12/2/19

Φώτης Μιχαήλ, Τό ΟΧΙ τῶν Ἐπισκόπων, πού θά τούς πάει κατευθεῖαν στόν Παράδεισο

Τό ΟΧΙ τν πισκόπων, 
πού θά τούς πάει κατευθεαν στόν Παράδεισο
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Στίς καθημερινές μας συναναστροφές, τόσο στίς παρέες σο καί στούς χώρους ργασίας, διαπιστώνουμε,
τι κάποιες πορίες καί κάποιες ντιδράσεις πιστν μέρα μέ τήν μέρα λο καί πληθαίνουν. πορίες καί ντιδράσεις πού βεβαιώνουν, τι τό ποίμνιο δέν ποτελεται πό βουλα καί νευρα προβατάκια, λλά πό ατεξούσια καί γρυπνα μέλη τς ρθοδόξου κκλησίας μας.
άν ρωτήσετε, πό πο ξεκιννε λες ατές ο πορίες καί ο ντιδράσεις, πάντηση εναι πλ, χι μως καί μονοφυσιτική: Πρτον πό τήν καθημερινή εδησεογραφία καί δεύτερον πό τήν καλή νησυχία τν γρηγορούντων καί προσευχομένων Πιστν τς γιωτάτης κκλησίας μας.
ταν γιά πρώτη φορά μικρή μου γενέτειρα πόλις πληροφορήθηκε τίς πονηρές συνθκες ργάνωσης τς ψευδοσυνόδου τς Κρήτης καί προπαντός τίς ντορθόδοξες ποφάσεις της, ν καί τά γεγονότα σαν κόμα νωπά, ντούτοις δέν μεινε τότε βουβή καί παθής. ντίδρασή της μολογιακή ταν μεση καί δυναμική: Οκογενειάρχες διακοσίων πενήντα  ρθοδόξων οκογενειν ψωσαν νυπόγραφη φωνή μολογίας Πίστεως, ποία πιδόθηκε στόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη τους καί ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε στό διαδίκτυο.
Σήμερα, πού ψευδοσύνοδος γέννησε λόκληρη σειρά ψυχοκτόνων κκλησιαστικν γεγονότων, πς ο χθεσινοί διακόσιοι πενντα μολογητές οκογενειάρχες νά μήν χουν γίνει χίλιοι καί παραπάνω;
Σήμερα, πού κκλησιαστική μας Παράδοση καί ρθόδοξη Δογματική Διδασκαλία περιφρονονται προκάλυπτα πλέον καί ναίσχυντα, πς νά μήν προκληθον πορίες καί ντιδράσεις;
Σήμερα, πού τό σχσμα μεταμορφώνεται ‘’πατριαρχικ δόγματι’’ σέ ‘’νότητα’’, πς νά μήν προκύψουν ρωτήματα καί νστάσεις;
Σήμερα, πού περιβόητη πατριαρχική ναγνώριση τς σχισματικς καί νυπόστατης Οκρανικς ‘’κκλησίας’’ διχάζει τό Περιβόλι τς Παναγις μας, πς νά μήν πυκνώσουν ο τάξεις τν Πιστν πού πορον, πού νησυχον, πού προβληματίζονται καί πού τοιμάζονται σιωπηλά μέν, λλά Θεοκινήτως δυναμικά, γιά γενναες μολογιακές ποφάσεις;
Σήμερα, πού τό Πατριαρχεο τς Μόσχας, μέ φορμή τήν φαναριώτικη ναγνώριση τς νέας σχισματικς Οκρανικς ‘’κκλησίας’’, χαρακτηρίζει τό Πατριαρχεο μας σχισματικό καί παγορεύει στούς πιστούς του νά κοινωνον στίς κκλησίες τίς δικές μας, πς νά μήν προκύψουν ελογες πορίες, καί πς νά μήν νατείλουν δυναμικότερες καί μαζικότερες ντιδράσεις πιστν;
Σήμερα, πού μέ φορμή τό Οκρανικό, ρχεται Πατριάρχης Σερβίας καί δηλώνει δημοσίως, τι δέν χουμε νάγκη πό πάπα τς νατολς, πς εναι δυνατόν στίς κκλησιολογικές συνειδήσεις τν πιστν νά μήν δημιουργηθον ρωτήματα καί ντιδράσεις;
Σήμερα, πού τήν φαναριώτικη πόδοση ‘’κανονικότητας’’ στήν σχισματική ‘’κκλησία’’ τς Οκρανίας δέν τήν ποδέχεται καί δέν τήν ναγνωρίζει οτε μία πό τίς πόλοιπες 14  ρθόδοξες κκλησίες, πς νά μήν ξεπεταχτον πό τά στήθη τν πιστν ρωτήματα καί ντιδράσεις;
Σήμερα, πού κάποιοι ‘’πίσκοποι’’ καί κάποιοι ‘’γιορείτες γούμενοι’’ συμπροσεύχονται δημοσίως στόν Αλλάχ παρέα μέ μάμη, πς νά μήν γερθον κύματα ρωτήσεων καί ντιδράσεων;
Ο ρμόδιοι γνωρίζουν σφαλς, τι χάρις στίς περάνθρωπες προσπάθειες τν συνεργατν τους ξομολόγων πνευματικν, ο ντιδράσεις τν περισσοτέρων πιστν παραμένουν πρός τό παρόν σωτερικές. Ατό, μως, π’ τι φαίνεται, δέν θά κρατήσει καί γιά πολύ. Καί τοτο, διότι τά ρωτήματα καί ο πορίες μπορε νά μήν χουν παντηθε πισήμως πό τούς θύνοντες, χουν μως παντηθε κατά Θεία δωρεά στίς κατ’ δίαν συζητήσεις μέ παραδοσιακούς πνευματικούς, στίς συναναστροφές τν πιστν μεταξύ τους καί προπαντός μέσ  διαδικτύου.
Εναι λίου φαεινότερον, τι πιτούτου καθυστέρηση λήψεως ποφάσεων πό τήν εραρχία μας στά προαναφερθέντα θέματα, τά ποα θέματα πτονται τς σωτηρίας μας,  οτε τούς εράρχες μας φελε οτε καί τούς πιστούς. Μονάχα ναν φελε καί χαροποιε: Τόν μισόκαλον.
Λοιπόν, δού σύγκλησις Συνόδου τς εραρχίας τς λλάδος, δού καί ο θεοπρεπες ποφάσεις. λαός το Θεο, γιά σους δέν ζον σέ περιβάλλοντα ποστειρωμένα, βρίσκεται σέ κατάσταση ναγώνιας ναμονς. Εναι καζάνι πού βράζει. άν τό καζάνι κτιναχθε, θά καε πολύς κόσμος.
 Γι’ ατό, σοι πό τούς πισκόπους μας δέν εναι μπλεγμένοι μέ περίεργες όργανώσεις καί σοι συναισθάνονται κόμη τήν βαρύτητα καί τό μεγαλεο τς θεόσδοτης ποιμαντικς τους ποστολς, ς μήν διστάσουν νά μιμηθον τούς γίους μας Πατέρες. ς μήν διστάσουν νά βροντοφωνάξουν τό ΟΧΙ, πού θά τους πάει κατευθεαν στόν Παράδεισο. Διαφορετικά, τό κρίμα τς πώλειας ψυχν θά τό φορτωθον λόκληρο στό λαιμό τους. Σωστή κόλαση, δηλαδή.  τσι λένε ο γιοι τς Πίστεώς μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)