28/8/14

200.000€ για το Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης

Απόσπασμα της Απόφασης του Υπ. Παιδείας
Χρηματοδοτούμε το Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€). Το ποσό αυτό βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ε.Φ. 19- 230, Κ.Α.Ε. 2469) οικονομικού έτους 2014.
...με σκοπό τη λειτουργία κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα ορθόδοξης παράδοσης και θεολογίας και ανάπτυξης του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού διαλόγου της Ορθοδοξίας.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)