31/7/13

Ο Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας προς τον Πρωθυπουργό για την κατάργηση της Κυριακής αργίας

Ἐν Δελβινακίῳ τῆ 17ῃ Ἰουλίου 2013
Ἐξοχώτατον
κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Εἰς Ἀθήνας
Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Σᾶς γράφω τὸ παρὸν μὲ πολὺν πόνον καὶ μεγάλην ἀγωνίαν, ἐξ αἰτίας τῆς προωθήσεως τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν κατάργησιν τῆς Κυριακῆς ἀργίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγορᾶς. Ἀδυνατῶ δὲ νὰ κατανοήσω τὴν κατεπείγουσαν διαδικασίαν προωθήσεως τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου. Διότι ὑπάρχει βάσιμος ὁ φόβος νὰ κλείσουν ὅσα ἀπὸ τὰ μικρὰ καταστήματα ἀντέχουν ἀκόμη εἰς τὴν λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς ἐξαθλιώσεως τῆς Πατρίδος μας. Ἤδη, φθάνουν εἰς ἡμᾶς δραματικαὶ ἐκκλήσεις μικροεμπόρων, οἱ ὁποῖοι κατ’ οὐδένα λόγον θέλουν νὰ παραδοθοῦν τὰ καταστήματά των εἰς τοὺς «μεγαλοκαρχαρίας» τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα

Tα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα
Προβάδισμα στην αξιολόγηση εξασφαλίζουν οι υπάλληλοι του Δημοσίου που διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα. Η υπουργική εγκύκλιος, με βάση την οποία θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 8.290 εργαζόμενοι, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας
Η μοριοδότηση του τρόπου πρόσληψης και η ενίσχυση της βαθμολογίας των τυπικών προσόντων (πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων)

Βιβλίο του Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέου για τον μακαριστό Μητροπολίτη Σεβαστιανό

Ὑψιπέτης Ἀετός
Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπολεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
(1922 – 1994)
Ἀπὸ τον Πρόλογο τοῦ Βιβλίου
Στὶς 12 Δεκεμβρίου 1994, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἀναχώρησε γιὰ τὴν αἰ­ωνιότητα. Καὶ παρ’ ὅτι πέρασαν κιόλας περισσότερα ἀπὸ δεκαοκτὼ χρόνια, ἡ μορφή του καὶ τὸ ἔργο του βρίσκονται πάντα στὴν ἐπικαιρότητα. Πολλοὶ ποὺ τὸν ἐγνώριζαν καὶ τὸν ἀγαποῦσαν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἁπλῶς ἔχουν ἀκούσει χωρὶς νὰ τὸν ἔχουν συνατήσει ποτέ, θέλουν νὰ πληρο­φορηθοῦν γιὰ τὸν ἱερὸ ἄνδρα.
Βέβαια, τὶ καὶ ποιὸς ἦταν ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἵσως ποτὲ κανεὶς δὲν θὰ μπορὲσῃ νὰ παρουσιάσῃ. Ὅμως, ἐπειδὴ ἐπίμονα ζητοῦν νὰ μάθουν γι’ αὐ­τόν, ἀποφασίστηκε νὰ χαραχθοῦν λίγες σχετικῶς γραμμὲς ἀπὸ τὴν δραστηριότητά του ὡς Μητροπο­λί­του Δρυϊνουπόλεως, κυρίως ἀπὸ ὅσα διασώζει ἡ μνήμη καὶ σὰν «ἀντίδωρο» εὐγνω­μοσύνης, γιὰ ὅσα ἐκεῖνος μᾶς προσέφερε, ἀλλὰ καὶ σὰν χρέος ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία, στὸ Ἔθνος καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Ο αυτοκρατορικός Παρακλητικός Κανόνας

Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης
Ο αυτοκρατορικός Παρακλητικός Κανόνας
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Τις μισές από τις δεκαπέντε ημέρες πριν από την εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ψάλλεται ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας. Πρόκειται για εξαιρετικής έμπνευσης εκκλησιαστικό ύμνο του αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεοδώρου Β΄ Δούκα Λασκάρεως, υιού του μεγάλου πατέρα του, αυτοκράτορα Αγίου Ιωάννη Βατάτζη. Από τους ειδικούς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα της ύστερης Βυζαντινής περιόδου και είναι γραμμένο σε πρώτο ενικό πρόσωπο, κάτι όχι σύνηθες.
          Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Β΄ Δούκας Λάσκαρης ανήλθε στον θρόνο της Νικαίας το 1254, σε ηλικία 32 ετών και απεβίωσε τέσσερα χρόνια μετά. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει απολύτως εξακριβωθεί. Λέγεται ότι έπασχε από ανίατη ασθένεια, που τον οδήγησε στον τάφο, όμως δεν ήσαν λίγοι όσοι επιδίωξαν τον θάνατό του, μεταξύ των οποίων πιθανολογείται ότι ήταν και ο Μιχαήλ Παλαιολόγος.

Τα ονόματα των 2.122 εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα

Δημοσιεύτηκε πριν λίγο στη Διαύγεια η απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Διαπίστωση κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)» . Το σχετικό έγγραφο περιέχει λίστα με τα ονόματα των 2.122 εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Δείτε τα ονόματα:

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα

Δημοσιεύτηκε πριν λίγο στη Διαύγεια η απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Εξαίρεση εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/23-7-2013 )». Το σχετικό έγγραφο περιέχει λίστα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που εξαιρούνται από την α΄ φάση διαθεσιμότητας.
Συνολικά εξαιρούνται 302 εκπαιδευτικοί και 25 καθηγητές της Σιβιτανιδείου Σχολής.
Δείτε τα ονόματα:

Μέσα στην εβδομάδα η εγκύκλιος για τους αναπληρωτές

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για την πρόσληψη 8.000 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τους δασκάλους και καθηγητές που επιθυμούν να απασχοληθούν ως αναπληρωτές στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, θα προσληφθούν 2.000 αναπληρωτές με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και άλλοι 6.000 μέσω ΕΣΠΑ.

Μέχρι τέλος της εβδομάδας τα σχέδια για Νέο και Τεχνικό Λύκειο

Μέχρι τέλος της εβδομάδας τα σχέδια για Νέο και Τεχνικό Λύκειο
Θα κατατεθούν στη Βουλή και οι εγκύκλιοι για τις μετατάξεις και τους αναπληρωτές
Με πυρετώδεις ρυθμούς λειτουργεί το υπουργείο Παιδείας, ώστε να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος της εβδομάδας το σχέδιο νόμου για το Νέο και το Τεχνολογικό Λύκειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου το νομοσχέδιο θα κατατεθεί ως το τέλος της εβδομάδας αυτής για να τεθεί στη διαδικασία της διαβούλευσης και θα συζητηθεί στο δεύτερο θερινό τμήμα της Βουλής, το οποίο θα αναλάβει μετά τις 20 Αυγούστου - την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Αυγούστου, ολοκληρώνονται οι εργασίες του πρώτου θερινού τμήματος.

Μητρόπολη Πειραιώς: Μισθοί κληρικών, εκκλησιαστική περιουσία - Μερικές αλήθειες

  Ἐν Πειραιεῖ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΜΙΣΘΟΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Υπό Αντωνίου Κασιμάτη, Δικηγόρου
Νομικού Συμβούλου Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς
Κάθε φορά που θέλει η εξουσία να αποπροσανατολίσει από τα καυτά και υπαρκτά προβλήματα που η ίδια δημιούργησε, επανέρχεται στην επικαιρότητα η εκκλησιαστική περιουσία και η από το κράτος μισθοδοσία των Ιερέων.

Δημόσιο: με ποια κριτήρια θα γίνεται η αξιολόγηση και η διαθεσιμότητα

- Σήμερα η λίστα με τις υπηρεσίες απ' όπου θα προέλθουν οι υπάλληλοι που θα βγουν σε διαθεσιμότητα
- 8.211 υπάλληλοι στο στόχαστρο και 1.500... εφεδρικοί για να “κλείσει” ο αριθμός των 12.500
- Πτυχίο και πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δίνουν τα περισσότερα μόρια στους υπαλλήλους
- Αρνητικό βαθμό θα παίρνουν πόσοι έχουν πειθαρχικές παραβάσεις
- Υπάλληλοι χωρίς πτυχίο και με συμβάσεις κινδυνεύουν περισσότερο
Αρχίζει σήμερα η δεύτερη φάση της διαθεσιμότητας στο Δημόσιο.

Συνεχείς αναβολές της κατάθεσης του νομοσχεδίου για το νέο Λύκειο

Δεν κατατέθηκε ακόμη στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας την περασμένη εβδομάδα ότι επίκειται άμεση κατάθεσή του. Πληροφορίες μάλιστα του esos.gr αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο η ψήφιση του σχεδίου Νόμου να γίνει μετά της 26 Αυγούστου , από το 2ο Θερινό Τμήμα της Βουλής.
Εκτός από τον χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου άγνωστο παραμένει και το περιεχόμενό του.

30/7/13

Λήγει η πρώτη προθεσμία για τη διαθεσιμότητα

Μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι όλα τα υπουργεία πρέπει να έχουν στείλει αναλυτικές καταστάσεις με τις θέσεις που καταργούνται και τον αριθμό των υπαλλήλων που τίθεται σε διαθεσιμότητα.
Οι εξελίξεις στον τομέα είναι ραγδαίες καθώς έχουν τεθεί ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα ώστε να προλάβει η χώρα τις ημερομηνίες για τις οποίες έχει δεσμευτεί έναντι της τρόικας
Έτσι οι γραμματείς των υπουργείων θα πρέπει να στείλουν στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών όλα τα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα,

Κωνσταντίνος Χολέβας, Είχαμε κάποτε μια ωραία ελληνική γλώσσα

ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΠΟΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Τα ελληνικά ήταν και παραμένουν μία δύσκολη γλώσσα. Υπήρχε, όμως, στα παλαιότερα χρόνια μία ηθική υποχρέωση των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης να μιλούν και να γράφουν σωστά ελληνικά. Για να δείχνουν τον σεβασμό τους προς την πανάρχαια γλώσσα μας και για να γίνονται παράδειγμα προς μίμησιν από τον λαό. Σήμερα δυστυχώς ακούμε και διαβάζουμε σοβαρά γλωσσικά ολισθήματα από –υποτίθεται- μορφωμένους ανθρώπους. Καταγράφω χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:

Μητσοτάκης: 15.000 απολύσεις μέχρι το 2014


Το βίντεο από Newsbeast.gr
Διαβεβαιώσεις ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μπήκαν στο Δημόσιο με προσόντα και με αξιοκρατικές διαδικασίες δεν κινδυνεύουν έδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

29/7/13

Τα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
«Ασπίδα» πτυχία, προσόντα και το «σκληρό» ΑΣΕΠ
Τα πτυχία και το «σκληρό» ΑΣΕΠ θα αποτελούν «ασπίδα» για τη διαθεσιμότητα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και θα μοριοδοτούνται περισσότερο από την προϋπηρεσία, σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης του προσωπικού, που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο της ΣΦΕΒΑ

Σ.Φ.Ε..Β.Α.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Κόνιτσα 28 Ιουλίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 26 - 28 Ιουλίου 2013, στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Γκούρας, στο Αηδονοχώρι Κονίτσης, το ετήσιο Σεμινάριο Στελεχών τής ΣΦΕΒΑ υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέου.
Έγινε επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος και επαναβεβαιώθηκε η θέση ότι το Βορειοηπειρωτικό συνιστά ενεργό εθνικό ζήτημα, το οποίο συναρτάται άμεσα τόσο με την πλήρη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών όσο και με τα γενικότερα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Έως την Τετάρτη τα πρώτα στοιχεία για τις υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους θα εφαρμοστεί η διαθεσιμότητα

Ωρα μηδέν για τη διαθεσιμότητα
Έως την Τετάρτη τα πρώτα στοιχεία για τις υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους θα μπει μαχαίρι στις θέσεις
Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για τον προσδιορισμό των θέσεων που θα καταργηθούν το επόμενο διάστημα, οδηγώντας στη διαθεσιμότητα χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να προωθηθεί και η υπουργική απόφαση για τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων και τη μοριοδότησή τους.

Επίθεση στο Κονάκι της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

Έξω από το Κονάκι της Μονής Εσφιγμένου
Επέμβαση πραγματοποίησαν σήμερα στο Κονάκι της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου δυνάμεις των ΜΑΤ. Εδώ και αρκετές ημέρες πληροφορίες ήθελαν την κυβέρνηση να έχει δώσει το πράσινο φως για την επέμβαση αυτή ενώ το Κονάκι βρισκόταν σε διαρκή αστυνομικό κλοιό. Οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου τόνιζαν μεταξύ άλλων σε Ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν λίγες μέρες:
«Μας επιδόθηκε εντολή εκκένωσης του αντιπροσωπείου μας στις Καρυές. Δεν θα φύγουμε από το κονάκι μας, επειδή η νέα αδελφότητα θέλει με εργασίες να δικαιολογήσει ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ο τόπος μετανοίας μας και εγκαταβιούμε σε αυτό σαν αδελφότητα αιώνες,

Τα πτυχία και το «σκληρό» ΑΣΕΠ θα αποτελούν «ασπίδα» για τη διαθεσιμότητα

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
«Ασπίδα» πτυχία, προσόντα και το «σκληρό» ΑΣΕΠ
Τα πτυχία και το «σκληρό» ΑΣΕΠ θα αποτελούν «ασπίδα» για τη διαθεσιμότητα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και θα μοριοδοτούνται περισσότερο από την προϋπηρεσία, σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης του προσωπικού, που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

28/7/13

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, 1) Η θεραπεία των δαιμονιζομένων των Γεργεσηνών και εκσυγχρονιστικές σκέψεις 2) Η Οσία Ειρήνη Ηγουμένη της Χρυσοβαλάντου


www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr

Το σχέδιο για το νέο Λύκειο όπως το παρουσιάζει το ΕΘΝΟΣ

Όλο το σχέδιο για το νέο λύκειο 
και τις πανελλαδικές
Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέμβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόμου, που παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά το «Εθνος της Κυριακής», και έχει τον φιλόδοξο στόχο να εφαρμοστεί στην Α΄ τάξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές 
Μειώνονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και οι κατευθύνσεις σπουδών, αποσυνδέεται το απολυτήριο του λυκείου από τις Πανελλαδικές,

Απεβίωσε ξαφνικά καθηγήτρια που είχε τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Η συνδικαλίστρια καθηγήτρια νοσηλευτικής είχε τεθεί πρόσφατα σε καθεστώς διαθεσιμότητας από το υπουργείο Παιδείας.
Συγκλονισμένη είναι από το απόγευμα του Σαββάτου η εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισας, καθώς πέθανε ξαφνικά η καθηγήτρια νοσηλευτικής στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου και συνδικαλίστρια με το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Κλαίρη (Κλεοπάτρα) Καψαχάτη.
Η Κλαίρη ένιωσε αδιαθεσία στις 6 σήμερα το απόγευμα ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, έχασε τις αισθήσεις της και στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το σχέδιο για το νέο γενικό λύκειο

ΣΧΕΔΙΟ
Ολική ανατροπή στο λύκειο
Ολική ανατροπή στο λύκειο από το Σεπτέμβριο που έρχεται. Το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόμου και έχει τον φιλόδοξο στόχο να εφαρμοστεί στην Α΄ τάξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Στο σχέδιο προβλέπεται να μειωθούν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και οι κατευθύνσεις σπουδών, αποσυνδέεται το απολυτήριο του λυκείου από τις Πανελλαδικές, ενισχύεται η εξειδίκευση στη Γ' λυκείου και ιδρύεται Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που θα ελέγχει τα πάντα γύρω από τις εισαγωγικές των υποψηφίων για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η έννοια της ειρήνης

Εν Πειραιεί 27-7-2013
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος,
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
Τό όνομα της σήμερον εορταζομένης οσίας και θεοφόρου μητρός ημών Ειρήνης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής του Χρυσοβαλάντου, μάς παρέχει τήν ευκαιρία νά εντρυφήσουμε στήν έννοια του όρου «ειρήνη» και να ομιλήσουμε περί της ειρήνης.
Εκ προοιμίου οφείλουμε νά πούμε ότι η ειρήνη, όπως και οι άλλες έννοιες (η αλήθεια, η ζωή, η ελπίδα, η αγάπη, η σοφία κ.λπ.) δέν είναι μία αφηρημένη και απρόσωπη έννοια. Γιά τήν Ορθόδοξη Εκκλησία μας τίποτε δέν είναι απρόσωπο και αφηρημένο. Όλα είναι συγκεκριμένα και προσωποιημένα. Όλα έχουν τήν αναφορά τους στό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι, λοιπόν, και η ειρήνη είναι προσωποποιημένη και αναφέρεται στόν Χριστό.

Κωνσταντίνος Χολέβας, Ο Ελληνισμός και η εποχή του Ειρηνικού ωκεανού

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Από τη δεκαετία του 1990 στην αμερικανική αρθρογραφία περί εξωτερικής πολιτικής ο όρος Pacific Rim -δηλαδή οι ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού- κατέκτησε σημαντική θέση. Οι αναλυτές των γεωστρατηγικών επιλογών των ΗΠΑ τόνιζαν ότι το μέλλον βρίσκεται περισσότερο στον Ειρηνικό Ωκεανό παρά στην Ευρώπη και ότι οι ΗΠΑ πρέπει εκεί να στρέψουν τα οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά ενδιαφέροντά τους. Η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας και της Κορέας, η ύπαρξη επιστημονικού δυναμικού με ειδίκευση στην πληροφορική και στις νέες τεχνολογίες,

Ομιλία π. Νικολάου Μανώλη, Η εργασία της Κυριακής είναι βλασφημία των αντιχρίστων στην Ορθόδοξη Παράδοση

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Ὁμιλία μὲ τὸ ἐπίκαιρο θέμα: «Οἱ Ὑπουργοὶ Χατζηδάκης καὶ Σκορδάς βλασφημοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση ὡς ἀντίχριστοι». Ὁμιλητής ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης.
Ἡ Ὁμιλία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τετάρτη 7 Αὐγούστου στὶς 7.30 μμ., στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἡλιού τῆς Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, στὴν διεύθυνση, Ὀλυμπιάδος 53 (ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ναό).

27/7/13

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ο Απόστολος Παύλος παράδειγμα ορθού πατριωτισμού

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής E' Ματθαίου
(Ρωμ. Ι΄ 1-10)
Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος,
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης
e-mail: ioil.konitsa@gmail.com
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία, ακόμα και από ανθρώπους που φαίνεται να διατηρούν σχέση με την Εκκλησία, για το εάν ο Χριστιανός μπορεί και πρέπει να είναι και πατριώτης. Και υπάρχουν και νέοι κυρίως άνθρωποι, που έχουν πιστέψει ότι ο πατριωτισμός είναι κάτι που οδηγεί τον άνθρωπο σε «καλούπια» και που ακυρώνει την οικουμενικότητα του Χριστιανισμού.
Βεβαίως το θέμα δεν αποτελεί άλυτο πρόβλημα, αφού η Εκκλησία μας κατευθύνει στην ορθή οδό και μας υποδεικνύει την λύση του θέματος διά του λόγου του Θεού.
Αυτό λοιπόν το θέμα του αγνού και πνευματικού πατριωτισμού, βλέπουμε να το αγγίζει κατά έναν πολύ συγκινητικό τρόπο ο Απόστολος Παύλος.

1.500 υπάλληλοι από το Υπουργείο Παιδείας στη λίστα της διαθεσιμότητας μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ
Ολη η λίστα των διαθεσίμων στα υπουργεία
Τα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Παιδείας θα σηκώσουν το κύριο βάρος της διαθεσιμότητας στο «δεύτερο κύμα» του Σεπτεμβρίου. Μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις στα υπουργεία Μεταφορών, Υποδομών και Εργασίας. Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνεται με μοριοδοτημένη καταγραφή των προσόντων εκείνων που θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς.
Οριστικοποιήθηκε η κατανομή σε όλα τα
υπουργεία των 9.820 υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Πέμπτη με τη συμμετοχή όλων των γενικών γραμματέων των υπουργείων, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά και παρουσία του αρμόδιου υπουργού Κυρ. Μητσοτάκη.
Η λίστα που παρουσιάζει σήμερα το «Eθνος»

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Θεολογία και ιατρική

Εν Πειραιεί 26-7-2013
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος,
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
Όπως είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ο άγιος ένδοξος μεγαλομάρτυς καί ιαματικός Παντελεήμων εξασκούσε τήν τέχνη της ιατρικής, ήταν ιατρός. Τήν ιατρική τέχνη των σωμάτων τήν έμαθε από κάποιον Ευφρόσυνο, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη φήμη καί δόξα καί φαινόταν ότι έφθασε στό άκρο της ιατρικής, ενώ τήν κατά Χριστόν ιατρική τέχνη της ψυχής τήν έμαθε από τόν άγιο Ερμόλαο, πού ήταν ιερεύς της Εκκλησίας της Νικομήδειας, καί του οποίου τήν μνήμη εορτάσαμε χθές. Τό γεγονός αυτό μάς παρέχει εύκαιρον αφορμή, γιά νά ομιλήσουμε σήμερα περί της σχέσεως επιστήμης καί θεολογίας καί πιό συγκεκριμένα περί της σχέσεως ιατρικής καί θεολογίας.
Ευθύς εξ αρχής πρέπει νά πούμε ότι επιστήμη καί θεολογία εκ της φύσεώς τους δέν συγκρούονται˙ δέν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης καί θεολογίας.

26/7/13

Ο Στουρνάρας προαναγγέλλει απολύσεις εκπαιδευτικών και συνέχεια διαθεσιμότητας

Αδιέξοδη ήταν η συνάντηση του προεδρείου της ΟΛΜΕ με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα το μεσημέρι της Παρασκευής.
Σύμφωνα με όσα μετέφερε μετά την συνάντηση το προεδρείο της ΟΛΜΕ, ο κ Στουρνάρας δεν δεσμεύτηκε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, και μάλιστα αντί για αυτό τους απάντησε ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν 4000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων ενώ τον επόμενο χρόνο θα απολυθούν 11.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ απειλεί ότι από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν δυναμικές κινητοποιήσεις.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η αγία Παρασκευή και η παναίρεση του διαθρησκειακού οικουμενισμού

Εν Πειραιεί 25-7-2013
Η ΑΓΙΑ ΕΝΔΟΞΟΣ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος,
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
Τό θέμα μας σήμερα, αγαπητοί μου, είναι «η αγία ένδοξος οσιοπαρθενομάρτυς του Χριστού Παρασκευή και η παναίρεση του διαθρησκειακού οικουμενισμού».Ευλόγως, βέβαια, μπορεί κανείς νά αναρωτηθεί˙ «Τί σχέση μπορεί νά έχει η αγία ένδοξος oσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή μέ την παναίρεση του διαθρησκειακού οικουμενισμού»;

25/7/13

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ο Θεός και οι «θεοί»

Γέρων Πορφύριος
Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΘΕΟΙ»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΠΟΛΛΟΙ εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δηλώνουν δημοσίως ὅτι δὲν πιστεύουν στὸν Θεό. Ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὶς ἐντολές του καὶ ἐπιλέγουν τοὺς «θεοποιημένους» συνανθρώπους τους. Παρατηρεῖται ἕνας παραλογισμὸς στὶς προτιμήσεις τους. Πίστη στὸ Θεό, ὄχι. Πίστη στὰ χαρίσματα τῶν «θεοποιημένων» ἀνθρώπων, ναί.
Οἱ ἄπιστοι δέχονται μὲ ἐμπιστοσύνη τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τοὺς ταιριάζουν, ἐνῶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀποστρέφονται. Τοὺς ἐμπαθεῖς καὶ ἁμαρτωλοὺς τοὺς ἔχουν ὡς παραδείγματα ζωῆς. Τοὺς καλοὺς καὶ ταπεινοὺς ὡς παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν. Ἔχουν ὡς Θεοὺς πολιτικούς, ἀξιωματικούς, ἠθοποιούς, τραγουδιστές, λοιποὺς καλλιτέχνες, ἀθλητές, ποδοσφαιριστές κ.ἄ. Γι᾽ αὐτοὺς μιλοῦν, αὐτοὺς θαυμάζουν, αὐτοὺς μιμοῦνται, τέτοιοι θέλουν νὰ γίνουν καὶ αὐτοί, ἀλλὰ καί τὰ παιδιά τους!

Προκλητικὴ «Μαριολογία» εἰς τὴν «θρονικὴν» παπικὴν ἑορτήν!

ΜΙΑΣ καὶ μιλᾶμε γιὰ τὶς καινοφανεῖς «θρονικὲς ἑορτές», ἂς δοῦμε τί ἔγινε στὴ «μήτρα», ποὺ τὶς γέννησε στὸ Βατικανό. Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος διοργάνωσε ὁ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ» καὶ «διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου» πάπας, λαμπροὺς «θρονικοὺς ἑορτασμοὺς» μὲ τὴ συμμετοχὴ πολυμελοῦς ἀντιπροσωπίας τοῦ Φαναρίου. Δεῖτε τι εἶπε ὁ «ποντίφικας»: «Νὰ στείλουμε τὶς ἐγκάρδιες εὐχές μας καὶ νὰ προσευχηθοῦμε στὴ Θεοτόκο γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο» (Ἱστοσελίδα: ΤΑ ΝΕΑ).

Όλα τα υπουργεία θα συμμετέχουν στο δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας (μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου), λέει η κυβέρνηση

Ολοκληρώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό ο σχεδιασμός για το δεύτερο κύμα κινητικότητας.
Ο πρωθυπουργός που προήδρευσε στη σύσκεψη έδωσε τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση όσον αφορά τις αλλαγές στο δημόσιο και την κινητικότητα.
Ο πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη να υλοποιηθούν άμεσα οι δεσμεύσεις και να προχωρήσουν οι αλλαγές, οι οποίες, όπως είπε, δεν θα πρέπει να είναι πλέον οριζόντιες. «Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες πως οι αλλαγές αυτές γίνονται για το καλό του τόπου. Οι άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν» τόνισε ο κ. Σαμαράς.

ΟΛΜΕ: «Ο Υπουργός Παιδείας ψεύδεται συνειδητά. Η κυβέρνηση ψεύδεται συνειδητά.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καταγγέλλουμε για ακόμη μια φορά, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την κυβέρνηση συνολικά για την ενέργεια τους, να καταθέσουν αιφνιδιαστικά σήμερα, 25/07/2013, την τροπολογία στη βουλή με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα-απόλυση ακόμα 250 περίπου εκπαιδευτικοί, ειδικοτήτων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, από τις ειδικότητες της ΤΕΕ που καταργήθηκαν και είχαν εξαιρεθεί με τον πρόσφατο Ν. 4172/13, μόλις πριν λίγες ημέρες!

Ο Υπουργός Παιδείας για διαθεσιμότητα και αποσπάσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στον REAL FM και την Κάτια Μακρή»
Για την συνάντηση με τον Υπ. Υγείας
 Είχαμε προαναγγέλλει ότι από τους ανθρώπους που τίθενται σε διαθεσιμότητα, οι καθηγητές, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα επαγγέλματα Υγείας,  θα μεριμνούσαμε ούτως ώστε να απορροφηθούν, αφού αξιολογηθούν βεβαίως, από το  Υπουργείο Υγείας.  Διότι πράγματι υπάρχουν ανάγκες όπως είπε και ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Πνευματικό φως από την αγία Παρασκευή

Εν Πειραιεί 25-7-2013
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος,
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
Στίς 26 Ιουλίου η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει τήν μνήμη της αγίας ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής της αθληφόρου. Όπως είναι γνωστό, η αγία ένδοξος Οσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή έλαβε από τόν Άγιο Τριαδικό Θεό τό ιδιαίτερο χάρισμα της θεραπείας τόσο της σωματικής όσο κυρίως της πνευματικής οράσεως. Είναι η προστάτις των ματιών. Μάς χαρίζει τό φως. Βέβαια, τό χάρισμα αυτό η αγία ένδοξος Οσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή δέν τό έχει κατά φύσιν, αλλά κατά Χάριν, ως δωρεά, η οποία πηγάζει από τήν πηγή του φωτός, από τό φυσικό φως, από τό αυτοφώς, τόν Ίδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος εκήρυξε στεντορεία τη φωνή ότι «Εγώ ειμί τό Φως του κόσμου»[1].

Ξανά στη λίστα διαθεσιμότητας 245 εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά - Η σχετική εγκύκλιος

Ξανά στη λίστα διαθεσιμότητας 245 εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά
Εξαιρούνταν από την αρχική λίστα λόγω προσόντων αλλά... μπαίνουν στη σημερινή τροπολογία
Ένα από τα 22 προαπαιτούμενα έμεινε σε εκκρεμότητα από το Eurogroup Working Group (EWG) ώστε να εκταμιευθεί η επόμενη δόση. Και αυτό ήταν η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν συμπληρωνόταν ο απαιτούμενος από την τρόικα αριθμός των υπαλλήλων.

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 26.7.13 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Κομπάρσοι τῶν Προτεσταντῶν τῆς Γερμανίας οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Συμβούλιον «Ἐκκλησιῶν». Ἀποκαλύπτει ὁ κ. Γ. Παπαθανασόπουλος, στενός συνεργάτης τοῦ μακαριστοῦ Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Προδοσία και προδότες...

Προδοσία και προδότες...
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Η 24η Ιουλίου είναι η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Συνέβη μετά την σε βάρος της Κύπρου προδοσία και την κατάρρευση της στρατιωτικής χούντας, υπό το βάρος των τεράστιων ιστορικών της ευθυνών, από την εισβολή του Αττίλα στη Μεγαλόνησο και την έκτοτε και μέχρι σήμερα βίαιη κατοχή σημαντικού μέρους της. Η προδοσία είναι από όλους αποδεκτή, όμως ακόμη αναζητούνται οι προδότες...

24/7/13

Δημόσιο: από ποια υπουργεία φεύγουν πόσοι υπάλληλοι – Η νέα λίστα της διαθεσιμότητας

Δείτε πόσους “διαθέσιμους” δήλωσαν ότι έχουν οι υπουργοί
- Ο αριθμός των προς διαθεσιμότητα ανά υπουργείο
- Ψάχνουν άμεσα 2.000 απολύσεις υπαλλήλων του δημοσίου
- Σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι από όλα τα υπουργεία
- Εντολή να είναι έτοιμη η νέα λίστα ως 23 Σεπτεμβρίου έδωσε το Μαξίμου
Από 4.800 ως και 5.000 είναι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα από τον Σεπτέμβριο, ώστε να ολοκληρωθεί ο αριθμός των 12.500 που υποχρεούται η χώρα να “διώξει” από το δημόσιο.

Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, μέλος Δ.Ε.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος.
2. Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής του Νικήτα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
3. Ρεράκης Ηρακλής του Ματθαίου, μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., μέλος.
4. Μαγουλά Θεοχαρούλα του Μιχαήλ, Σύμβουλος Α΄, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, μέλος.

Κωνσταντίνος Χολέβας, Ελλάς, Ρωσία και αμερικανική γεωστρατηγική

ΕΛΛΑΣ, ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Ένα από τα θέματα που θα τεθούν από τον Πρόεδρο Ομπάμα κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στις 8 Αυγούστου υποθέτω ότι θα είναι και η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος σε σχέση με Τουρκία και Ρωσία. Η παλαιότερη συζήτηση για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, που δεν προχώρησε, και η πρόσφατη ανακίνηση του ζητήματος της ΑΟΖ και των υδρογονανθράκων καθιστά προφανή την επιθυμία της χώρας μας για μεγαλύτερη ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση.

23/7/13

Προσπάθεια να καθησυχάσει τους εκπαιδευτικούς ότι δεν κινδυνεύουν από τη διαθεσιμότητα, κάνει το Υπουργείο Παιδείας

"Με αφορμή και την συνέντευξη του υπουργού Παιδείας την Τρίτη στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Mega, πηγές από το κτίριο του Αμαρουσίου επέμεναν να επαναλαμβάνουν ότι «κανείς εκπαιδευτικός δεν είναι περιττός», θέτοντας για την ώρα σε καθεστώς ασφαλείας τους εναπομείναντες 151.000 εκπαιδευτικούς, που δεν είδαν την περασμένη εβδομάδα να ανοίγει δίπλα τους η πόρτα της διαθεσιμότητας".
Τα παραπάνω αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ. Την ίδια στιγμή μετά το σημερινό συμβούλιο με τον πρωθυπουργό αποφασίστηκε η αξιολόγηση και διαθεσιμότητα υπαλλήλων της τριτοβάθμιας εκπαιδευσης.

Ο Υπουργός Παιδείας για διαθεσιμότητα, αποσπάσεις, νέο Λύκειο, συγχωνεύσεις σχολείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στην τηλεοπτική εκπομπή Πρωινό Mega
“Κ. Αρβανιτόπουλος: Διασφαλίσαμε το εργασιακό περιβάλλον 151.000 εκπαιδευτικών”
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,  σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρωινό Mega», δήλωσε μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για την αργία της Κυριακής και τη θέση του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου για το θέμα

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἰουλίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπαντῶν σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου σχετικά μέ τήν ἐπικριτική δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἀνθίμου ἀναφορικά μέ τήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς νά ἀποβληθοῦν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ὅσοι βουλευταί ψηφίσουν τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, δήλωσε τά ἀκόλουθα :

Σε αναζήτηση ακόμη 5.000 «διαθέσιμων» - Αναζητούνται κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας

Σε αναζήτηση ακόμη 5.000 «διαθέσιμων»
Αυστηρές συστάσεις, προκειμένου να εκπληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων τα συμφωνηθέντα με την τρόικα, αναμένεται να απευθύνει σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα συγκληθεί επισήμως για τα οργανογράμματα των υπουργείων, στο Μέγαρο Μαξίμου.
του Γιωργου Π.Τερζη
Αυστηρές συστάσεις, προκειμένου να εκπληρωθούν εντός χρονοδιαγραμμάτων τα συμφωνηθέντα με την τρόικα, αναμένεται να απευθύνει σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, "Tο 70% των 2.000 καθηγητών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, θα απορροφηθεί"

«Δεν είναι αλήθεια ότι γίνονται απολύσεις», είπε ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος αναφερόμενος στο καθεστώς διαθεσιμότητας στο οποίο τέθηκαν από χθες, Δευτέρα, 2.000 καθηγητές των 53 τεχνικών ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα τεχνικά και τα επαγγελματικά λύκεια.
Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega, ο κ. Αρβανιτόπουλος είπε ότι έγινε αξιολόγηση δομών και διαδικασιών και συντάχθηκε ένα πλάνο διαχείρισης προσωπικού το οποίο συνδέθηκε με τις μεταρρυθμίσεις.

Κυβερνητικό συμβούλιο για τη διαθεσιμότητα με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ MEGA ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντ.Σαμαρά και με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Ευ.Βενιζέλου, συνεδριάζει στις 10:00 σήμερα, Τρίτη, το κυβερνητικό σύμβούλιο διοικητικής μεταρρύθμισης. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπουν σε καθεστώς κινητικότητας, καθώς και η αξιολόγηση δομών και προσωπικού, όπως και τα οργανογράμματα των υπουργείων.
Το συντονισμό της συζήτησης έχει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης και στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ακόμα οι υπουργοί Εσωτερικών Γ.Μιχελάκης, Δικαιοσύνης Χ.Αθανασίου, Υγείας Αδ.Γεωργιάδης, Παιδείας Κ.Αρβανιτόπουλος και Αμυνας Δ.Αβραμόπουλος.

Η Εκκλησία της Κρήτης για την αργία της Κυριακής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή ὅσα συζητοῦνται καί προτείνεται νά νομοθετηθοῦν αὐτές τίς ἡμέρες σχετικά μέ τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ ἐδῶ καί 17 αἰῶνες, ἀπό τό ἔτος 321 μ.Χ., ἐπανέρχεται σέ παλαιότερη Ἀπόφασή της καί ἐκφράζει γιά μιά ἀκόμα φορά τήν ἔντονη ἀντίθεσή της στά προτεινόμενα γιά τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος πιστεύει στήν ἀξία τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, τήν ὁποία ἔχει σεβασθεῖ τό Γένος μας σέ ὁλόκληρη τήν πορεία του. Ἡ ἀργία αὐτή ἀδιαμφισβήτητα ἀποτελεῖ οὐσιαστικό συνειδητό νομοθέτημα καί ἐργασιακό προνόμιο, τό ὁποῖο κατακτήθηκε μέ πολλούς ἀγῶνες καί θυσίες.

22/7/13

Ώς 10 Αυγούστου η λίστα των 2.000 εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα

Μέχρι τις 10 Αυγούστου θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των εκπαιδευτικών των υπό κατάργηση 50 ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαίδευσης, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας.
4.933 μετακινήσεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια
Εκτός όμως από τους 2.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα απορροφηθούν στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, έρχονται και μετατάξεις 4.933 καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι από τον Σεπτέμβριο θα περάσουν το κατώφλι των τάξεων του δημοτικού, σε μια προσπάθεια του υπουργείου να τους προστατεύσει από την απόλυση.

Σε διαθεσιμότητα από σήμερα 2.000 εκπαιδευτικοί

Σε καθεστώς διαθεσιμότητας μπαίνουν από σήμερα 2.000 καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων που καταργήθηκαν από τα επαγγελματικά και τεχνικά λύκεια, βάσει του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή. Η ΟΛΜΕ προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις 12.00 στα γραφεία της στο Σύνταγμα. Ανάλογες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις.
Από την κατάργηση δεκάδων ειδικοτήτων, χάνονται πολλές οργανικές θέσεις. Οι περισσότερες, 388, αφορούν την ειδικότητας της Νοσηλευτικής, ακολουθούν οι Βρεφονηπιοκόμοι με 335 και οι ειδικότητες Αισθητικής με 211.
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)