4/5/21

Πασχάλιες ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

 

«Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙

ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς

ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος.»  

Κατηχητικός Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

εὔχεται νὰ ζοῦμε ὅλοι ὅπως διακηρύττουμε, δηλαδή μέ τήν βεβαιότητα τῆς αἰώνιας ζωῆς, διότι ὁ Χριστός «ἐσκύλευσε τόν ἅδην κατελθών εἰς τόν ἅδην… καί ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)