31/12/14

Αγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον Ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας

Ἐπιτάφιος εἰς τὸν Μέγαν Βασίλειον Ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας
1. Ἔμελλεν ἄρα πολλὰς ἡμῖν ὑποθέσεις τῶν λόγων ἀεὶ προθεὶς ὁ μέγας Βασίλειος, καὶ γὰρ ἐφιλοτιμεῖτο τοῖς ἐμοῖς λόγοις ὡς οὔπω τοῖς ἑαυτοῦ τῶν πάντων οὐδείς, ἑαυτὸν νῦν ἡμῖν προθήσειν, ὑπόθεσιν ἀγώνων μεγίστην τοῖς περὶ λόγους ἐσπουδακόσιν. Οἶμαι γάρ, εἴ τις τῆς ἐν λόγοις δυνάμεως πεῖραν ποιούμενος, ἔπειτα πρὸς μέτρον κρῖναι ταύτην θελήσειε, μίαν ἐκ πασῶν ὑπόθεσιν προστησά μενος, καθάπερ οἱ ζωγράφοι τοὺς ἀρχετύπους πίνακας, ταύτην ἂν ὑφελὼν μόνην, ὡς λόγου κρείττονα, τῶν ἄλλων ἑλέσθαι τὴν πρώτην· τοσοῦτον ἔργον ἡ τοῦ ἀνδρὸς εὐφημία, μὴ ὅτι γε ἡμῖν τοῖς πάλαι πᾶν τὸ φιλότιμον κατα λύσασιν, ἀλλὰ καὶ οἷς βίος ἐστὶν ὁ λόγος, ἑν τοῦτο ἐσπου δακόσι καὶ μόνον, ταῖς τοιαύταις ἐνευδοκιμεῖν ὑποθέσεσιν!

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς, "Όσοι δεν έχουν Χριστό στην καρδιά τους, δεν χαίρονται αληθινά, όσο κι αν με θόρυβο γελούν"

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κ Ο Σ Μ Α Σ
Προς  τους Παν/τους Ιεροκήρυκας, Ευλαβεστάτους Ιερείς, Οσιωτάτους Μοναχούς και Μοναχάς και το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα της  καθ’ ημάς  Ιεράς  Μητροπόλεως.
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
Ένα νέο έτος μας χαρίζει η αγάπη του Τριαδικού Θεού μας. Ένα νέο έτος το οποίο γίνεται σταθμός στην επίγεια ζωή μας. Όλοι μας υποδεχθήκαμε το έτος 2015 με χαρά, προσδοκίες και ελπίδες. Λάμπουν τα πρόσωπα από χαρά, οι όψεις φαιδρύνονται, οι καρδιές σκιρτούν.
Και η χαρά μας, οι πόθοι μας, οι ελπίδες μας γίνονται ευχή, η οποία εκφράζεται και γεμίζει όλους τους τόπους: «Αίσιο και ευτυχές το νέο έτος! Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος» λέμε.

Πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Ἐν Κυθήροις τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2014
Ἀριθ. Πρωτ.: 1032 
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΠΡΩΤΗι ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(ὑπ' ἀριθ. 124/2015)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 
«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄Κορ.6,2)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά∙
Ἄς εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό , εὐφρόσυνο καί εὔκαρπο τό νέον ἔτος 2015. Ἡ Χάρις τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄς ἐπισκιάζη σέ ὅλη τήν διάρκειά του ὅλο τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί ὅλον τόν κόσμο.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων


Ι.Ησυχαστήριο Αγίου Γεωργίου Ανύδρου - 26/12/2014
www.impantokratoros.gr & katihisis.blogspot.gr

30/12/14

Πρόσληψη 139 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (5 Θεολόγοι)

News imageΠροσλήψεις 139 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το διδακτικό έτος 2014-2015
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 139 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20,για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητά η ΠΕΘ

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 180
Προς
Τον Εξοχώτατον Κύριον
Αντώνιον Σαμαρά,
Πρωθυπουργόν της Ελλάδος
Μέγαρον Μαξίμου
Αθήνα
                    
ΘΕΜΑ: Αίτημα αποκατάστασης αδικιών σε βάρος των Θεολόγων

                   Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων,

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο της Μητροπόλεως Αιτωλίας για τον Άγιο Κοσμά

 ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
«Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἡ διάσωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιοπροσωπίας τοῦ Γένους μας, εἰς πεῖσμα τῶν συγκρητιστικῶν καί διεθνιστικῶν ἀντιλήψεων καί ἰδεῶν πού ἀπειλοῦν τήν ἐθνική μας συνείδηση. Ὅποιος χάνει ἀπό τήν πορεία του τό βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάνεται καί γιά τό Ἔθνος. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι ἐκεῖνος πού μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς ὁδηγεῖ μέ σταθερή πορεία. Εἶναι ἡ Κιβωτός σωτηρίας τῆς Ρωμιοσύνης καί τῆς Ἐθνικῆς μας Ταυτότητας».
Μέ τό ἀξιοσημείωτο αὐτό τελικό μήνυμα περατώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ γενικό θέμα «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος», τό ὁποῖοδιοργάνωσε ἠ Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 300 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714 – 2014).

Σήμερα η πρόσληψη 139 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

139 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη.

29/12/14

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ στοχεύουν στήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» χωρίς νά πολυσκέφτονται ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι σχεδόν ἀδύνατο, ὅσο οἱ ἑτερόδοξοι ἐμμένουν στίς αἱρετικές τους διδασκαλίες. Αὐτοί ὅμως ἐπιμένουν καί προσπαθοῦν μέ τή διατύπωση πολλῶν θεωριῶν νά ξεπεράσουν τά ἐμπόδια καί νά ἀμβλύνουν τίς δογματικές διαφορές. Τελικά ὅλες οἱ προσπάθειες καταλήγουν σέ ναυάγιο, γιατί δέν ὑπάρχει ἁγνή πρόθεση καί πραγματική μετάνοια.
Οἱ ἑτερόδοξοι ἀρνοῦνται ὅτι εἶναι αἱρετικοί, πού πρέπει νά ἐπιστρέψουν στή μία Ἐκκλησία. Παρόλη τήν κατά κόσμον σοφία τους, ἐπιμένουν στήν πλάνη καί τή διαστροφή τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης, Η πατερική στάση έναντι του Οικουμενισμού και των αιρέσεων


Ομιλία Γέροντα Σάββα Λαυριώτη στον Ορθόδοξο Τύπο
Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, πραγματοποιηθηκε ομιλία από τον μοναχό Γέροντα Σάββα Λαυριώτη με θέμα "Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους Αιώνας", στην αίθουσα του Ορθόδοξου Τύπου, Λεωφ. Θησέως 25, Νέα Ερυθραία Αττικής.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Ο χρόνος στη ζωή του ανθρώπου

Ο χρόνος στη ζωή του ανθρώπου
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ένα πολύ δύσκολο έτος για τους περισσότερους Έλληνες τελειώνει και ένα νέο έρχεται, που δεν έχει τίποτε το αισιόδοξο να μας πει. Το 2015 είναι τα συμβατικά χρόνια μετά τη Γέννηση του Χριστού και στον καθένα μας προστίθεται ένα έτος στην ηλικία του. Αυτά τα κοινότυπα με οδήγησαν  να αναζητήσω στη βιβλιοθήκη μου στοιχεία για την έννοια του χρόνου. Ο Πλάτωνας τον θεωρεί  "μια κινούμενη εικόνα της αιωνιότητας" και ο πραγματιστής Αριστοτέλης ως " τον αριθμό των κινήσεων του παρόντος σε σχέση με το πριν και το μετά".

Δέηση στον Άγιο Ανδρέα Πατρών υπέρ των επιβατών του Norman Atlantic

Δήλωση Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου
Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα θερμά, νά τελειώσῃ σύντομα ἡ περιπέτεια τῶν ἐπιβατῶν στό πλοῖο Norman Atlantic καί νά ἐπιστρέψουν ὅλοι σῶοι στά σπίτια τους καί τίς οἰκογένειές τους.
Εἴμαστε κοντά τους καί κοντά στούς δικούς τους ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ταλαιπωρίας τους.
Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, θά ἔχωμε τό συντομώτερο δυνατό κοντά μας καί τούς πατρινούς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν μέ τό συγκεκριμένο πλοῖο.

"Ενθρονιστήριος" λόγος με νόημα και αποδέκτες!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩN
Εν Πειραιεί τη 29η Δεκεμβρίου 2014
«ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ» ΛΟΓΟΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!
Από την εφημερίδα «Καθολική»,(φύλο αρ. 5, 31.10.2014), των εν Αθήναις παπικών πληροφορηθήκαμε την χειροτονία του νέου «Αρχιεπισκόπου» των καθολικών κ. Σεβαστιανού, όπου δημοσιεύεται και ο «ενθρονιστήριος» λόγος του. Πληροφορηθήκαμε επίσης την παρουσία κατά την εν λόγω χειροτονία και πολλών Ορθοδόξων επισκόπων και κληρικών, πράγμα το οποίο προξένησε θλίψη και οδύνη στις ψυχές μας.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Παρουσίαση "Θεοδρομίας" (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014)


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014
www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr

ΖΩΝΤΑΝΗ μετάδοση του 55ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου του Μ. Βασιλείου - Ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων


Δείτε και τις εργασίες της Α΄ συνεδρίας καθώς και το Πρόγραμμα του συνεδρίου.

28/12/14

Ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου συζητά με τον Δημήτρη Νατσιό για τις Ισλαμικές Σπουδές στο ΑΠΘ

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για την επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι, τις ισλαμικές σπουδές, τα εθνικά και κοινωνικά θέματα


Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για την επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι,την ίδρυση ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική σχολή Θεσσαλονίκης,τον πανισλαμισμό και νεοοθωμανισμό, τα εθνικά μας θέματα,τις επιδιώξεις της νέας τάξης,την οικονομική κρίση,τη φτώχεια,τα κοινωνικά προβλήματα,την εκκλησιαστική περιουσία,το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας,το θεσμό της οικογένοιας.
Εκπομπή ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Χρήστος Λιβανός, Η Πανορθόδοξος Σύνοδος του 2016

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 2016
Ἀμφιβόλου ἀνθεκτικότητος αἱ βάσεις, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ στηριχθῇ
Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ
Ἡ ἀπόφασι τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων κατὰ τὴν Σύναξί τους στὸ Φανάρι ἀπὸ 6 ἕως 9 Μαρτίου νὰ συγκληθῇ ἡ ἐδῶ καὶ δεκαετίες προπαρασκευαζομένη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» τὸ 2016 στὴν Κωνσταντινούπολι ἔγινε ποικιλοτρόπως δεκτὴ ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Κάποιοι ἔσπευσαν νὰ τὴν προβάλλουν ὡς ἕνα σπουδαῖο γεγονός.

27/12/14

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, "Τεθνήκασι οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου"

Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν
(Ματθ. Β' 13-23)
Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος,
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης
Ενώ δεν προλάβαμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε το ανέκφραστο και ανερμήνευτο γεγονός τής Χριστού γεννήσεως, και ενώ οι καρδιές μας απαστράπτουν από το ανέσπερο φως τής φάτνης και θωπεύονται από τη θαλπωρή τής χάριτος, τρόμος καταλαμβάνει την ύπαρξή μας.
Δια μηνύματος αγγελικού ειδοποιείται ο Ιωσήφ να πάρει το παιδίον και την μητέρα του και να φύγουν στην Αίγυπτο έως ότου πάλι ενημερωθεί.
 Μα γιατί αυτό; “Μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον τού απολέσαι αυτό” (Ματθ. Β' 13).
Η διεστραμμένη σκέψις τού Ηρώδου μαζί με την πρωτοφανή σε κακία και μοχθηρία απόφασή του να θανατώσει τα νήπια της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, με τη σκέψη ότι μέσα σε αυτά θα ευρισκόταν και ο “τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων” σηματοδοτεί και εκφράζει το μίσος, τις συκοφαντίες και τον διωγμό που θα υπέφερε σε όλη του την ζωή ο Ιησούς.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Σε βαριά αρρώστια το Βατικανό

Σε βαριά αρρώστια το Βατικανό
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Από βαριά αρρώστια πάσχει το Βατικανό. Αυτό δεν το είπε κάποιος «ζηλωτής» Ορθόδοξος μοναχός, αλλά ο ίδιος ο σημερινός  Πάπας Φραγκίσκος, που πρόσφατα είχε χαρακτηρίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία «ασθενή», αφού δεν είναι υποταγμένη σ’ αυτόν. Το λυπηρό είναι ότι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι ζηλούν τις υπερεξουσίες του Πάπα και την απαράδεκτη κατάσταση της αυλής του και επιδιώκουν να εισαγάγουν τα παπικά πρότυπα στην Ορθόδοξη Εκκλησία…

Εκοιμήθη ο αδελφός του Γέροντος Παϊσίου Ραφαήλ

Ο αδελφός του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Ραφαήλ εκοιμήθη τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων στην Κόνιτσα όπου διέμενε, σε ηλικία 97 ετών. Ο Ραφαήλ ήταν ο τελευταίος εν ζωή αδελφός του Γέροντος Παϊσίου. Μεγαλύτερος ηλικιακά από τον Γέροντα Παΐσιο διατηρούσε στη μνήμη του σκηνές από τη φυγή της οικογένειάς τους από τη Μικρά Ασία (ο Ραφαήλ ήταν τότε 6-7 ετών) με επικεφαλής τον άγιο Αρσένιο Καππαδόκη. Η μητέρα τους κρατούσε στην αγκαλιά της το μόλις λίγων ημερών μικρό Αρσένιο (τον μετέπειτα Γέροντα Παΐσιο).

26/12/14

Ἑρμηνεία στὸν Χριστουγεννιάτικο Ἰαμβικὸ Κανόνα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

«…Διάβαζα τ᾿ ἀρχαῖα τροπάρια, καὶ βρισκόμουνα σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὴ μεταδώσω στὸν ἄλλον. Πρὸ πάντων ὁ ἰαμβικὸς Κανόνας «Ἔσωσε λαόν», μὲ κεῖνες τὶς παράξενες καὶ μυστηριώδεις λέξεις, μ᾿ ἔκανε νὰ θαρρῶ πὼς βρίσκουμαι στὶς πρῶτες μέρες τῆς δημιουργίας, ὅπως ἦταν πρωτόγονη ἡ φύση ποὺ μ᾿ ἔζωνε, ὁ θεόρατος βράχος, ποὺ κρεμότανε ἀπάνω ἀπὸ τὴ μικρὴ ἐκκλησιά, ἡ θάλασσα, τ᾿ ἄγρια δέντρα καὶ τὰ χορτάρια, οἱ καθαρὲς πέτρες, τὰ ρημονήσια ποὺ φαινότανε πέρα στὸ πέλαγο, ὁ παγωμένος βοριὰς ποὺ φυσοῦσε κ᾿ ἔκανε νὰ φαίνουνται ὅλα κατακάθαρα, τ᾿ ἀρνιὰ ποὺ βελάζανε, οἱ τσομπάνηδες ντυμένοι μὲ προβιές, τ᾿ ἄστρα ποὺ λάμπανε σὰν παγωμένες δροσοσταλίδες τὴ νύχτα! Ὅλα τά ῾βλεπα μέσ᾿ ἀπὸ τοὺς χριστουγεννιάτικους ὕμνους, μέσ᾿ ἀπὸ τὰ ἰαμβικὰ ἐκεῖνα ἀποκαλυπτικὰ λόγια, σὰν καὶ τοῦτα»…
Φώτης Κόντογλου.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
Γεώργιος Κ.Ἔξαρχος
κλασσικός φιλόλογος

Χρήστος Οικονόμου, Ισλαμικές Σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Επιστημονική προσέγγιση του θέματος.

ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
 τ. Κοσμήτορα και Προέδρου του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του  Α.Π.Θ.
Οι συνάδελφοί μου της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης με τίμησαν με  την εκλογή μου στη θέση του Κοσμήτορα και δύο φορές στην θέση του Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Γι’ αυτό έχω την υποχρέωση να εκφράσω τις απόψεις μου για ένα παιχνίδι που οδηγεί στο ξεπούλημα των Θεολογικών Σχολών και στην αλλοίωση των Θεολογικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη.

25/12/14

Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη (Μέρος Α΄): Ισλαμικές Σπουδές, Οικουμενισμός, "Αντιρατσιστικός" νόμος, Πανορθόδοξη Σύνοδος

Συνέντευξη Γέροντος Σάββα Λαυριώτη στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
Α΄ μέρος: Ἰσλαμικές Σπουδές-Οἰκουμενισμός- "Ἀντιρατσιστικός" νόμος-Πνευματικές συμβουλές
Τήν Παρασκευή 19-12-2014, τό Ἱστολόγιό μας ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ μέ δύο συνεργάτες, εἶχε τήν τιμή νά συναντήσει τόν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη, ὥρα 18:00 μ.μ. καί νά τοῦ πάρει μία μεγάλη καί ἄκρως ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη γιά τρέχοντα καί βαρυσήμαντα πνευματικά ζητήματα πού ἀπασχόλησαν καί συνεχίζουν νά ἀπασχολοῦν τό χριστεπώνυμο ποίμνιο τῶν πιστῶν.

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, "Η άποψη ότι διασπάσθηκε η Εκκλησία και υπάρχουν πολλές Εκκλησίες, οι οποίες έχουν διαφορετικές αλήθειες, είναι κακόδοξη"

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η εορτή των Χριστουγέννων είναι θεολογική εορτή, όπως και όλες οι εορτές της Εκκλησίας μας, και όχι κοσμική εορτή, οπότε πρέπει να την πανηγυρίζουμε θεολογικά. Όταν κάνουμε λόγο για θεολογία, δεν εννοούμε μια ξηρή δια­νοητική γνώση, αλλά την εμπειρία της Χάριτος του Θεού. Θεολογία είναι η γνώση του Θεού, που γίνεται με την μετάνοια, την προσευχή, τα Μυστήρια της Εκκλησίας, την κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, την θέα του Θεού.
Η θεολογία της εορτής των Χριστουγέννων είναι ότι ο άσαρκος Λόγος σαρκούται, ο αναφής ψηλαφάται, ο Μεγά­λης Βουλής Άγγελος γίνεται άνθρωπος, η Παλαιά Διαθήκη ενώνεται με την Καινή Διαθήκη. Βέβαια, ο άσαρ­κος Λόγος, το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος σαρκώθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού, αλλά την ημέρα των Χριστου­γέννων γεννήθηκε και έγινε γνωστή η εναν­θρώπησή Του στους αγγέλους και τους καθαρούς κατά την καρδία, ήτοι τους Ποιμένες και τους Μά­γους.

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς, «Στην εποχή του συγκρητισμού και της πανθρησκείας, εμείς ας μείνουμε πιστοί, εδραίοι, αμετακίνητοι στην ορθόδοξο πίστι»

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
Προς  τους Παν/τους Ιεροκήρυκας, Ευλαβεστάτους Ιερείς, Οσιωτάτους Μοναχούς και Μοναχάς και το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα της  καθ’ ημάς  Ιεράς  Μητροπόλεως.
 Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
 Χριστούγεννα σήμερα! Μεγάλη, αγία, θεϊκή εορτή! Ουρανία ημέρα! Πανηγυρίζει ανά τα πέρατα της οικουμένης όλος ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος. Εορτάζει την λαμπροτάτη εορτή της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού μας ως ανθρώπου.
 «Θεός εφανερώθη εν σαρκί…» (Α’ Τιμ. γ’, 16) υπογραμμίζει ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, «ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ» (Α’ Πέτρ. γ’, 18) συμπληρώνει ο θείος Απόστολος Πέτρος.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διοργανώνει Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο πρός τιμήν τοῦ μεγάλου Προστάτου καί Πολιούχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Ἁγίου Κοσμά τοῦ Αἰτωλοῦ τό Σάββατο 27 καί τήν Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου.
Τό Συνέδριο, πού θά έχει ὡς γενικό θέμα «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνικόν Γένος», συγκαλεῖται μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωσιν 300 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου.
Οἱ συνεδρίες θά λάβουν χώρα στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου. Ἡ ἐναρκτήριος συνεδρία τό Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θά ἀρχίσει ὥρα 10:00 π.μ.
Τό πρωί τῆς Κυριακῆς στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινίου θά τελεσθοῦν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Ἡ λήξη τοῦ Συνεδρίου θά γίνει τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

Οι σχέσεις Βατικανού - Φαναρίου επί Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου


Ενωμένη Ρωμηοσύνη

24/12/14

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Ο Λόγος σαρξ εγένετο

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου: Βίβλος των Ηθικών Λόγος Α΄.
Κεφάλαιο γ': Περί της του Λόγου Σαρκώσεως καί κατά τίνα τρόπον δι’ υμάς εσαρκώθη.
Για να προσεγγίσουμε την σάρκωση του Λόγου και την απόρρητη γέννησή του από την αειπάρθενο Μαρία και να κατανοήσουμε καλά το μυστήριο της οικονομίας για την σωτηρία του γένους μας το κρυμμένο προ των αιώνων (Εφεσίους 3:9), θα μας βοηθήσει η εξής γνωστή εικόνα:
Κατά την δημιουργία της προμήτορος Εύας ο Θεός πήρε την έμψυχη πλευρά του Αδάμ και την ολοκλήρωσε σε γυναίκα, γι’ αυτό δεν εμφύσησε σ’ αυτήν πνοή ζωής καθώς και στον Αδάμ,

55ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Μ. Βασιλείου:«Αναζήτηση της ωραιότητας σε καιρούς βαρβαρότητας»

Ο Τομέας Επιστημόνων 
του Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος» σας προσκαλεί
να τιμήσετε με την παρουσία σας το 55ο Παιδαγωγικό Συνέδριο με θέμα:
«Αναζήτηση της ωραιώτητας σε καιρούς βαρβαρότητας»
το οποίο θα πραγματοποιηθεί:
στην  Αθήνα την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014,

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, "Το πάπα να καταράσθε". Το είπε ο Άγιος Κοσμάς;


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014
www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr

Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ
Πρωτοπρεσβτερος Θεδωρος Ζσης (μτ. Καθηγητς Πανεπιστημίου)
Κατ' ξοχν κκλησιαστικ θμα τ ντιρατσιστικ νομοσχδιο

Αφιέρωμα του "ΕΡΩ" στον Ιωάννη Καποδίστρια

ΕΡΩ

Μέχρι 17/1/2015 η καταχώριση των αξιολογήσεων όλων των Διευθυντών σχολείων

Θέμα: «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013»
Σχετ.: Υ.Α. υπ’αριθμ. 10940/20-10-2014 και 12402/26-11-2014
Σας γνωρίζουμε ότι τροποποιείται η Υ.Α. 12402/26-11-2014 και παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων από όλους τους αξιολογητές στην πλατφόρμα αξιολόγησης μέχρι και τις 17/1/2015.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

23/12/14

Ποιμαντορική εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

Ἐν Κυθήροις τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2014
Ἀριθ. Πρωτ.: 987
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(ὑπ' ἀριθ. 123/2014)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν,
Ἀνατολή ἀνατολῶν, καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ,
εὕρομεν τήν ἀλήθειαν˙ καί γάρ ἐκ τῆς Παρθένου
ἐτέχθη ὁ Κύριος»

(Ἑξαποστειλάριον Χριστουγέννων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! 
Χριστός Ἐτέχθη! Ἀληθῶς ἐτέχθη! Ἰδού ἡ τρανή αὐτή χριστιανική ὁμολογία τῶν ἁγίων ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων καί ὅλου τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Επιστολή της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους προς τον Κοσμήτορα της Θεολογικής ΑΠΘ ενάντια στην ίδρυση Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2/8β/2950 
                                                                                      ΚΑΡΥΑΙ ΤΗι: 9η/22α Δεκεμβρίου 2014

                                                                                      Ἐλλογιμώτατον
                                                                                      κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου
                                                                                      Κοσμήτορα Θεολογικῆς Σχολῆς
                                                                                      Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
                                                                                      Εἰς Θεσσαλονίκην
                Ἐλλογιμώτατε κύριε Κοσμῆτορ,
                                                                 Ἐκφράζομεν ἐν πρώτοις τάς ἑορτίους εὐχάς

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, Το άστρο της Βηθλεέμ και οι σύγχρονοι απόγονοι του Ηρώδη

ΤΟ  ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ  ΒΗΘΛΕΕΜ & ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ
ς μο πιτραπ σήμερα ες τήν γάπη σας, εσεβές κκλησίασμα, νά κάνωμε λίγα σχόλια σέ κάποια πό τά γεγονότα, τά ποα φορον ες τήν σάρκωσι το Θεο Λόγου, πως καί κάποιες ναφορές σέ τωρινές πραγματικότητες.
Κατ ρχάς, νά τονίσωμε τι ο μάγοι, ν καί σαν εδωλολάτρες, παρά τατα πίστευσαν στά περί Χριστο, πρός καταισχύνην τν βραίων, πού μάταια καυχντο τι σαν πόγονοι το βραάμ.
Θεωρεται πό ρκετούς ρμηνευτάς, τι ατοί ο τρες μάγοι σαν πόγονοι το μάντεως Βαλαάμ καί τι ν προκειμέν Θεία Πρόνοια τόν χρησιμοποίησε. χρησιμοποίησε δηλαδή ατόν ς ργανό Της καί κατόπιν Θεός τόν κατέστρεψε, ς μαρτωλό - γι ατό ποτέ νά μή ξεθαρρεύη κανείς... Βέβαια, προφητεία, κατά γενική μολογία, χρησιμοποιεται πρός φέλειαν τν λλων. λα ατά ναφέρονται στό βιβλίο τς Παλαις Διαθήκης πού λέγεται ριθμοί, κυρίως στό 24ο Κεφάλαιο, πως καί σέ προηγούμενα.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 26.12.14 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Δραματικὴ ἔκκλησις ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς ἄπαντας τοὺς Καθηγουμένους τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
◇ Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

22/12/14

Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέου

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Αριθ.  Πρωτ. 107
Νύκτα  Χριστουγέννων 2014
Εν τω Ιερώ Επισκοπείω
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   177η
ΘΕΜΑ: «Δεύτε ίδωμεν, πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός...».
            Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
             Η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει και πανηγυρίζει την Γέννηση του Ιησού Χριστού. Και δια του ιερού υμνογράφου μας καλεί να πάμε και να δούμε που εγεννήθη ο Χριστός. Με όλα δε τα τροπάρια και τα αναγνώσματα της θαυμάσιας Χριστουγεννιάτικης Ακολουθίας γίνεται φανερό, ότι «ως γέγραπται, Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας».

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οι Κανόνες της Εκκλησίας και η επίσκεψη του Πάπα στο Φανάρι


Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014
www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr

Ο Θεός είναι "σημαίνουσα απουσία" ή πραγματική παρουσία;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν  Πειραιεί  τη 22α  Δεκεμβρίου 2014
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟΥΣΙΑ» Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ;
Είναι γνωστή η «διαμάχη» μεταξύ της ευρωπαϊκής διανόησης και του Θεού. Στα χρόνια του λεγομένου «Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού», ο ευρωπαίος άνθρωπος εξέρχεται από τον σκοτεινό Δυτικό μεσαιωνικό Παπισμό και ζητά να ερευνήσει με το λογικό, ό, τι του υπαγόρευε ως «δόγμα» ο αιρετικός Παπισμός και η θλιβερή απόφυσή του, ο Προτεσταντισμός, οι πραγματικοί δημιουργοί του Δυτικού Μεσαίωνα. Κύριο αντικείμενο μελέτης η περί του Θεού πίστη, η οποία προ πολλού είχε παύσει πλέον να αποτελεί καρπό εμπειρίας και βιώματος και είχε εκφυλιστεί   από την σχολιαστική «θεολογία» του Παπισμού και του Προτεσταντισμού σε ψιλό φιλοσοφικό στοχασμό. Ωστόσο ο «Διαφωτισμός» συνέχισε το λάθος του Σχολαστικισμού να ζητήσει να γνωρίσει τον Θεό δια της λογικής.

21/12/14

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας

Τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
  ΣΥΧΝΑ μᾶς ἀπογοητεύουν οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοί μέ τίς πρωτοβουλίες καί δραστηριότητές τους προκειμένου νά ἐνισχυθεῖ τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού ἐπιτελοῦν καί εἰδικότερα τά συσσίτια πρός τούς φτωχούς καί ἀναξιοπαθοῦντες λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.   Ἀναφέρομαι στήν ἀπερίσκεπτη ἀποδοχή τῆς τακτικῆς «ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα», ἡ ὁποία εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπό ἠθικῆς πλευρᾶς. Καί ὅμως βλέπουμε τόν ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νά ἀποδέχεται χρηματικά ποσά, πού προέρχονται ἀπό μουσικές κυρίως ἐκδηλώσεις μέ πρωταγωνιστές καλλιτέχνες, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τήν πίστη στό Θεό καί τήν ἠθική, εἶναι διαβόητοι καί ἔχουν προκλητικό καί σκανδαλώδη τρόπο ζωῆς.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας


Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ανύδρου - 6/12/2014
www.impantokratoros.gr & katanixis.blogspot.gr

Πρωτοπρ. Θεοδωρος Ζήσης, Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων


Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης - 7/12/2014
www.impantokratoros.grkatanixis.blogspot.gr

Χρήστος Λιβανός, Οσμή θανάτου αναδίδεται από την Θεσσαλονίκης αντί του μύρου του Μυροβλύτου Πολιούχου της

OΣMH ΘANATOY ANAΔΙΔETAI AΠO THN ΘEΣΣAΛONIKH
ANTI TOY MYPOY TOY MYPOBΛYTOY ΠOΛIOYXOY THΣ
Ἀπὸ ἀπαράμιλλο κέντρο παλαιοχριστιανικοῦ καὶ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ καὶ Ἡσυχασμοῦ
σὲ κέντρο Σοδομισμοῦ ὀνειρεύεται νὰ μετατρέψῃ τὴν πόλι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
ὁ δήμαρχός της Γιάννης Mπουτάρης.
Tοῦ Xρήστου Kων. Λιβανοῦ
«Eὐφραίνου ἐν Kυρίῳ, πόλις Θεσσαλονίκη· ἀγάλλου καὶ χόρευε, πίστει λαμπροφοροῦσα», ψάλλει μὲ συγκίνησι καὶ κατάνυξι ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας, κατὰ τὴν Λιτὴ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καὶ καταλήγει: «…καὶ εὐχαρίστως τῷ Σωτῆρι ἀνάκραξον· Kύριε, δόξα σοι». Mὲ αὐτὰ τὰ λόγια θέλησε ὁ ἱερὸς Ὑμνογράφος νὰ τιμήσῃ καὶ νὰ ὑμνήσῃ τὸν Mεγαλομάρτυρα καὶ Mυροβλύτη ἅγιο καὶ μαζὶ μ' αὐτὸν τὴν ἄλλοτε ἔνδοξη πόλι, ποὺ τὸν γέννησε, δέχθηκε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου του καὶ φιλοξενεῖ ἐπὶ αἰῶνες τώρα τὸ ἱερὸ καὶ μυροβόλο λείψανό του, τὴν ἁγιοτόκο καὶ ἡρωοτόκο Θεσσαλονίκη.

20/12/14

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, "Το υπέρ παν όνομα"

Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακής προ Χριστού γεννήσεως
(Ματθ. Α' 1-25)
Γράφει ο Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος,
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. &Κονίτσης
Ανέκαθεν η Εκκλησία μας έδινε μεγάλη σημασία στο όνομα Ιησούς, όσον αφορά την πνευματική πρόοδο του πιστού. Βεβαίως οι θεοφόροι πατέρες και διδάσκαλοι χαρακτηρίζουν τον Θεό, τόσο ανώνυμο, όσο και πολυώνυμο. Και ανώνυμο μεν γιατί ουδεμία λέξη κτιστή μπορεί να περιλάβει τον Θεό,  πολυώνυμο δε διότι μέσω ονομάτων, εκφράζονται κάπως οι ιδιότητες του Τριαδικού Θεού.

18/12/14

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Οι όροι της αληθούς ενώσεως της αιρέσεως του Παπισμού με την Ορθόδοξη Εκκλησία

Ἐν Πειραιεῖ  18-12-2014
ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Μελετώντας κανείς τά κείμενα τοῦ Οἰκ.  Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ αἱρεσιάρχου «πάπα» Φραγκίσκου, κατά τήν πρόσφατη θρονική ἑορτή τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου (29, 30-11-2014), διαπιστώνει τήν    ἔντονη καί διακαή ἐπιθυμία καί τῶν δύο γιά πλήρη κοινωνία καί ἑνότητα μεταξύ τους. Γιά νά γίνουμε πιό συγκεκριμένοι, παραθέτουμε τά λεχθέντα τους ἀπό τά ἴδια τά κείμενά τους.

Τὸ σβησμένο «Φανάρι» τῆς Ὀρθοδοξίας

Στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπιπόλαιων κοσμικῶν ἐντυπώσεων ὁ Οἰκουμενι­κὸς Πατριάρχης βγῆκε κερδισμένος. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὶς 29 καὶ 30 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου τὸν πρόβαλε ὡς πρωτόθρονο στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως παρουσίασαν τὴ συνάντηση ὡς γεγονὸς μεγάλο ποὺ γεφυρώνει διχασμὸ χιλίων χρόνων.
Στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης ἀλή­θει­ας ὅμως ἡ ζημία ὑπῆρξε ἀνυπο­λόγιστη. Ὄχι διότι τυχὸν ἔγινε κά­ποια φανερὴ ὑποχώρηση στὴν Ὀρ­θόδοξη πίστη. Ἀλλὰ διότι μὲ ἕνα ἀ­­­κόμη βῆμα ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα προωθήθηκε αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐ­­πανειλημμένως ἔχουμε γράψει: ἕ­­νωση στὴν πράξη, χωρὶς νὰ ἔχει ἐ­­πιτευχθεῖ συμφωνία στὴν πίστη.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.12.14 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ «Ἡ Συμφωνία τῆς Ραβέννης διασπᾶ τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ πρἐπει νὰ ἀνακληθῆ». Διακηρύσσει ὁ «θιασώτης» τῆς οἰκουμενιστικῆς κινήσεως Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ.

Λεχθέντα και πραχθέντα κατά την επίσημη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Θρονική εορτή του Φαναρίου

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 15η Δεκεμβρίου 2014
ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΣΤΗΝ ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (30.11.2014).
   Θλίψη, οδύνη αλλά και αγανάκτηση προκάλεσαν στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας τα όσα απαράδεκτα ελέχθησαν και επράχθησαν, για μια ακόμη φορά κατά το διήμερο της επισήμου επισκέψεως του αιρεσιάρχη Πάπα κ. Φραγκίσκου του Α΄, κατά την «θρονική εορτή» του Φαναρίου στις 30.11.2014.

Αρχή ωδίνων η παραχώρηση χριστιανικού ναού για μουσουλμανική λατρεία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 18η Δεκεμβρίου 2014.
ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΓΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
Ο Οικουμενισμός έχει αλώσει πολύ περισσότερο τον κόσμο, απ’ ότι φανταζόμαστε. Ιδιαίτερα έχει αλώσει την δυτική «χριστιανοσύνη», η οποία, αποκομμένη από τη Χάρη του Θεού και τη γνήσια πνευματικότητα, η οποία βιώνεται μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ολισθαίνει από πτώσεως εις πτώσιν. Η πλάνη γίνεται το ισχυρό εφαλτήριο για την υιοθέτηση και άλλων πλανών, ώστε η αίρεση να γίνεται παναίρεση.

17/12/14

Αρχιμ. Χρυσοστόμου Γκελμπέση, Θαυμαστά γεγονότα (αγίου Διονυσίου του εκ Ζακύνθου)

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Αρχιμ. Χρυσοστόμου Γκελμπέση
Είμαι ένας υπέργηρος ιερομόναχος από την Ι. Μονή Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου. Εις την Ιερά Μονή κατετάγην την 17ην Σεπτεμβρίου 1935 και την 1η Οκτωβρίου επήγα όπως όλοι οι δόκιμοι τότε της Ι. Μονής στα Στροφάδια. Τα Στροφάδια είναι δυο νησάκια που απέχουν 40 μίλια από την Ζάκυνθο. Εκεί δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο το Μοναστήρι, όπου και ο τάφος του Αγίου Διονυσίου και ο φάρος. Εκεί έμεινα 4,5 χρόνια. Πολλά θαύματα άκουσα και είδαν τα μάτια μου. Θα σας αναφέρω λίγα προς δόξαν του Τριαδικού Θεού και της Παναγίας μας.
Οι πατέρες εκεί είχαν μεγάλη ευλάβεια και αγάπη προς την Παναγία μας. Όλη την ημέρα έλεγαν Παντοχαρά μου. Παναγία μου Παντοχαρά μου. Και η Παναγία μας όλους τους προστάτευε και τους ανακούφιζε από τους κόπους και τις ταλαιπωρίες της εκεί σκληρής ζωής.

16/12/14

Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος, Η αργία της Κυριακής και η σιωπή της Εκκλησίας!

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!
ΘΕΜΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!
Το θέμα της αργίας κατά την ημέρα της Κυριακής, το οποίο με πολύ ελαφρά συνείδηση εψήφισε η Βουλή των Ελλήνων ελύθη προσωρινώς! Τό Σ.τ.Ε. έπειτα από προσφυγή Συλλόγου εργαζομένων ΓΣΕΒΕΕ, με την υπ' αριθ. 307/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, ανέστειλε την εφαρμογή του Νόμου περί καταργήσεως της αργίας της Κυριακής. Έτσι προσωρινά τουλάχιστον το θέμα ελύθη.
 _________Στο ζήτημα αυτό θα ηθέλαμε να υπογραμμίσουμε δύο σημεία: 

Υιοθεσία και σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλόφιλων στην Επιτροπή Βιοηθικής

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού Δικαίου αναμένεται να τεθεί επί τάπητος από την Εθνική Επιτροπής Βιοηθικής, ώστε να καλυφθούν τυχόν νομικά κενά σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, όπως η συμβίωση των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και η απόκτηση απογόνων απ' αυτά. 

15/12/14

Ιταλία: Επίπληξη σε δάσκαλο επειδή ξεκρέμασε σταυρό από σχολική τάξη

Ένας καθηγητής φιλοσοφίας σε δημόσιο λύκειο στην Τεργέστη, δέχθηκε επίσημη επίπληξη, καθώς ξεκρέμασε τον σταυρό που ήταν τοποθετημένος στον τοίχο μιας αίθουσας, κατήγγειλε σήμερα οργάνωση αθεϊστών.
Ο Ντάβιντε Τζότι, εξήγησε από το λογαριασμό του στο Facebook ότι απομάκρυνε τον σταυρό προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις «ομοφοβικές απόψεις» της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος, Ο Γέροντας μου Ισαάκ ο Λιβανέζος (Α΄)

Γέροντας Ισαάκ ο Λιβανέζος
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΙΣΑΑΚ Ο ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ - ΜΕΡΟΣ Α
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α
Π. ΙΩΗΛ - ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΡΩΤΗ: Φίλοι κροατές, χαίρετε ν Κυρίῳ πάντοτε.
Σήμερα χομε πολύ μεγάλη χαρά, διότι πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, ερίσκεται νάμεσά μας στό Ράδιο-Δρυϊνούπολις.
χαρά μας μάλιστα διπλασιάζεται, καθότι εχαρίστως ἐδέχθη νά μᾶς ὁμιλήση γιά τόν μακαριστό Γέροντά του σαάκ τόν γιορείτη, τόν Λιβανέζο.
Π. Ἀρσένιε, σᾶς εχαριστομε κ μέσης καρδίας, καί ἐκ μέρους τν κροατν φυσικά, καί μέ δέος καί συγκίνησι ναμένομε νά ἀκούσωμε ὅ,τι κ τοπερισσεύματος τῆς ἀγαπώσης καρδίας σας ἐπιτρέπεται νά μᾶς πτε περί τοπνευματικοσας πατρός
Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)