3/11/17

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 3.11.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Πανεπιστημιακαὶ Παραδόσεις... κολακείας τῆς ἐξουσίας. Μία πένα διά τήν πέναν τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας κ. Μαρίου Μπέγζου! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Τὸ φρικτόν τέλος τῶν διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας.
➢ Σύγχρονοι θεομάχοι. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Ὁ Σεβ. Γόρτυνος καταγγέλλει ὅτι τὸ Κράτος «πιέζει τὴν Ἐκκλησία ἀπειλώντας»!
➢ «Στὸ Μαρούσι, κτύπησε καὶ ἀκούστηκε ἡ καρδιὰ τοῦ λαοῦ». Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ΠΕΘ.
➢ Αἵρεσις καὶ σχίσμα ἄνευ νοήματος;
➢ Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει; Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Οἱ ἀρνηταὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἡ ἔκτασις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὴν «ἐπικράτειαν» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
➢ Χρυσόστομος Ταβλαδωράκης, Α΄ Μητροπολίτης Πειραιῶς 1911-1977. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Ἰ. Χαμακιώτης, νομικός -θεολόγος.
➢ Τὸ ἡρωϊκὸν ΟΧΙ τῶν Ἑλλήνων γονέων εἰς τὰ νέα Θρησκευτικά.
➢ Ὑποχρεώσεις καί δικαιώματα τοῦ Πολίτου ἐπί τοῦ ἀτομικοῦ Δελτίου Ταυτότητος. «ΤΑΥΤΟΤΗΣ (= τό εἶναι τι ταυτόν, τό ἴδιον» (Ἀριστοτέλης, Ἠθικά). Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς, Θεολόγος, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Θρασύβουλος Β. Κετσέας, ἰατρός.
➢ Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ζητεῖ σωτηρίαν ἀπό τον Πάπαν καί ἐκεῖνος ἀπαιτεῖ Ἕνωσιν!
➢ Ὁ Ἐρντογάν ἔρχεται διὰ τὸ Τέμενος;
➢ Πατριάρχης Κων/λεως: «Εἶμαι ὁ Ἐπίσκοπος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων»!
➢ Πατριαρχεῖον Μόσχας: «Ἄθεος ὁ Τσίπρας»!
➢ Νόμος ἀπελευθερώσεως τοῦ πολιτικοῦ γάμου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)