4/11/19

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για τον Μητροπολίτη Γόρτυνος σε σχέση με το Ουκρανικό

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΑ

ν Πειραιε τ 4 Νοεμβρίου 2019
Εχα ποφασίσει σεβόμενος τήν πολυτίμητο συνεισφορά στά Θεολογικά γράμματα τς Μις, γίας Καθολικς καί ποστολικς κκλησίας καί εδικότερα στήν πιστήμη τς Παλαις Διαθήκης το Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ.κ. ερεμίου, ς καί τό διαμφισβήτητο προσωπικό του θος καί τήν κδαπάνησί του στό Γεώργιο τς κκλησίας, ν σιωπ νά ντιπαρέλθω τίς δεινότατες βρεις του πού ξετόξευσε στίς 26/10/2019 διά το διαδικτύου σέ λους κείνους μεταξύ τν ποίων καί στήν ταπεινότητά μου, ο ποοι στοιχοντες στό κανονικό δίκαιο τς γιωτάτης μν κκλησίας, ναφέρονται στό παγκοσμίως γνωσμένο γεγονός το σχίσματος στήν Οκρανική ρθόδοξη κκλησία καί στήν κακοποιό δράση τν καθηρημένων, φορισμένων καί χειροτονήτων λαϊκν προσώπων ν σχίσματι, τά ποα ντικανονικς καί χωρίς τήν πό τν ερν κανόνων παραίτητη κανονική δωσιδικία πεκατέστησε σφαλμένως, γία καί ερά Σύνοδος το Σεπτο Οκουμενικο Πατριαρχείου.
μόνη συνέπεια τν δεινν βρεων το Σεβ. γίου Γόρτυνος το ποχρέωσίς μου νά διακόψωμε ς δρυμα τήν πολυτίμητο συνεργασία του, μετά το Ραδιοφωνικο Σταθμο τς καθ΄ μς . Μητροπόλεως «Πειραϊκή κκλησία 91,2 Fm» τήν ποίαν ναργύρως μς προσέφερε. Ταυτοχρόνως διεκόπη καί κπομπή το Πρωτοσυγκέλλου Ατο, ρχιμ. ακώβου Κανάκη γιά τήν νεότητα, ποία το ξαίρετος. Προεκρίθη μως πό το ΔΣ το δρύματος τι εναι δύνατος συνέχισις τς συνεργασίας μετά το Σεβ. γίου Γόρτυνος λόγ τν δημοσί γενομένων δεινοτάτων βρεων, ο ποες θέλω νά πιστεύω τι νεπιγνώστως διά τήν βαρύτητά των καί τήν προσβολή των, ξετοξεύθησαν μετά πάθους βεβαίως καί θυμο, πως καταδεικνύεται πό τό σχετικό video καί ο ποες δέν φοροσαν σφαλς στά ταπεινά πρόσωπα τν στοιχουμένων μέ τό κανονικό μας δίκαιο, λλά στούς γίους καί Θεοφόρους Πατέρας τν γίων Δ΄ καί Πενθέκτης Οκουμενικν Συνόδων καί στό Πανάγιο καί Τελεταρχικό καί Ζωαρχικό Πνεμα τό, κατά τούς ψευδες λόγους το Δομήτορος τς κκλησίας Χριστο, δηγον Ατήν, ες πσαν τήν λήθειαν. (ω. 16,13).
πειδή μως τό γεγονός τς διακοπς τν συγκεκριμένων κπομπν, πού σφαλς ζημιώνει τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό, διέρρευσε, δέχθημεν κανές χλήσεις, δι’ ατό εμαι ποχρεωμένος πρός ρσι κάθε παραπληροφόρησης, νά ναφέρω σέ κάθε καλόπιστο δελφό/ή, τι διά τν λόγων του Σεβ. γιος Γόρτυνος: «Αυτούς που ανακήρυξε, θα παρακαλέσω πολύ, αυτό είναι πολύ βασικό, μην ακούτε ΨΕΜΜΑΤΑ, μην ακούτε συκοφαντίες και ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΤΩΡΑ, συκοφαντούν ιερά πρόσωπα: «Αναγνώρισε τους σχισματικούς». Όχι, εγώ δεν δέχομαι σχισματικούς. Άμα πραγματικά είναι σχισματικοί αυτοί εγώ δεν τους δέχομαι. Το λέγω ενώπιόν σας. Αλλά βεβαιώθηκε. Είπε και ξανά είπε και πάλι ξανά είπε ο Πατριάρχης ότι απέρριψαν το σχίσμα και γι’ αυτό ανακηρύχθηκαν. Μέχρι εδώ κανένα λάθος» προσψε  δεινότατες βρεις κατά τν νωτέρω ναφερομένων, διότι ς γνωστόν πατήρ το ψεύδους εναι διάβολος καί πομένως σοι ψεύδονται εναι τέκνα το διαβόλου (ω. 8,44) καί πιπροσθέτως κφαντορικς μεγαλώνυμος ορανοβάμων πόστολος Παλος στήν Α΄ Κορ. διακηρύσσει τι: «... λοίδωροι βασιλείαν θεο ο κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. 6,10) πόσο μλλον συκοφάνται, πού εναι πιβαρυντική περίστασι τς λοιδωρίας καί κατά τατα λοι ο νωτέρω κατά τόν γιο Γόρτυνος εναι τέκνα το διαβόλου καί κτός τς Βασιλείας το Θεο.
τύχησε μως Σεβ. γιος Γόρτυνος διότι κατ’ ατάς δημοσιεύθησαν τρες μνημειώδεις κανονικαί διατριβαί πί το Οκρανικο ζητήματος πού κονιορτοποιον καί συντρίβουν τίς φαιδρεπίφαιδρες τοποθετήσεις πισκόπων, Καθηγητν καί δημοσιολογούντων π’ ατο καί ναφέρομαι στήν ξαίρετη νομοκανονική μελέτη τς . Μονς σ. Γρηγορίου-θω «Τά “δίκαια’’ τν κκλησιν καί νότης τς κκλησίας» διά τς ποίας πιβεβαιοται πληρέστατα ταπεινή μου θέση στό κρίσιμο ατό ζήτημα γιά τήν νότητα τς κκλησίας πό το 2018, στήν ξαίρετο ργασία το σ. Μοναχο Σεραφείμ Ζήση: « νδοτριαδική μοναρχία το Πατρός καί καινοφανής μονάρχης τς φαναριωτικς κκλησιολογίας» καί στήν μβριθεστάτη μελέτη το μ. Καθηγητο Κανονικο Δικαίου τς Θεολογικς Σχολς κ. Παν. Μπούμη: «Τί (θά) κοινωνον;». Μέ τά ξαίρετα ατά κείμενα καταδεικνύεται τι γία καί ερά Σύνοδος το Σεπτο Οκουμενικο Πατριαρχείου, τό ποο ς θεσμό καί σεβόμεθα καί γαπμεν καί τιμμεν νυπερθέτως ο Πανέλληνες, ς Μητέρα κκλησία το Γένους μας, ποία μς διεκράτησε στά τέσσερα μαρα κατόχρονα τς δουλείας, σφαλμένως καί κατά παράβαση τν Θ΄καί ΙΖ΄ ερν κανόνων τς γίας Δ΄ Οκουμενικς Συνόδου καί τν πό το Β΄ κανόνος τς Πενθέκτης Οκουμενικς Συνόδου ρισμένως κυρωθέντων ΛΣΤ΄ καί ΡΛΔ΄ ερν κανόνων τς ν Καρθαγέν . Συνόδου (κατ’ ρίθμ. Πηδαλίου 31ος καί 129ος) νευ ρμοδιότητος πελήφθη τελεσιδίκων ποφάσεων κατά τέως Κληρικν λλης τελείας Πατριαρχικς Συνόδου, παρ’ τι διά τόν μοναχό Φιλάρετο Ντενισένκο, Παναγιώτατος Οκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαος εχε γγράφως ποδεχθε τήν δικαστική ρμοδιότητα τς Ρωσσικς κκλησίας π’ ατο, δέ τερος ρχηγέτης τς δευτέρας σχισματικς μάδος Μακάριος Μάλετιτς το σαύτως καθηρημένος Πρεσβύτερος τς δίας Πατριαρχικς Συνόδου καί τούς πεκατέστησε, ποδεχθεσα χωρίς καμμία κανονική διαδικασία τίς τελεσθεσες π’ατν νυπόστατες κανονικς «χειροτονίες» μέ πρόδηλο ποτέλεσμα τήν γενική κυρότητα λων τν μετά τατα διαδικασιν (νωτική Σύνοδος καί Τόμος Ατοκεφαλίας) καί τι ο νέργειες τς γίας καί ερς Συνόδου πάσχουν κανονικς καί ατό δέν μπορε νά θεραπευθ μέ τήν πίκληση «θεσφάτων καί θεσμίων καθηγιασμένων διά τν αώνων» πού πως προκύπτει κ τν θείων καί ερν κανόνων δέν κατοχυρώνονται κανονικς. νταθα φείλομεν, νά διευκρινίσωμεν τι ποψη κλεκτο συνιεράρχου τι ο ποφάσεις ατές τς γίας καί ερς Συνόδου πρεπε νά γίνουν ποδεκτές διότι δθεν εναι νέλεγκτες, εναι σφαλμένη διότι φορον στήν δική μας μπλοκή ες τό κρίσιμο ατό ζήτημα πού δη δυστυχς πέφερε ς ποτέλεσμα τήν διαγραφή κ τν διπτύχων τς Ρωσσικς κκλησίας το Σεπτο νόματος το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ερωνύμου, ς καί ποψη το δίου τι δέν μπορομε νά χρησιμοποιομε νομικούς ρους τς θύραθεν νομικς πιστήμης εναι σαύτως σφαλμένη, διότι τό κανονικό μας δίκαιο στερεται εδικν δικονομικν ρων, θέτει τά γενικά πλαίσια το κανονικο καί δικονομικο κκλησιαστικο δικαίου.
λόγος τν ναφερθεισν κανονικν ρυθμίσεων πό τν γίων καί θεοφόρων Πατέρων καί το καθοδηγοντος ατούς Παναγίου καί Τελεταρχικο Πνεύματος, εναι τι στήν γία το Χριστο κκλησία πειδή κεφαλή της εναι διος Χριστός κατά τόν μεγαλειώδη ρισμό περί κκλησίας το γίου ποστόλου Παύλου (φεσ. 1,22-23) ποος Κύριος διεκήρυξε τι «δού γώ μεθ’ μν εμί πσας τάς μέρας ως τς συντελείας το αἰῶνος» (Ματθ. 28,20) δέν φίσταται ναγκαιότης παγκοσμίου πρώτου (primus sine paribus), διότι τσι θά κατεστρατηγετο τό Συνοδικό πολίτευμα τς κκλησίας, πως πισυνέβη μέ τό πάλαι ποτέ περίπυστο πρεσβυγενές Πατριαρχεο τς Δύσεως, τό ποο μέ τήν αρεσι το Πρωτείου ξουσίας, ξέπεσε στόν παναιρετικό Παπισμό μέ τά πειρα ες βάρος τς Πίστεως γκλήματα (φεουδαλισμός, ερά ξέτασις, θρησκευτικοί πόλεμοι, παπικό κράτος, συγκάλυψις χιλιάδων γκλημάτων παιδεραστίας). Τό ζήτημα τό διεξέρχεται κατ’ ψογον θεολογικς τρόπον σιολ. Μοναχός Σεραφείμ Ζήσης στήν ναφερθεσα μνημειώδη διατριβή του. πομένως Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. ερεμίας ξυβρίζων τούς ταπεινούς δελφούς καί δελφές, ο ποοι πλς μεταφέρουν τήν διά τν γίων καί Θεοφόρων Πατέρων βούλησι το Παναγίου καί Τελεταρχικο Πνεύματος πού διοικε τήν κκλησία διά τν Οκουμενικν Συνόδων, οσιαστικς ξυβρίζει καί παναλαμβάνω θέλω νά πιστεύω νεπιγνώστως, ατό τό Πανάγιο καί Τελεταρχικό Πνεμα πού καθόρισε τούς νωτέρω ερούς κανόνας καί δι’ατν τήν ρχή τς ταυτότητος τν ποινν στήν γία Καθολική καί ποστολική κκλησία, ς συνεκτικο στοιχείου τς νότητός Της, πορρίπτον τήν ννοια παγκοσμίου «δικαστο» καί παγκοσμίου «πρωτείου ξουσίας», ρμοδιότητες πού πιφυλάσσει μόνον διά τήν Οκουμενική Σύνοδο καί καθορίζον διά τν πρεσβείων τιμς τήν εταξία καί τήν σότητα πάντων ς σοτίμων μελν ν τ σώματι τς κκλησίας μέ κεφαλή τόν Σωτρα Χριστό. λλωστε Πρόεδρος κάστης Πατριαρχικς Συνόδου κλέγεται καί καθαιρεται κατά τό Κανονικό Δίκαιο πό τς δίας του Συνόδου καί ο ψφοι λων τν μελν τς Συνόδου εναι σότιμοι καί σοδύναμοι.
Δράττομαι τς εκαιρίας νά επω, τι Ρωσσική κκλησία τς ποίας τά πολλά οκουμενιστικά σφάλματα, πισημειώνει μέ δυναμισμό καί εθυκρισία, τό γωνιστικό στολόγιο ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ διαγράφουσα κ τν Διπτύχων της τούς κοινωνούντας μετά τν ντικανονικς «ποκατασταθέντων» ν σχίσματι λαϊκν, στήν Οκρανία, στοιχεται στούς θείους καί ερούς κανόνας Ι΄ καί ΙΑ΄τν γίων ποστόλων ο ποοι παναλαμβανόμενοι πό το Β΄ τς ν ντιοχεί Συνόδου, ποος χει νομαστική πικύρωσι πό τόν Β΄ τς Πενθέκτης Οκουμενικς Συνόδου, ποκτον καί ατοί οκουμενικό κρος.
Τέλος ντιλαμβανόμεθα λοι, τι εναι προτιμότερος πόλεμος πού νώνει μέ τόν Θεό, πό τήν ψευδοειρήνη πού χωρίζει πό Ατόν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)