6/9/17

Ἀνακοίνωση τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ γιὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τοῦ Νοεμβρίου 2017

Ἀνακοίνωση τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
γιὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τοῦ Νοεμβρίου 2017
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.  85
Πρὸς τὰ ἀξιότιμα μέλη τῆς ΠΕΘ
                Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι,
Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό μας, ἐντὸς τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου 2017 θὰ διενεργηθοῦν οἱ ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου Διοικητικοῦ καὶ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου 2017-2019.

Δικαίωμα ὑποψηφιότητας ἔχουν ὅσοι εἶναι μέλη τῆς Ἑνώσεως ταμειακῶς τακτοποιημένα.
Ταμειακῶς τακτοποιημένα μέλη τῆς Ἑνώσεώς μας θεωροῦνται ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν καταβάλει κανονικὰ τὶς συνδρομὲς τῶν δυὸ τελευταίων ἡμερολογιακῶν ἐτῶν, δηλαδὴ τῶν ἐτῶν 2016 καὶ 2017.
Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ εἶναι γιὰ τὰ μέλη μας 15.00 Εὐρώ(γιὰ τοὺς ἀδιόριστους Θεολόγους, ἡ ἐτήσια συνδρομή εἶναι 5.00 Εὐρώ).
Ἡ αἴτησή σας γιὑποψηφιότητα (βλ. ἑπόμενη σελίδα) πρέπει νἀποσταλεῖ στὴν ΠΕΘ (μέσω ΕΛΤΑ, fax, e-mail) ἤ νὰ κατατεθεῖ αὐτοπροσώπως στὸ Γραφεῖο τῆς ΠΕΘ τὸ βραδύτερον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Κάθε ὑποψήφιος παρακαλεῖται, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ ἐπισυνάψει στὴν αἴτηση τοῦ ἕνα μικρὸ βιογραφικὸ σημείωμα, σὲ 6 τὸ πολὺ σειρές, γιὰ ἐνημέρωση τῶν μελῶν.
Μὲ συναδελφικοὺς χαιρετισμοὺς
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
       Ὁ Πρόεδρος                                                     Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
                         Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας                                     Παναγιώτης Τσαγκάρης
                               Δρ Θεολογίας                                                         Mr Θεολογίας
***
ΑΙΤΗΣΗ

Τ...................................................................................
 θήνα........................ 2017
Πρς
τ Διοικητικ Συμβούλιο
τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων
Χαλκοκονδύλη 37 10432
ΑΘΗΝΑ

Σς παρακαλ ν μ γγράψετε στν κατάλογο τν ποψηφίων γι τ Διοικητικό/ποπτικ Συμβούλιο τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων κατ τς ρχαιρεσίες τς περιόδου Νοεμβρίου 2017.
Μ τιμ


ατν/οσα

***
Ἀγαπητέ/ή Συνάδελφε/ισσα,
Στήριξε οκονομικ τν Πανελλήνια νωση Θεολόγων(ΠΕΘ).
Στηρίζοντας τὴν ΠΕΘ, στηρίζεις τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
στηρίζεις τὴ δική σου παρουσία στὸ ἐκπαιδευτικὸ γίγνεσθαι.
ΠΕΘ γωνίζεται καὶ ἀποδεδειγμένα, διεκδικεῖ δυναμικά,
κυρίως ὅμως ἀποτελεσματικά,
τὰ δίκαια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
τὰ δίκαια τῶν Θεολόγων καθηγητῶν :
ü      ὀργανώνει δράσεις ὑπὲρ τῶν Θεολόγων καθηγητῶν,
ü      ἀγωνίζεται προσφεύγοντας, ὅταν χρειάζεται, στὴ δικαιοσύνη γιὰ τὸν χαρακτήρα, τὸ  περιεχόμενο, τὶς ὧρες διδασκαλίας, τὶς ἀπαλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν στὸ μάθημά μας,
ü      δυναμώνει τὴν παρουσία της στὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα ΜΜΕ,
ü      μειώνει δραστικὰ τὴν ἐτήσια συνδρομὴ γιὰ τὸ περιοδικὸ τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ [15€ (ἀπό 25€) γιά τούς διορισμένους καί 5€ γιά τούς ἀδιόριστους Θεολόγους].
Συνάδελφε/ισσα ΠΕΘ χρειάζεται κα τ δική σου συνδρομ
γι ν συνεχίσει ν γωνίζεται γι σένα κα γι τ μάθημά μας.
Ο γνες κερδίζονται μ πίστη κα δύναμη ψυχς λλ
κα μ πνεμα νότητας κα συλλογικότητας.
Μν μελες – νίσχυσε τν ΠΕΘ,
νίσχυσε τ δική σου φωνή.

Στήριξε - Ψήφισε στς κλογς το Νοεμβρίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)