21/7/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 21.7.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Παπόσταλτος ὁ νέος Σεβασμιώτατος Σικάγου; Ἀνεπίτρεπτοι δικτατορικαὶ ἐπεμβάσεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν!

➢ Ποῖοι καὶ διατί ζητοῦν τὴν καθαίρεσιν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Ἀθ. Μπαλτζώης, Ἀντ/γος (ἐ.ἀ.).
➢ Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Δοχειαρίου: «Τὸ Βατικανὸ προστατεύεται ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις».
➢ Τορπίλη εἰς τά θεμέλια τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας!
➢ Κριτική ἀξιολόγησις τῶν προγραμμάτων Δημοτικοῦ - Γυμνασίου τοῦ ἔτους 2016 εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ., Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
➢ Ὁ «Οἰκουμενικὸς θρόνος» εἶναι κενός! Γράφει ὁ πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἕλλην Ὀρθόδοξος Θεολόγος - Ἐκκλησιαστικὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Βολαὶ τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» μὲ κάλυψιν Ἱεραρχῶν;
➢ Οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Τὰ ἐρεβώδη καὶ βλάσφημα ὑπὸ γραφίδων μασόνων!
➢ «Τολμᾶμε τὴν ἀλήθεια. Ἐσεῖς Σεβ. Μεσογαίας κ. Νικόλαε;». Τοῦ κ. Νικολάου Μερτζάνη, Καθηγητοῦ Θεολόγου.
➢ Σχόλιον διά τήν σύστασιν ἀταραξίας καί ἐφησυχασμοῦ ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.
➢ Πιστεύω, ὁμολογῶ, προσδοκῶ. Γράφει ὁ Μοναχός Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχο­λῆς.
➢ Ἐπιστημονικὰ ἀβάσιμοι αἱ ἀπόψεις ποὺ διατυπώνει ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ. Τοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα.
➢ Ἡ σβούρα. Ἕνα πρῶτον σχόλιον εἰς τὸ Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (27/06/2017).Τοῦ κ. Σταύρου Ἀβαγιάννη, Θεολόγου Καθηγητοῦ.
➢ Ὁ Ἀρχ. Ἀλβανίας ἀδικεῖ τὴν Ἐκκλησίαν.
➢ Αἱ προκλήσεις συνεχῶς κλιμακώνονται.
➢ Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀποδέχεται τὸ σχίσμα εἰς τὴν Οὐκρανικὴν Ἐκκλησίαν;
➢ Τί σύ ρέγχεις; Ἀνάστα! Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)