18/9/10

Λίγο πριν το Διάλογο Ορθοδόξων – Παπικών στη Βιέννη -şi în traducere în limba română

Συνέρχεται στη Βιέννη προσεχώς και από τη Δευτέρα 20 έως την επόμενη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010 η Ολομέλεια της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών (Παπικών). Τους αντιπροσώπους της Μικτής Επιτροπής θα φιλοξενήσει ο Καρδινάλιος Christoph Schönborn. Η Ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος «Ὁ ρόλος τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν πρώτην Χιλιετίαν» που είχε ξεκινήσει κατά τις εργασίες της Επιτροπής στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2009.
Συμπρόεδρος από την πλευρά των Ορθοδόξων θα είναι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας) ενώ την Εκκλησία της Ελλάδος θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
Να σημειωθούν οι εξής απαραίτητες παρατηρήσεις - ερωτήματα:
1. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στην Κύπρο αρνήθηκε να συμμετάσχει η Εκκλησία της Βουλγαρίας, που απείχε μετά από σχετική Συνοδική απόφαση. Είναι δε άγνωστο τι θα πράξει στη φετινή συνεδρίαση σε δύο μέρες.......
2. Της συνεδρίασης της Επιτροπής προηγούνται συνήθως χωριστές συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων και των Παπικών. Είναι δε γνωστό ότι μεταξύ των Ορθοδόξων μελών δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τη θέση περί του παπικού πρωτείου. Ποια τελικά θα είναι η γραμμή που θα τηρήσουν οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι στο Διάλογο;
3. Των εργασιών της Επιτροπής κατά την προηγούμενη συνεδρία προηγήθηκαν χωριστά Θεία Λειτουργία των Ορθοδόξων στην οποία παρέστησαν οι Παπικοί και παπική «λειτουργία» στην οποία παρέστησαν οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι. Θα συνεχισθεί και αυτή τη φορά η τακτική των συμπροσευχών στα πλαίσια των εργασιών του Διαλόγου; Έχει πλέον καθιερωθεί η έναρξη των εργασιών να γίνεται με καταπάτηση των Ιερών Κανόνων που απαγορεύουν τις συμπροσευχές;
4. Είναι σχεδόν βέβαιο πως οι εργασίες της Επιτροπής αυτή τη φορά να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο. Αν κάτι τέτοιο δε συμβεί τότε θα αποκαλυφθεί το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται ο Διάλογος, όπως ήδη άρχισε να φαίνεται στην Κύπρο. Ποια θα είναι η περί του πρωτείου θέση που θα συνυπογράψουν οι Ορθόδοξοι με τους Παπικούς; Αναμένει αλήθεια κανείς μετάνοια των Παπικών και αποκήρυξη της παπικής κακοδοξίας του πρωτείου; Ή τελικά θα υπάρξει η γνωστή «συμβιβαστική» θεολογία του «πρωτείου διακονίας» του Πάπα;

Σε κάθε περίπτωση ο Διάλογος με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα πρόσωπα από τα οποία διεξάγεται δεν μπορεί να οδηγήσει στη σωτήρια για τους Παπικούς μετάνοια. Μόνος στόχος του, όπως όλα δείχνουν, είναι η προώθηση της οικουμενιστικής παγχριστιανικής ενότητας με αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Τέτοια όμως «ένωση» δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή από τον πιστό κλήρο και λαό που άγρυπνα παρακολουθεί τις κινήσεις των Παπικών και των Οικουμενιστών.
_______________________
Cu puţin înainte de Dialogul dintre ortodocşi şi catolici la Viena Se întruneşte la Viena în curând, adică de luni, 20 până în următoarea luni, 27 septembrie 2010 plenul Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici (papistaşi). Pe reprezentanţii Comisiei Mixte îi va găzdui cardinalul Christoph Schönborn. Plenul Comisiei va continua dezbaterea temei „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii în primul mileniu”, care a început în timpul lucrărilor Comisiei în Cipru, în octombrie 2009.
Co-preşedintele din partea ortodocşilor va fi Mitropolitul de Pergam, Ioannis (Zizioulas), în timp ce Biserica Eladei va fi reprezentată de Mitropolitul Hrisostomos de Messinia.
De semnalat următoarele sublinieri – întrebări indispensabile:
1. La întrunirea anterioară a Comisiei în Cipru, Biserica Bulgariei a refuzat să participe şi s-a abţinut în urma unei hotărâri sinodale în sensul acesta. Dar nu se ştie ce va face la întrunirea de anul acesta, adică peste două zile.
2. Întrunirea Comisiei este anticipată de obicei de întruniri separate ale reprezentanţelor ortodocşilor şi catolicilor. Este cunoscut că între membrii ortodocşi nu există o totală conglăsuire (acord) asupra tezei despre primatul papal. În final, care va fi linia pe care o vor păstra reprezentanţii ortodocşi la Dialog?
3. Lucrărilor Comisiei de la întrunirea anterioară le-au precedat separat Dumnezeiasca Liturghie a ortodocşilor, la care au fost de faţă şi papistaşii, şi „messa” catolică la care au fost de faţă reprezentanţii ortodocşi. Se va continua şi de data aceasta tactica rugăciunilor în comun în cadrul lucrărilor Dialogului? S-a consfinţit deja începutul lucrărilor prin încălcarea Sfintelor Canoane, care interzic rugăciunile în comun?
4. Este aproape sigur că lucrările Comisiei vor sfârşi de data aceasta cu un text comun. Dacă aşa ceva nu se va întâmpla, atunci se va evidenţia desăvârşitul impas la care duce Dialogul, aşa cum deja a început să se vadă în Cipru. Care va fi teza despre primat pe care o vor semna împreună ortodocşii cu catolicii? Chiar aşteaptă cineva pocăinţa catolicilor şi proclamarea ereziei (kakodoxiei) papale a primatului? Sau, în final, va exista cunoscuta teologie „conciliantă” a „primatului diaconal (de slujire)” al papei?
În orice caz, Dialogul, în termenii, condiţiile şi cu persoanele de către care este desfăşurat, nu poate să conducă la mântuitoarea pocăinţă pentru catolici. Singurul lui scop, după cum arată toate, este promovarea unităţii pan-creştine ecumeniste cu cedări şi compromisuri reciproce. Însă o astfel de „unire” nu poate fi acceptată vreodată de clerul şi poporul credincios care urmăreşte priveghelnic mişcările catolicilor şi ale ecumeniştilor.

(trad. Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2010/09/blog-post_9996.html)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)