7/5/11

Ερωτήματα του κ. Αναστάσιου Μαρίνου για τα Θρησκευτικά και την Υπουργό Παιδείας

Ο «Ορθόδοξος Τύπος» στο τελευταίο του φύλλο (6/5/2011) και στη στήλη «Γεγονότα και Σχόλια» μεταφέρει με μικρό σχολιασμό αποσπάσματα από άρθρο του κ. Αναστάσιου Μαρίνου, Δρος Ν. καί Αντιπροέδρου ΣτΕ ε.τ., για τα Θρησκευτικά και τη στάση της Υπουργού Παιδείας απέναντι στο μάθημα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε ολόκληρο το συγκεκριμένο άρθρο του κ. Αν. Μαρίνου. Μεταφέρουμε όμως εδώ το σχετικό σχόλιο του «Ορθοδόξου Τύπου».
«ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙ;»
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ το ἄρθρον τοῦ κ. Ἀναστασίου Ν. Μαρίνου, Δρος Ν. καί Ἀντιπροέδρου ΣτΕ ἐ.τ. διά τά θρησκευτικά καί τήν ὑπουργόν Παιδείας. Μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει: «Ὅταν ἡ κα Διαμαντοπούλου ἐπείσθη ὅτι δεν εἶναι εὔκολη ἡ ὁλοκληρωτική κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως ἐπιζητοῦσε, σκέφθηκε νά ἀκολουθήσει ἄλλην ὁδόν και ἄρχισε νά λανσάρει διαφορετικήν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος, βοηθουμένη πρός τοῦτο καί ἀπό εἰδικούς συμβούλους...Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔχει διακηρύξει μέ τρεῖς ὁμόφωνες ἀποφάσεις του ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, νά διδάσκεται στά σχολεῖα σύμφωνα μέ τό Ὀρθόδοξο χριστιανικό δόγμα καί νά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητές… Ἐσκέφθη λοιπόν νά προχωρήσει στην κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἐν μέρει. Καί τέλος, στήν Γ´ τάξη τοῦ Λυκείου θά διδάσκεται τό ἴδιο μάθημα ὡς μάθημα ἐπιλογῆς καί ὄχι ὡς ὑποχρεωτικό. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, εὔλογα ἀναρωτιέται κάθε Ἕλληνας πολίτης, ἀκόμα καί αὐτός πού δέν ἔχει ἀντιρρήσεις γιά την κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Γιά ποιόν ἆραγε λόγον ἐπιμένει ἡ κα Διαμαντοπούλου στήν ἔμμεση κατάργηση αὐτοῦ τοῦ μαθήματος, πού θά θέσει σέ κίνδυνο τήν ἐθνική ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων; Σέ τί τήν ἐνοχλεῖ ἡ διδασκαλία του; Ποιος εἶναι ὁ σκοπός τόν ὁποῖον ἐπιδιώκει ἤ ἐντολές ποίων ἐκτελεῖ;Ὑπάρχει κάποιο σχέδιο;… Γιατί λοιπόν ἐπανέρχεται σήμερα ἡ κα Διαμαντοπούλου ἐπί τοῦ θέματος; Θά εἶμαι πολύ ἀφελής, ἐάν πιστεύω ὅτι ἡ κα Διαμαντοπούλου θά μᾶς δώσει κάποιαν ἱκανοποιητικήν ἀπάντηση;».Νομίζομεν ὅτι αἱ ἀπαντήσεις εὑρίσκονται εἱς τάς δύο ἐρωτήσεις τοῦ κ. Μαρίνου: «Ἐντολές ποίων ἐκτελεῖ;», καί «Ποῖος λόγος τό ἐπιβάλλει; Ποῖος τό ζητεῖ;», «Ὁ νοῶν νοείτω»! Καί «τοῖς φρονίμοις ὀλίγα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)