12/5/19

Βόρεια Μακεδονία αποκαλεί τα Σκόπια το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Εκδόθηκε χθες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Συνόδου από την Πέμπτη 9 έως το Σάββατο 11 Μαΐου.
Πέραν της εκλογής νέων Αρχιεπισκόπων Αυστραλίας και Αμερικής η Σύνοδος ασχολήθηκε με το ζήτημα της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων και συγκεκριμένα με την έκκλητο προσφυγή που έχει αυτή απευθύνει προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Το Ανακοινωθέν υιοθετεί την ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» για το κράτος των Σκοπίων και επιπλέον γεννά πλείστες ανησυχίες σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο καθώς διαφαίνεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κινείται στην οδό που ακολούθησε στην Ουκρανία και για τους σχισματικούς των Σκοπίων. 
Να σημειωθεί ότι σε παρόμοιο Ανακοινωθέν για το ίδιο θέμα, ένα χρόνο πριν, στις 30 Μαΐου 2018, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε χρησιμοποιήσει την φράση «τῆς ἐν σχίσματι Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων».

Το Ανακοινωθέν της 11ης Μαΐου 2019 του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Πέμπτης, 9ης, μέχρι καί τοῦ Σαββάτου, 11ης τ.μ. Μαΐου 2019.
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Συγκεκριμένως, ὡς ἀνεκοινώθη ἤδη, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προέβη εἰς πλήρωσιν τῶν Ἱερῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Αὐστραλίας καί Ἀμερικῆς καί συνεζήτησε, μεταξύ ἄλλων, καί ἐπί τῆς ἐν καιρῷ ὑποβληθείσης ἐκκλήτου προσφυγῆς τῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ ἐν σχίσματι διατελούσης, τό γε νῦν ἔχον, Ἐκκλησίας.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Μαΐου 2019
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)