8/1/21

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.1.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ο «ΣΤΑΛΙΝ» ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΣΕΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Τὸ “γαλλικὸ κλειδὶ» καὶ οἱ ἐπίδοξοι διάδοχοι. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
➢ Νὰ ἀποπεμφθῆ ὁ ὑπ. Ὑγείας διὰ τὰ «δῆθεν Χριστούγεννα». Ὁ Προκαθήμενος, ἀντί νά κατακεραυνώση τόν κ. Β. Κικίλια, παραδίδει Ἱ. Ναούς διά Ἐμβολιαστικά Κέντρα. Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου.
➢ Ἀστυνόμευσις τῶν ἀθῴων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ὁ παράφρων. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
➢ Σεβ. Δράμας: «Ἡ Ἐκκλησία κατεδαφίζεται».
➢ Σεβ. Ρόδου: «Νὰ σεβαστοῦμε ὅσους δὲν θέλουν νὰ ἐμβολιαστοῦν».
➢ Ἐκτρωματικὰ τὰ συνοδικὰ δίπτυχα 2021. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.
➢ Ἡ Παγκόσμιος Δικτατορία ἔρχεται - ἦλθεν! Ἀναζητοῦνται Ἡγέται, Ἐκκλησιαστικοὶ καὶ Πολιτικοὶ, ποὺ νὰ ἡγηθοῦν τῆς Νέας Ἀντιστάσεως.
➢ 200 χρόνια μετά. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, δρ. Ἱστορίας.
➢ Χρῆσις πολλῶν Λαβίδων θὰ δώση ἄλλοθι εἰς τοὺς ἀμφισβητοῦντας τὴν Θείαν Κοινωνίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ «Λάθος δρόμο πήραμε». Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.
➢ «Ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων» τῆς Κυβερνήσεως. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.
➢ Ἀποκρυπτογράφησις ἡρωϊσμῶν Ἀρχιεπισκόπου.
➢ «Ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν…». Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Ὁμότιμος Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ.
➢ Χ.Δ.: «Ἡ χώρα βρίσκεται σὲ καθεστὼς συνταγματικῆς ἐκτροπῆς».
➢ Τὸ «Οὐκρανικὸν» ἀποβαίνει ὑπὲρ τῆς Τουρκίας.
➢ Ἡ ΠτΔ ἀποκαθηλώνει ἐθνικὰ σύμβολα!
➢ Ὠμοφαγία καὶ χρυσὴ διατροφή. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)