14/3/19

Ενισχύεται η βαθμολογική βαρύτητα των Θρησκευτικών για το Απολυτήριο Λυκείου

Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείο Παιδείας για το νέο Λύκειο στη διαμόρφωση του Γενικού Μ.Ο. (τελικού βαθμού) των μαθητών της Γ΄ Λυκείου συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μαθήματα πλην της Φυσικής Αγωγής.
Αυτό σημαίνει ότι τον τελικό βαθμό συνδιαμορφώνουν συμμετέχοντας εξίσου τα 3 μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, το κοινό μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Θρησκευτικά και το μάθημα επιλογής (Ξένη Γλώσσα ή Ελεύθερο Σχέδιο ή Γραμμικό Σχέδιο ή Λατινικά). Επειδή μέχρι σήμερα ο βαθμός του Απολυτηρίου διαμορφωνόταν από μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και Επιλογής με τις νέες διατάξεις η μείωση των μαθημάτων οδηγεί σε αύξηση της βαθμολογικής βαρύτητας του μαθήματος των Θρησκευτικών. 
Επιπλέον καθώς τα Θρησκευτικά και το μάθημα επιλογής δεν θα εξετάζονται στις απολυτήριες εξετάσεις ομάδων σχολείων (μικρές «πανελλαδικές») αλλά ο Μ.Ο. της βαθμολογίας τους θα είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών των δύο τετραμήνων, είναι κατανοητό ότι για τους μαθητές τα Θρησκευτικά και το μάθημα επιλογής θα βοηθούν με τον ευκολότερο τρόπο στην βελτίωση του τελικού βαθμού του Απολυτηρίου τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)