5/4/18

Το Παράρτημα ν. Πατρών της ΠΕΘ για την απόφαση του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά

Μ. Τετάρτη 4 πριλίου 2018
Δελτίο τύπου το Παραρτήματος Πατρν 
τς Πανελλήνιας νωσης Θεολόγων:
Τό Συμβούλιο τς πικρατείας κυρώνει τό Νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα γιά τά Θρησκευτικά
Διοικοσα πιτροπή το ν Πάτραις Παραρτήματος  τς Πανελληνίου νώσεως Θεολόγων
κφράζει τήν εαρέσκεια καί τήν  διαίτερη κανοποίησή της γιά τήν στορική πόφαση, παριθμ. 660/2018, τς λομελείας το Συμβουλίου τς πικρατείας (ΣτΕ), ποία κρινε ς πολλαπλά ντισυνταγματικό τό Νέο  Πρόγραμμα των συγκρητιστικών Θρησκευτικν πού πεβλήθη πό τόν πρώην π. Παιδείας κ. Ν. Φίλην συμπραξάσης μειοψηφίας νεορθοδόξων θεολόγων καί κληρικν.

πρώην πουργός, πως καί νν κ. Κ. Γαβρόγλου φαίνεται τι διεξήγαγαν προσχηματικό καί χι ελικριν διάλογο μέ τήν κκλησία καί στόχευαν νά τήν παγιδέψουν νά τήν φέρουν πρό τετελεσμένων γεγονότων. Ατό τολάχιστον δείχνει συνεχής παραπλανητική ναφορά το κ. Γαβρόγλου σέ μιά συμφωνία φάντασμα. παναλαμβάνοντας τό σλόγκαν: « κκλησία συμφώνησε σέ ,τι κάναμε γιά τά Θρησκευτικά», ταν ντίθετα στά Πρακτικά τς ερς Συνόδου τς εραρχίας τς 27ης ουνίου 2017 ναφέρεται τι « εραρχία δέν νέκρινε, οτε πέρριψε, πλς νημερώθηκε». Συγκεκριμένα, Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τς Συνόδου, μετά τήν νημέρωση πό τά μέλη τς πιτροπής πού διεξήγαγαν τόν διάλογο μέ τό πουργείο Παιδείας γιά τό μάθημα τν Θρησκευτικν καί τή συζήτηση πού κολούθησε, κλεισε τό θέμα το Μαθήματος ς ξής: «πομένως, πιτροπή διαλόγου θά συνεχίσει τόν διάλογο μέ τήν Πολιτεία καί θά παρακολουθε τήν ξέλιξη τν θεμάτων ς πρός τό μάθημα τν Θρησκευτικν. τσι, λοιπόν, σήμερα δέν θά πομε τι γκρίνεται πορρίπτεται τό Νέο Πρόγραμμα Σπουδν, λλά τι Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας νημερώθηκε πό τά μέλη τς πιτροπς καί τούς εχαριστομε...».
Καταρρίπτεται πομένως τό λλοθι πού εχε φεύρει τό πουργεο, θέλοντας νά μπλέξει τήν κκλησία στίς μεθοδεύσεις του γιά τήν ποορθοδοξοποίηση (ποχριστιανισμό) το Μαθήματος τν Θρησκευτικν. 
Σύμφωνα μέ τήν ναφερομένη πόφαση το νωτάτου κυρωτικο Δικαστηρίου τς χώρας μας, τά Νέα Προγράμματα Σπουδν το μαθήματος τν Θρησκευτικν, χι μόνο δέν ναπτύσσουν τήν ρθόδοξη Χριστιανική συνείδηση τν μαθητν, πως ρητς ρίζει τό Σύνταγμα στό ρθρο 16, λλά, ντίθετα, τήν μεταβάλλουν καί τήν κλονίζουν. Σημαντικότατο εναι τι τό ΣτΕ ναφέρει τι «σχολική διδασκαλία, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή ή την αλλοίωση της θρησκευτικής  συνειδήσεως των μαθητών, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της οικογενείας, θα συνιστούσε μορφή ομαδικού προσηλυτισμού ιδιαιτέρως σοβαρή, ως επέμβαση στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη και ωριμότητα των ενηλίκων, κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος».
Κατόπιν ατν, καλομε τόν κ. πουργό Παιδείας: α) Νά εγκαταλείψει τήν ντιδραστική δεοληπτική στάση του καί νά νεργήσει ς πουργός λων τν λλήνων -καί χι μόνον τν θέων καί τν ρνητν τς ρθόδοξης Παραδόσης, τούς ποίους, μάλιστα, δέν φορ τό μάθημα τν θρησκευτικν, φο παλλάσσονται δικαιωματικά π’ ατό. β) Νά πιδείξει τή νομιμόφρονα καί ποδειγματική συμπεριφορά, πού ρμόζει στίς νέργειες νός πουργο Παιδείας ναντι τς φαρμογς το Συντάγματος, τν Νόμων καί τν ποφάσεων τς Δικαιοσύνης καί νά  φαρμόσει μέσως τήν ς νω τελεσίδικη καί δεσμευτική γιά τή Διοίκηση Δικαστική πόφαση.  γ) Νά ποσύρει πάραυτα τό Νέο Πρόγραμμα γιά τό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο καθώς καί τούς νέους Φακέλους - βιβλία γιά τό μάθημα τν λλόκοτων ατν Θρησκευτικν. δ) Νά παναφέρει σέ σχύ τό προηγούμενο Πρόγραμμα  καί τά Βιβλία (2003-2006), ως του τοιμασθον μέ τήν πρωτοβουλία καί συνεργασία τς κκλησίας καί τς Πανελλήνιας νώσεως Θεολόγων τό νέο Πρόγραμμα καί τά νέα βιβλία, τά ποα, φενός θά συνάδουν μέ τό Σύνταγμα, τούς Νόμους καί τή θεολογική παράδοση ατο το τόπου καί τν μαθητν καί θά ναπτύσσουν τήν ρθόδοξη κκλησιαστική τους συνείδηση καί, φετέρου, θά συμμορφώνονται πλήρως μέ τήν μετάκλητη νομολογία πού καθιέρωσε πλέον δίκαια πόφαση του ΣτΕ.
Μέ  τήν λπίδα τι, πιτέλους, θά πικρατήσει νηφαλιότητα, σύνεση, ερήνη καί σύμπνοια, σέ μιά περίοδο, μάλιστα, διαίτερα κρίσιμη γιά τήν πατρίδα μας, εχόμαστε σέ λους:
Καλή νάσταση!
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή

Ἡ Πρόεδρος
Δήμητρα Κόρδα – Κωτσάκη

Ὁ Γραμματέας
Γκουρβέλος Παναγιώτης

Ὁ Ταμίας

Θεολογίτης Χρῆστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)