9/9/18

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.9.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΣΧΙΣΜΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ; Βόμβα Φαναρίου περί β´ γάμου τῶν κληρικῶν! Βαρεῖα ἡ εὐθύνη τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

➢ Ὁ «Ἀπόστολος» τοῦ Ἠγαπημένου, Ἅγιος Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου.
➢ «Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» ἤ ἐσχάτη δήλωσις μετανοίας. Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, Ἐφημερίου Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
➢ ΦΛΟΓΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΕΚΤΟΠΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ “ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ”. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Κ. Τραμπούλης, θεολόγος.
➢ ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Γράφει ἡ κα Εὐαγγελία Τσαγκαρλῆ- Διαμάντη, Δρ Θεολογίας, Μr Φιλολογίας – Συγγραφεύς. Εἰδίκευσις: «Θεωρία καὶ Πρᾶξις τῆς Διδασκαλίας καὶ τῆς Ἀξιολογήσεως».
➢ Σεβ. Κονίτσης: Μεγάλη ἡ εὐθύνη τῆς ψήφου μας
➢ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΟΥΣ. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
➢ Ταυτοχρόνως μὲ τὰ καμμένα. Ἄς ἀποκαταστήσωμεν καὶ μίαν δεινοπαθοῦσαν ἀλήθειαν. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Συγγραφέως, Ἀρθρογράφου.
➢ Περὶ τοῦ κακοδόξου ‘‘θεωρήματος’’ τῶν ‘‘δύο πνευμόνων’’. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Τὸ ΙΕΠ παρανομεῖ;
➢ Πρωτοφανές θεολογικόν ζήτημα. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου.
➢ Ἡ θυσία τῆς Ἱερωσύνης. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου - Ἅγ. Ὄρος.
➢ Ἡ δήλωσις τοῦ Τορόντο καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμβαρίου. Ὑπὸ τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Τσβετκόβ, Ἁγία Πετρούπολις, Ρωσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
➢ Σεβ. Δέρκων: «Ὑπάρχει πλέον θέμα αὐτοκεφαλίας στὴν Ἀμερικὴ καὶ μάλιστα ἀκόμα καὶ ἀρχιερεῖς μοῦ τὸ εἶπαν».
➢ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως. Λύτρωσις ἀπό τά θανατηφόρα δήγματα τῆς ἐπιθυμίας. Ὁμιλία Θεοφάνους, Ἐπισκόπου Ταυρομενίας, Κεραμέως, 12ος αἰών.
➢ Μυστικὴ συμφωνία Πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχιεπισκόπου;
➢ Ἔγγραφα τῶν ΗΠΑ: Θὰ ἐπαναλειτουργήση ἡ Χάλκη μὲ ἀντάλλαγμα τὴν… Θράκην.
➢ Ἰησοῦς Χριστός: Ὁ Κτίστης κι ὁ Δημιουργός, ὁ Παντοκράτωρ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος - Συγγραφεύς.
➢ «Ξεφύγαμε ἀπὸ τὴν Παράδοση». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)