημερίδα, προς  δόξαν και τιμήν του προστάτου μας Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, θεωρήσαμε ταπεινά χρέος μας να αναφερθούμε σε κάποια γεγονότα, που είναι πράγματι συνταρακτικά, ουράνια.
Το πρώτο από αυτά είναι η δήλωση του Παναγιότατου Μητροπολίτη μας κ.κ. Ανθίμου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής εισήγησης της κ. Αθηνάς Σιδέρη στην Ημερίδα με τίτλο: «ο Όσιος Πορφύριος και οι Νέοι», ζήτησε το λόγο και είπε τα εξής φοβερά λόγια: «Εφ’ όσον κάνατε προστάτη σας τον Άγιο Πορφύριο… κάντε όλοι προσευχή και ποτέ δεν θα διδαχτεί διδασκαλία ισλαμικών σπουδών μέσα εις την Θεολογική Σχολή».

Στη Βουλή στέλνει ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος το ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών

Με τέσσερις Αναφορές που κατέθεσε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος προώθησε όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών. Συγκεκριμένα με τις αναφορές αυτές:
α)αιτείται την αποδοχή των θέσεων που εκφράζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για το μάθημα των Θρησκευτικών.
β)παραθέτει την καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων σχετικά με την αυθαίρετη επιμόρφωση δασκάλων και Θεολόγων σε μη ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών.

Πορίσματα του συνεδρίου "Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις"

Οἱ ἐργασίες τοῦ 56ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου Μεγάλου Βασιλείου ἔληξαν μέ ἐπιτυχία σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη.
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Ὁ ἀθεϊσµός ἐκφράστηκε διαχρονκά ὡς εἰδωλολατρία, πολυθεϊσµός, ἀθεΐα, ἀγνωστικισµός, πανθεϊσµός, δεϊσµός καί ἀθεϊσµός.

22/1/16

Ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ τρέλα

Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πάθος. Πάθος βρώμικο καὶ αἰσχρό. Αὐτὴ εἶναι ἡ δια­χρονικὴ καὶ ἀπόλυτη ἀλήθεια τῆς Ἐκ­κλησίας, ποὺ βεβαιώνεται ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴν ὁμόφωνη ἑρμηνεία τῶν Πατέρων. Καὶ καν­ένας νόμος κανενὸς Κοινοβουλίου δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλει αὐτὴ τὴν αὐ­θεν­τικὴ διακήρυξη.

Δημήτρης Ριζούλης, Σωστές οι αποφάσεις για τα Θρησκευτικά

Σωστές οι αποφάσεις για τα Θρησκευτικά!
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΙΖΟΥΛΗ
Με δυο σωστές αποφάσεις της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος(ΔΙΣ) έβαλε την περασμένη εβδομάδα στη θέση τους ορισμένους που προσπαθούν εδώ και καιρό να δημιουργήσουν σύγχυση. Η πρώτη αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών και η δεύτερη, την καύση των νεκρών.

Μάρω Σιδέρη, Οι νέοι και ο Όσιος Πορφύριος

Οι νέοι και ο Όσιος Πορφύριος
Μολονότι το θέμα της ημερίδας είναι «Ο Όσιος Πορφύριος και οι νέοι», φρονώ πως πρέπει να ξεκινήσω την περισυλλογή μου ανάποδα: «Οι νέοι και ο Όσιος Πορφύριος!» Πώς στέκει ένας νέος άνθρωπος (νέος στην ηλικία ή στην πίστη) απέναντι σε έναν μοναχό που έχει Αγιότητα; Πώς στέκει κάποιος που πρωτοπερπατά στη γη, μπροστά σ’  έναν άνθρωπο που ομιλεί με τον Ουρανό; Υπάρχει επιστημονική εξήγηση γι’  αυτή τη σχέση;

Ηρακλής Ρεράκης, Το ολίσθημα της ιδρύσεως και λειτουργίας «Μουσουλμανικών Σπουδών» στη Θεολογική του ΑΠΘ

Το ολίσθημα της ιδρύσεως και λειτουργίας «Μουσουλμανικών Σπουδών» στη Θεολογική του ΑΠΘ
Ηρακλής Ρεράκης, 
καθηγητής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
Πληροφορηθήκαμε από σχετικό δημοσίευμα ότι εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν όλα τα σχετικά έγγραφα, έτσι ώστε να λειτουργήσει από τον φετινό Οκτώβριο (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), το τετραετές Πρόγραμμα της «Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών», εντός του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Tο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προωθεί την ομοφυλοφιλία

Tο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προωθεί την ομοφυλοφιλία
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (ΠΟΦ), που έχει έδρα το Νταβός της Ελβετίας και εκεί συζητείται το μέλλον του πλανήτη μας, προωθεί το κίνημα των ομοφυλοφίλων!

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για το χωρισμό Εκκλησίας - Κράτους

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 22α/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ
Ἡ ἐμμονή τῶν ἀριστερῶν κομμάτων καί κινημάτων καθώς καί τῶν νεοφιλελευθέρων στό λεγόμενο χωρισμό Ἐκκλησίας-Κράτους καί ἡ παρουσίαση τοῦ θέματος ὡς δῆθεν μεγάλης μεταρρυθμίσεως ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Ποταμιοῦ κ. Σταῦρο Θεοδωράκη πού πρέπει νά τεθῆ στά πρός ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ζητήματα, μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀναφέρουμε καί πάλι κάποιες σκέψεις.

Ιωάννης Τάτσης, Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεσμεύουν τον Υπουργό Παιδείας

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεσμεύουν τον Υπουργό Παιδείας
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκος Φίλης απάντησε στις 14 Ιανουαρίου 2016 σε επίκαιρη ερώτηση του κ. Γεωργίου Λαζαρίδη, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σχετικά με τον μόνιμο διορισμό των επιτυχόντων φιλολόγων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008-2009, που βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

21/1/16

Για "υφιστάμενες δυσκολίες στην προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου" κάνει λόγο το Πατριαρχείο Μόσχας

Από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας
"Συμφώνως προς την πανορθόδοξη απόφαση Προκαθήμενοι και αντιπρόσωποι πασών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών συνέρχονται στη Σύναξη αυτών, η οποία αρχίζει τις εργασίες στις 22 Ιανουαρίου 2016 στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης.

Λυκούργος Νάνης, Η πολιτική ορθότητα και ο εκκλησιαστικός και θεολογικός λόγος

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Λυκούργος Νάνης, ιατρός
Η απαξίωση και αποδόμηση στη συνείδηση των πολλών, των υφισταμένων πλύση εγκεφάλου απ τα εξαχρειωμένα και αργυρώνητα ΜΜΕ και το αλλοτριωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, των παραδοσιακών αξιών και των εδραζόμενων σε αυτές κοινωνικών δομών αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες τον κύριο στόχο των θεραπόντων του "πολιτιστικού μαρξισμού" και της "πολιτικής ορθότητας".
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)