18/5/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 18.5.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΗ Η ΧΑΛΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ν. ΕΠΟΧΗΣ; Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.

➢ Ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς βουλευτὰς τῆς ἀπειθείας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
➢ Ὄχι ψῆφον εἰς ἀντιχριστιανούς βουλευτάς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (14/5/2018) ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΑΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ.
➢ Ὁ ψευδοχριστιανισμός τοῦ Παπισμοῦ καί Προτεσταντισμοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου καὶ Δημοσιογράφου.
➢ Ἀνεξήγητον ἤ ὕποπτον; Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ.
➢ Τὰ παράνομα νομοσχέδια. Γράφει ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος , Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγ. Ὄρος
➢ «Ἀφῆστέ με νὰ ζήσω!»
➢ Σχόλιον ἐπί τοῦ ἄρθρου τοῦ καθηγητοῦ κ. Παν. Μπούμη περί τοῦ Filioque.
➢ Δὲν ἀποτελεῖ “γεωπολιτικὸν ζήτημα’’, τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Μετὰ τὰς δύο ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας διά τά Θρησκευτικά. Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.
➢ Ὀρθοδοξία καὶ διωγμοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ σφαγή τῶν πολυτέκνων εἰς τά χρόνια τῶν μνημονίων.
➢ Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος.
➢ Oἱ πεντε (5) θεσμοί, ποὺ ἐκυριεύθησαν ἀπὸ τοὺς Illuminati διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς Νέας Παγκοσμίου Τάξεως (N.W.Ο). Τοῦ κ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ Ν., ἱδρυτικοῦ μέλους τῆς Π.Ο.Ε.
➢ Περὶ ὁμοφυλοφιλίας (=σοδομισμοῦ). Γράφει ὁ Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝ Ὀρθόδοξος Θεολόγος Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Ἀπόσπασμα Α΄ Ὁμιλίας Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
➢ Μυστικὴ συνάντησις Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολιτῶν μὲ ἀπεσταλμένους τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως.
➢ «Προπηλάκισαν» τὸν Σεβ. Πειραιῶς εἰς ἡμερίδα διά τά Θρησκευτικά.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)