3/4/18

Ἀντορθόδοξο ὑπουργικὸ παραλήρημα

Τεκτονικὸ σεισμὸ πολλῶν βαθμῶν προκάλεσε ἡ μὲ τὸν ἀριθμὸ 660/2018 Ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἦταν καταπέλτης! Ἀποσάθρωσε μεμιᾶς τὸν βέβηλο βαβέλιο πανθρησκειακὸ πύργο τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ χιλιοταλαιπωρημένου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ Προγράμματος ποὺ ἐξισώνει τὸν Χριστὸ μὲ τοὺς ἱδρυτὲς τῶν διαφόρων θρησκειῶν, ἀναμειγνύει τὴν ἀ­λήθεια μὲ τὸ ψέμα, τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι…


Τὴ σημασία τῆς ἱστορικῆς ἀποφάσεως τὴ φανερώνει περισσότερο ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο ἡ μανιώδης ἀντίδραση, ἕνα ἀντιθρησκευτικὸ παραλήρημα, τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν καὶ μάλιστα τῶν δύο (νῦν καὶ πρώην) Ὑπουργῶν Παιδείας.

Ὁ κ. Φίλης, τὴν ὑπουργικὴ ἀπόφαση τοῦ ὁποίου ἀκύρωσε τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, δήλωσε τὰ ἑξῆς ἀδιανόητα: «Ἕνα ἀνώτατο δικαστήριο μὲ ἁρμοδιότητα νὰ ὑπερασπίζεται τὸ Σύνταγμα, μὲ τὴν ἀπόφασή του αὐτὴ παρερμηνεύει ἢ καὶ παραβιάζει τὸ Σύνταγμα»… Πρόκειται, συμ­­πλήρωσε, γιὰ «σκοταδισμό, μεσαίωνα καὶ ἀναχρονισμό»… «Εἶναι μία μεσαιωνικοῦ τύπου ἀπόφαση».

Ὁ δὲ νῦν Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου δήλωσε ὅτι «δὲν θὰ ὑποκύψει ἡ κυβέρνηση στὸν σκοταδισμὸ ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ φέρουν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο»… Μάλιστα ὁ Ὑπουργὸς στὶς συνεντεύξεις του διατείνεται ἐπιμόνως ὅτι γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα ἔχει σύμφωνη τὴν «ὁμόφωνη ἀπόφαση καὶ τῆς Συνόδου». Στὴ δὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου του ξεκαθαρίζει ἀπόλυτα τὴ θέλησή του νὰ μὴν ἐφαρμόσει τὴν ἀ­πόφαση τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου: «Τὸ Ὑπουργεῖο σέβεται τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες ὡστόσο καὶ αὐτὲς κρίνονται ὡς πρὸς τὰ ἀποτελέσματά τους καὶ ὡς πρὸς τὸ σκεπτικό τους. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση πηγαίνει τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴν κοινωνία πολλὰ χρόνια πίσω, καθὼς ταυτίζεται καὶ συντάσσεται μὲ ἀπόψεις ἀκραίων καὶ σκοταδιστικῶν θεολογικῶν κύκλων. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων δηλώνει ἀποφασισμένο νὰ συν­εχίσει τὸ ἔργο τῆς ἀνανέωσης, τοῦ πλουραλισμοῦ καὶ τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ τῶν προγραμμάτων σπουδῶν καὶ τῶν διδακτικῶν ὑλικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων».

Θλίβεται κανεὶς βαθύτατα ἀπὸ τὴν ἀπίστευτη ἐκτροπὴ τῶν δύο Ὑπουργῶν. Καὶ βέβαια ὅλα θὰ μποροῦσε νὰ τὰ περιμένει κανείς. Τὸ νὰ εἰπωθεῖ ὅμως ὅτι ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας «παρερμηνεύει ἢ καὶ παραβιάζει τὸ Σύντα­­γμα», αὐτὸ πάει πάρα πολύ. Καὶ δὲν ξέρει κανεὶς τί νὰ κάνει… νὰ θρηνήσει ἢ νὰ γελάσει… Ἐδῶ δὲν μιλᾶμε γιὰ ἀπόφαση ἑνὸς ἢ δύο δικαστῶν, ἀλλὰ γιὰ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου τῆς χώρας! Πῶς μποροῦν πολιτικὰ πρόσωπα νὰ ἀποτολμοῦν θρασύτατα νὰ ἐξευτελίσουν τόσο πολὺ τοὺς κορυφαίους θεσμοὺς τοῦ κράτους! Θλιβερὸ καὶ ἀξιοθρήνητο κατάντημα.

Ὅσο γιὰ τὶς ἐκφράσεις «σκοταδισμός, μεσαίωνας καὶ ἀναχρονισμὸς» καὶ τὴν προκλητικὴ ἐπιμονὴ τοῦ Ὑπουργείου «νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τῆς ἀνανέωσης, τοῦ πλουραλισμοῦ καὶ τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ τῶν προγραμμάτων σπουδῶν», μὲ παράλληλη μάλιστα δήλωση ὅτι «σέβεται τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις», κάνουν τὴν ὑπόθεση νὰ καταντᾶ κάτι παραπάνω ἀπὸ γελοία. Ἂν ὄντως τὶς σέβεται, ἂς τὶς ἐφαρμόσει, ὅπως ἄλλωστε εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ πράξει. Τὸ ἄλλο εἶναι ἐπιβολὴ ἀνομίας.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ὠμὴ εἰλικρίνεια ἀπαιτεῖ νὰ ποῦμε πὼς αὐτὴ ἡ ἀντίδραση καὶ ἡ στάση συνιστᾶ ἀκραία «αὐταρχικὴ καὶ φασιστικὴ» συμπεριφορά, ὅπως τὴν χαρακτήρισε ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων. Βαρὺς ἀλ­λὰ ἀπόλυτα ἀκριβὴς ὁ χαρακτηρισμός.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ ρωτήσουμε τὸν Ὑπουργὸ κ. Γαβρόγλου: Ἔχει καταλάβει τί μήνυμα στέλνει στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία μὲ ὅλα αὐτά; Διότι οὐσιαστικὰ τί λέει στοὺς πολίτες; Ἀκολουθῆστε, τοὺς προτρέπει, τὸ παράδειγμά μου. Ὅπως ἐγὼ περιφρονῶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἔτσι κι ἐσεῖς μὴν ὑπολογίζετε τίποτε· οὔτε ἀποφάσεις δικαστηρίων οὔτε νόμους οὔτε ὑπουργικὲς διατάξεις. Μὴν πληρώνετε τοὺς φόρους σας, καὶ προσπαθῆστε μὲ κάθε τρόπο νὰ φοροδιαφεύγετε καὶ νὰ ἐπιδιώκετε μόνο τὸ συμφέρον σας.

Κοινωνία ζούγκλας ἑτοιμάζετε ἔτσι, κ. Ὑπουργέ!

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ σχόλιό μας θὰ μποροῦσε νὰ κλείσει. Ὅμως… Ὑπάρχει καὶ κάτι ἀκόμη ποὺ μᾶς θλίβει ἀκόμη πιὸ πολύ: ἡ στάση ἐκκλησιαστικῶν προσώπων…

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς, δεν είναι μόνον υπουργικό παραλήρημα. Κοινοποιώ στο ιστολόγιο προς γνώση των αναγνωστών σας πρόσφατο αποσταλέν και υποτιθέμενο Ψήφισμα, παραλήρημα ουσιαστικά, κατά της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης αλλά και του ορθόδοξου χριστιανικού χαρακτήρα του μαθήματος καθώς και υποτίμησης ολόκληρου του κλάδου μας, προερχόμενο από τους γνωστούς συνδικαλιστές της Ζ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, υπερασπιστών ή φερεφώνων των Φίλη και Γαβρόγλου. Οι μάσκες όμως έχουν πέσει, από καιρό! Ιδού τι εννοούσε ο Μ. Θεοδωράκης, όταν μιλούσε για αριστερόστροφο φασισμό. Ακολουθεί το κείμενο των τάχα κοπτομένων υπέρ του μαθήματος, της θρησκείας και της Δημοκρατίας, όπως, βέβαια, αυτοί την εννοούν και επιθυμούν :

Ζ΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ Υμηττός, 28/03/2018
Α.Π: 64
Τηλ. : 2109752439
FAX : 2109704858
email: zelmeathinas@gmail.com
Προς :
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ζ΄ ΕΛΜΕ

Ψήφισμα για την απόφαση του ΣτΕ για τα θρησκευτικά

Λίγες μέρες μετά την απόφανση της ποινικής δικαιοσύνης ότι η δημόσια προτροπή σε προπηλακισμό συμπολιτών μας λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας δεν συνιστά παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου ούτε κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος (Αθώωση Αμβρόσιου), έρχεται η διοικητική δικαιοσύνη (ΣτΕ) να ολοκληρώσει την εικόνα νομικής και κοινωνικής οπισθοδρόμησης
Αποφαίνεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει κατά το Σύνταγμα να κατατείνει στην εμπέδωση ειδικά της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και μάλιστα χωρίς τη σύγχυση ή τους περισπασμούς που θα προξενούσε δήθεν η συγκριτική της θεώρηση με άλλα θρησκεύματα.
Θεωρούμε την απόφαση του ΣτΕ απαράδεκτη και σκοταδιστική η οποία συντάσσεται με απόψεις ακραίων θεολογικών κύκλων καθώς και με ακραίους θύλακες του πολιτικού φάσματος, κάτι που συνιστά μεγάλο κίνδυνο για το νομικό μας πολιτισμό και την κοινωνική ειρήνη.
Μεγάλες ευθύνες έχει η κυβέρνηση για το συμβιβασμό με το εκκλησιαστικό κατεστημένο, όπως αυτός εκφράστηκε με την διατήρηση του καθεστώτος "εναγκαλισμού" κράτους και Εκκλησίας, με την αποπομπή Φίλη από την κυβέρνηση μετά από πιέσεις της Εκκλησίας και με τη συνδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος και του περιεχομένου των βιβλίων με την Ιερά Σύνοδο .

Είναι ανάγκη το εκπαιδευτικό και λαϊκό κίνημα να παλέψει άμεσα για τον πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους, σε όλα τα επίπεδα.

Διεκδικούμε μια ουσιαστική αναμόρφωση του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο δεν θα πρέπει να έχει ομολογιακό ή κατηχητικό χαρακτήρα αλλά να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ένα μάθημα που θα προσπαθεί να ερμηνεύσει το θρησκευτικό φαινόμενο, που θα σέβεται και θα τιμά τις θρησκευτικές παραδόσεις όλων των λαών. Με ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση για το περιεχόμενό του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)