23/3/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.3.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΔΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ Ο ΑΡΧ. ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ. Οἱ Λάϊονς καὶ οἱ Ροταριανοὶ κατευθύνουν τὸ Φανάρι καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὴν Ὀρθοδοξίαν; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ «Kατέπεσεν» ἀπὸ τὸ ΣτΕ τὸ νέον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

➢ Σύγχρονοι Βαλκανικοί πόλεμοι: Ἡ Δυτικὴ παρέμβασις εἰς τήν Βαλκανικήν. Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων, ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ πρόσωπον κλειδὶ ποὺ προσήγγισε τὸν κ. Τσίπραν. Γράφει ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Β. Βολουδάκης.
➢ Ἡ ἐθνική μας ἄμυνα εἰς τὴν «Νέαν Ἐποχήν». Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.
➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, διὰ τάς ἀλλαγάς εἰς τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Τὴν Ἑλλάδα μας, δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἰσοπεδώσουμε». Γράφει ἡ κα Κυριακὴ Ματσαμάκη, Θεολόγος.
➢ Σεβ. Ναυπάκτου: Τὰ νέα θρησκευτικὰ δημιουργοῦν, δὲν ἐπιλύουν προβλήματα.
➢ Σεβ. Ἠλείας: «Στηρίζουμε τὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴ Μακεδονία».
➢ Τό βλάσφημον ἔργον. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.
➢ Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι Σοῦπερ Στάρ τοῦ Μπρόντγουεϊ, ἀλλά ὁ ἀληθής, μέγας καί ἰσχυρός Θεός. Tά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν εἶναι ἀνώτερα τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεανθρώπου. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
➢ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ (1792 – 1828). Ἐθνικὸς ἥρωας, λόγιος καὶ ἀρχηγὸς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Τιμητικὸν ἀφιέρωμα διὰ τὰ 190 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατόν του. Ὑπὸ Δρ. Φ. – Ἱστορίας Μαρίας – Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.
➢ Ἐπίθεσις πρὸς τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ἐπιμορφωτὴν τῶν νέων προγραμμάτων!
➢ Διωγμός ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2018 ἀπό Λαυριῶτες.
➢ Ἄγχος: Ἡ σύγχρονος μάστιξ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
➢ Ψήφισμα διαμαρτυρίας τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν τῆς Π.Ε.Θ.
➢ Ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθ/τὴς Παν.
➢ Εἰς τί στοχεύει ὁ ἐν Σάμῳ παπισμὸς σχετικῶς μὲ τοὺς πρόσφυγας;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)